6 odkazov svätého Jána Pavla II. svetu

6 odkazov svätého Jána Pavla II. svetu
Svätý Ján Pavol II. – priateľ celého ľudstva, ktorý sa v srdciach ľudí bez rozdielu vyznania zapísal ako symbol svetového mieru. Stal sa mostom medzi národmi a vzorom „bojovníka“ proti komunizmu. Ktorý z jeho odkazov vo vás zarezonoval najviac?

Titulná fotka: Z. Kotyłło, CC BY-SA 3.0

1. „Nebojte sa!“

V Písme nachádzame slová povzbudenia pred strachom, „Nebojte sa!“, až 365 ráz. Čiže jedno „Nebojte sa!“ pripadá na jeden deň. Preto máme pamätať na to, že sme Božie deti a strach v nás a v našom srdci nemá miesto. Tento výrok sa spája so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho často spomínal. Spomínal ho, pretože vedel, že „moc Kristovho kríža a vzkriesenia je väčšia ako všetko zlo, z ktorého by človek mohol a musel mať strach. Nebojte sa toho, čo ste sami vytvorili, nebojte sa ani všetkého, čo človek vyrobil a čím je zo dňa na deň viac ohrozovaný! A konečne, nebojte sa sami seba!

Kristus po svojom zmŕtvychvstaní povedal apoštolom a ženám: „Nebojte sa!“ Tieto slová potrebujeme dnes možno viac ako kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sa posilnila istota, že existuje ten, kto drží v rukách osudy tohto pominuteľného sveta, kto má v rukách kľúče od smrti a podsvetia, kto je alfou a omegou. A ten niekto je Láska… Len on sa môže plne zaručiť za slová: „Nebojte sa!““ Tieto slová adresoval všetkým, keď bol zvolený za pápeža v roku 1978. Každý deň sme pozvaní k tomu, aby sme sa nebáli, pretože Boh je veľký a stojí pri nás v každej skúške.

 

2. „Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“

Naša budúcnosť závisí od lásky. Od lásky, akú nám ukázal a zanechal Ježiš Kristus. Dnes poznáme mnoho druhov lásky, ale jej pravosť sa dá overiť len skrze Božie zrkadlo. Kvalita lásky sa dá merať jedine Božími prikázaniami. Prečo? Môže byť moja láska k manželovi silnejšia a kvalitnejšia, ak mu ubližujem svojím egoizmom? Aká je to láska k deťom, ak ich milujeme podmienečnou láskou? Alebo môže byť kvalitný pracovný vzťah medzi kolegami založený na ohováraní?

 

3. „Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

Ak niekto hľadá Boha, najkrajšia a najkratšia cesta k nemu vedie cez našu nebeskú Matku. Môžeme hľadať všade a často sa nám budú ponúkať rôzne cesty, aj cez iné východné náboženstvá, ktoré vedú k neosobnému bohu a jeho učeniu – budhizmu. Svätý Ján Pavol II. v knihe Prekročiť prah nádeje spomínané náboženstvo označuje ako istý druh ateizmu.

„Musíme sa preto pýtať, prečo toľko ľudí túži po náboženstvách, v ktorých božstvo je akousi neosobnou energiou a v ktorých sa človek môže akoby rozplynúť. Jednou z týchto príčin môže byť aj to, že vo svojich životných príbehoch nezakúsili opravdivé osobné vzťahy, nezažili milujúce objatie… Tento stav je teda viac výsledkom ľudských zranení než osobného presvedčenia – naše problémy v medziľudských vzťahoch sa odrážajú v našom vzťahu k Bohu a k Panne Márii.“ (Mons. Bernard Bober, Pútnik Svätovojtešský, 2013) Panna Mária je práve preto našou Mamou, ktorá nás dokáže ľudsky pochopiť a na jej príhovor Ježiš neodmietne žiadnu prosbu. Nech je preto matka Božia našou cestou, ktorá nás s istotou dovedie ku Kristovi, ktorý nás ako jediný dokáže vyliečiť zo všetkých zranení.

 

6 odkazov svätého Jána Pavla II. svetu

 

4. „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“

O tom, že láska bez kríža neexistuje, niet pochýb. Boh nám dáva kríž nie preto, aby nás trestal, ale aby nás obrúsil ako drahý kameň. Tak je to aj v láske. Našou úlohou je posväcovať sa krížom v láske. Čo znamená niesť kríž s láskou? Svätý pápež raz povedal: „Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námahy a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.“

Niesť kríž s láskou sa dá jedine s Bohom. V Písme je mnohokrát napísané, že „Pán je po mojej pravici,“ alebo: „Pánova pravica je pri mne, je nado mnou, drží ma,“ alebo: „Pánova pravica ma postavila na skalu, aby som nepadol“ (porov. 2 Sam 22). Ak chceme uniesť kríž, Boh nám dá na to potrebné milosti.

 

5. „Majte trpezlivosť s Cirkvou. Vždy je spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí.“

Dnes mnohých mladých označujú aj ako hľadajúcich ľudí. Hľadajú samých seba, svoje vzory, ktoré nachádzajú v rôznych duchovných spoločenstvách, hnutiach až sektách. Dôvodom, prečo ich kresťanstvo „neláka“, býva Cirkev, ktorá je spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí. Keď však Ježiš povolával prvých učeníkov a konal zázraky, povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ (Lk 5, 31) Rovnako by sme mali pamätať na slová pápeža svätého Jána Pavla II. Majme trpezlivosť s tými, ktorí sú slabí v hriechu. Snažme sa milovať hriešnika a nenávidieť hriech.

 

6. „Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“

Povolanie nezávisí od bohatstva. Aj chudobní môžu obohatiť svet. Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“ Darovať sa neznamená darovať. Darovať seba znamená ponúknuť svoje srdce na dlani aj tým, ktorí si našu lásku najmenej zaslúžia. Farár Marián Kuffa často opakuje, že čím je človek väčší hriešnik, tým ho máme milovať viac. Milovať hriešnika a hriech nenávidieť. A o tom je nasledovanie Krista.

 

Každý jeden výnimočný človek na tomto svete zanecháva duchovné bohatstvo. Jedným z nich bol bezpochyby aj svätý Ján Pavol II. Po smrti svätého pápeža argentínsky prezident Néstor Kirchner v kondolencii Vatikánu napísal: „Sú nás milióny, ktorí smútia za Jánom Pavlom II.; jeho učenie nás bude sprevádzať po celý náš život už nastálo.“ Aj keď od jeho posledného verejného pôsobenia prešlo už niekoľko rokov, jeho slová v nás rezonujú dodnes. Jeho myšlienky sú a neustále budú zdrojom inšpirácie a povzbudenia pre všetkých.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00