6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)

6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)
V dnešnej dobe je veľmi jednoduché skĺznuť k poverám, mágii a okultným praktikám. Sme obklopení rôznymi sviatkami, asociáciami, tradíciami, symbolmi, no je však potrebné naučiť sa ich rozlišovať a chápať, či je to v súlade, alebo v rozpore s kresťanským učením.

Ak by sme písali o šiestich kresťanských symboloch, asi málokto by si článok prečítal, ale keď sa spomenie zlo, mágia a okultizmus, je to magnet pre naše oči. Čím to je, že zlo nás dokáže tak priťahovať a ak si o symboloch, ktorým by sa kresťan mal zďaleka vyhýbať, prečíta, neberie ich vážne?

Nestačí nám prisľúbenie Boha na to, aby sme nesiahali po tom, čo nám môže uškodiť? „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán -, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil – hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.“ (Jer 29, 11-14)


Prinášame vám pravý význam ďalších šiestich symbolov:

 

6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)

 

1. Haloweenske symboly

Marketingový trh nás začína čoraz viac zahŕňať symbolmi duchov, strašidelne vyrezávaných tekvíc, pavučín a pavúkov, netopierov, bosoriek, kostier… Z príjemne farebnej jesene a babieho leta nám vyrobili strašidelný a pochmúrny kult smrti. Čo je vlastne rozporom v učení kresťanskej viery a oslavy tohto sviatku? Vychádzajme z faktu, že máme zachovávať vernosť Bohu. Sviatok Halloween má svoje korene v pohanských dobách. Pokračuje i v dnešnej dobe formou modloslužobníctva, a to sa prieči tomu, čo oslavuje Katolícka cirkev a v čo by mal každý kresťan veriť. Tým je dobro, spravodlivosť a úcta k životu.

Pozadie pohanskej slávnosti Halloween nachádzame už v časoch pred narodením Krista. Vznikol medzi starokeltskými kmeňmi v dnešnej Veľkej Británii, Írsku a severnom Francúzsku. Pohania verili, že fyzický život začína zánikom. Preto oslavovali začiatok nového roka na jeseň, z 31. októbra na 1. novembra, vrátane celého tohto dňa, kde podľa ich predstáv začalo obdobie chladu, tmy, rozpadu a smrti. Kelti uctievali božstvo Samhaina, pričom verili, že je to ktosi, na kom záleží, aby prišla smrť. Bol tiež nazývaný veliteľom smrti. Jemu boli zasvätené oslavy Nového roku. Slovo Samhain sa dnes voľne prekladá ako „koniec leta“, skôr „koniec“, čiže smrť. Pre Keltov bol Samhain časom, kedy sa otvárala brána medzi týmto a ďalším svetom. Bol to teda čas komunikácie s mŕtvymi.

S týmto dňom bolo spojené množstvo povier a zvykov, ktoré sa zachovali až dodnes. V tento večer národ veril, že Samhain v tento deň dovoľuje dušiam mŕtvych navracať sa domov. A práve odtiaľ vznikol zvyk masiek, kostýmov zobrazujúcich prízraky, príšery či vedmy. Živí sa dostávali do blízkosti mŕtvych a kontaktovali sa s nimi pomocou magických aktov, napodobňujúc správanie mŕtvych. Slová „trick or treat“ (význam tohto úslovia by sa dal voľne preložiť: daj nám darček, alebo ti niečo/škaredého/ vyvediem) sú súčasťou tohto systému povier a magických praktík. Tento pohanský úkon teda nemá miesto pri slávení dňa Všetkých svätých, či Pamiatky zosnulých.

V dobe prvotnej keltskej Cirkvi, sa svätí Otcovia snažili pôsobiť proti tomuto pohanskému sviatku oslavujúceho vodcu smrti a dohodli sa v tento deň na ustanovení sviatku Všetkých svätých. Tu nachádzame aj pôvod slova Halloween, pretože v starej angličtine termín All Hallow E‘en znamená predvečer slávenia dňa Všetkých svätých. Zvyky dnešného Halloweenu sú zakorenené a vychádzajú z pohanstva. Ako to, že sa tento sviatok, ktorý je tak protikladný kresťanskej viere, usídlil a bol prijatý kresťanmi? Odpoveď znie – duchovná apatia, zlé sklony. Poslaním kresťana je hlásať evanjelium, teda radostnú zvesť, no v súčasnom svete je človek neustále presviedčaný, aby nehľadal žiaden duchovný význam v tom alebo onom zvyku, a to s cieľom, aby videl len zovňajšok, ktorý sa javí ako čosi milé, radostné a neškodné. Preto nakoniec vedie k tomu, že všetky tieto aktivity a vplyvy sa javia dnešným ľuďom ako neškodné, nemajúce žiadne následky.

 

6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)

 

2. „Kríž“

Kríž. Žiaden iný symbol nie je taký kontroverzný ako práve kríž. Používajú ho kresťania, pohania, iné náboženstvá, punkeri, ba dokonca aj satanisti. Čím nás dokážu dve ramená, z toho jedno položené priečne, tak priťahovať?

Každý z nás, kto má v obľube symbol kríža, ho nosí presne z takého dôvodu, z akého v niečo alebo v niekoho verí. Podľa druhu kríža, ktorý nosí, je hneď zrejmé, kam sa zaradil a komu patrí. Je vyznávač Ježiša Krista alebo povier, pohanstva, bludu, anarchie či toho, kto sa nedokonale opakuje po Bohu. Nebezpečné je, ak si kresťan pomýli kresťanské symboly s amuletmi alebo talizmanmi. Kto si myslí, že nosí kríž ako amulet či talizman len z dôvodu ochrany pred zlom alebo urieknutím a je to v poriadku, mýli sa. Posvätený kríž nás ochraňuje od Zlého skrze Ježiša Krista, ktorému dôverujeme a s ktorým sa stretávame v Eucharistii. Kresťan by mal nosiť kríž či už na viditeľnom mieste, alebo v skrytosti a nevystatovať sa s ním ako s módnym doplnkom.Okrem kresťanského kríža, ktorý môže mať rôzne podoby (ondrejský, františkánsky, petrovský, pápežský, jeruzalemský, pravoslávny…), poznáme aj pohanské (keltský, egyptský kríž), ktoré sa v dnešnej dobe začali hojne používať, najmä egyptský (nílsky) kríž. Čo znázorňuje kríž so slučkou nad priečnym ramenom pomenovaný ako ankh? Ankh v preklade znamená „život“. Kedysi symbolizoval znovuzrodenie pre druhý svet a zároveň aj počatie. Starovekí Egypťania používali ankh ako obľúbený amulet, ktorý bol spojený s kultom slnka a slnečným bohom. Na popularite naberá aj v súčasnosti medzi rôznymi skupinami (hippies, goth, novopohania), umelcami a liečiteľmi. Využíva sa na liečbu chorôb pomocou ezoteriky. Kríž so slučkou používajú ako „čistič“ energie.

Kríž je najvýznamnejší symbol kresťanstva, pretože skrze kríž sme boli vykúpení na večnosť. Ak sa rozhodujete, či nosiť viditeľným spôsobom kríž, alebo nie, vedzte, že sú tu ľudia, ktorí ho nosia s v ešte väčšou obľubou ako my – kresťania. Čím viac je takýto človek vzdialený Bohu, tým je „kríž“ nápadnejší. Nebojme sa preto ukázať, koho nosíme v srdci, komu patríme a dôverujeme. „Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1, 9)

 

3. Horovo oko, vedžat

Horovo oko alebo vedžat je najpoužívanejší symbol. Pomenovanie dostal podľa egyptského boha. Symbol s pretiahnutou linkou mal označovať „toho, kto nikdy nespí“”. Táto úloha sa pripisovala egyptskému bohovi podsvetia Horovi alebo tiež Osirisovi. Egypťania verili, že tento okultný symbol nezničiteľnosti napomôže ich znovuzrodeniu.

Symbol jedného oka používali už prví slobodomurári, ktorí ho prevzali zo židovsko-kresťanského ponímania Boha, ktorý všetko vidí a riadi. Nájdeme ho aj v kostoloch, to však nemá nič spoločné so symbolmi slobodomurárov. Zatiaľ čo výjavy oka v kostoloch slúžia k Božej úcte, slobodomurári či pohanskí Egypťania mali jedno spoločné, chceli nastoliť nový svetový poriadok založený na moci a bohatstve.

Svetoznáme hudobné klipy zahraničných spevákov a speváčok sú plné okultných symbolov. Stačí sa pozrieť na ich tváre, dlane, oblečenie či tetovania… Symbol oka môžeme vidieť aj na ich koncertoch a obaloch ich CD. Čo ich viedlo k tomu, aby používali práve tieto gestá? Je to presvedčenie pochádzajúce z okultizmu – ja som boh. Okrem tohto symbolu môžeme v pozadí vidieť aj symboly pentagramu či pyramídy, čo sú slobodomurársky symboly. Takto sa z celebrít stali bábky v ich rukách. Tento symbol nepatrí len do šoubiznisu. Stretávame sa s ním hlavne v obchodoch s bižutériou a oblečením.

 

6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)

 

4. Kvet života

Ide o prastarý ezoterický symbol, ktorý má aktivizovať základné čakry ľudského tela podľa geometrického symbolu stvorenia – kvetu života. Používa sa ako talizman, ktorý lieči telo a dušu, harmonizuje ju a dodáva jej energiu. Podľa ezoterikov tento symbol pomáha napojiť sa na božskú silu, vesmírne svetlo. So svojimi obmenami sa podobá mandalám, o ktorých bola reč v prvej časti rovnomenného článku.

Symbol je vytvorený na základe Metatronovej kocky, posvätnej geometrie. Tento symbol funguje ako vzorec nekonečna, ktorý poukazuje na to, ako sa rodí nový život. Žiaden vedec ani dávny filozof však nepoukazoval pri zrode všetkého na nášho Stvoriteľa, Boha, tvorcu všetkého. Preto je v rozpore s kresťanským učením. Kvet života ako symbol nesie v sebe informáciu, ktorá bola prepojená s ezoterikou na alternatívne formy liečenia prostredníctvom energie, a tu už sme na poli mágie.

Kde sa s kvetom života môžeme prakticky stretnúť? Vplyvom návratu k zdravému životnému štýlu sa rozmohol aj návrat niektorých symbolov, ktoré sa používali v pradávnych časoch pohanstva a mágie. Najnovším módnym hitom sú energetizované fľaše na vodu. Pod rúškom ekologických princípov ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu výrobca prišiel s nápadom sklenenej fľaše, ktorej dno skrášlil kvetom života. Výrobca udáva, že symbol má nápoj zharmonizovať, a tým mu dodať lahodnejšiu a zamatovejšiu chuť. Uviedol aj fakt, že ľudia, ktorí dokážu pracovať s kyvadlom a virguľou, dokázali vo fľaši s vodou namerať neuveriteľný nárast vibrácií. Liečba zvýšením vibrácií, tzv. biorezonančná terapia, je zase typická pre alternatívnu medicínu, ktorá je početne zastúpená v okultizme.

 

5. Symbol „mieru“, rúna smrti

Je to náhoda, že ak si odmyslíme kruh, tento symbol je v podstate runa smrti? V šesťdesiatych rokoch minulého storočia požiadal komunistický sympatizant Bertrand Russell Geralda Holtoma, aby vytvoril symbol, ktorý by zjednotil ľavicovo zmýšľajúcich pacifistov. Za symbol si vybral teutonickú runu smrti, ktorú vložil do kruhu.

Runy kedysi slúžili Vikingom na veštenie. Runa smrti sa v germánskych kmeňoch používala v čiernej mágii za účelom prekliatia človeka. Dokonca hroby nacistických dôstojníkov SS museli byť označené týmto symbolom. Používali ho aj druidi a satanisti pri rôznych obradoch, kde prijímali medzi seba nových členov. Nový člen mal vstúpiť do kruhu a zlomiť ramená kríža, ktorý dostal do rúk dole hlavou. Tým symbol nadobudol tvar stopy havrana. Hovorí sa o ňom aj ako o zlomenom kríži, Nerónovom kríži (cisár Nero, ktorý dal apoštola Petra ukrižovať dole hlavou) či stope havrana, alebo rune smrti. Tento, dnes populárny, symbol „mieru“ je v skutočnosti pohanským symbolom nenávisti voči kresťanom s prvkami okultizmu a mágie.

 

6 symbolov, ktoré sú IN, a prečo by ich kresťan nemal používať (2/2)

 

6. Čínska minca pre šťastie

V súčasnosti sa veľmi rozmohol trend obdarovávania sa nejakou pozornosťou a je nám jedno, akou filozofiou je poprepletaná. Dôležité je, že sľubuje prínos peňazí, majetku, lásky, ochrany a šťastia, akými sú aj čínske mince.

Ide o mosadzné okrúhle malé mince pokreslené čínskymi znakmi, ktoré v strede majú otvor štvorcového tvaru. Podľa starej čínskej tradície feng šuej ľudia veria, že im prinesú bohatstvo, šťastie a úspech v živote. V obchodoch je ich dostať bežne kúpiť a aby kupujúceho zmiatli ešte viac, túto energiu umocnili špeciálnym previazaním červenou stužkou proti tzv. „urieknutiu“. To, čo na Slovensku znamená pre mnohých nosenie červenej stužky, v to isté veria aj v Číne. Už malým deťom dávajú tieto mince ako talizman na krk.

Prečo sú čínske mince také populárne a ako vlastne pôsobia? Tvar čínskych mincí predstavuje spojenie energie nebies a zeme, teda ich vzájomné prepojenie a harmóniu v jednote. Jednota a harmónia sú základné myšlienky učenia feng šuej (v preklade vietor – voda). Toto učenie však nie je zlučiteľné s kresťanským. Vedeli by ste žiť podľa pravidiel energie jing a jang, ak by vám niekto naprojektoval, kde máte a nemáte jesť, spať, bývať? Feng šuej, dnes asi najpopulárnejšia okultná praktika, stojí na týchto základoch.

Podľa tejto pomýlenej filozofie sa premiesťujú predmety v dome, záhradách a robí sa špecifická výzdoba. Vatikánsky dokument Ježiš Kristus, Prameň živej vody zaraďuje feng šuej medzi pojmy New Age: „Ide o jednu formu geomantie (veštenia zo zeme), presnejšie, je to čínska okultná metóda odhaľovania skrytej prítomnosti pozitívnych či negatívnych prúdov v budovách a na iných miestach. Ide tu skutočne o zmes rôznych povier, veštenia, bájok a nezmyslov, ktoré nemajú nič spoločné s pravdivým životom kresťana, ani so skutočnou vedou.

Dostali sme dar rozlišovať, preto ho využívajme naplno.Že to nie je možné? Človek má účasť na múdrosti a dobrote Stvoriteľa, ktorý mu udeľuje vládu nad vlastnými činmi a schopnosť riadiť sa podľa pravdy a dobra. (KKC 1954)

Ak sa teda prehrešíme voči prvému Božiemu prikázaniu, či už z nevedomosti, alebo z ľahostajnosti, vždy tu bude ten, ktorý je veľký. Ten, kto má moc odpúšťať. V pokore pred Bohom a vyznaním hriechu nás oslobodí. On sa nám nevláme do nášho svedomia násilím a bude naň apelovať, on čaká: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)

Nebojme sa!

 

Viera+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+