6 vecí, ktoré sa Vaše deti naučia, keď v nedeľu vynechávate svätú omšu

6 vecí, ktoré sa Vaše deti naučia, keď v nedeľu vynechávate svätú omšu
Netrvá nám dlho, kým si ako rodičia uvedomíme, že naše deti absorbujú všetko, čo robíme a hovoríme. Spomínam si, keď som prvýkrát počula, ako si moje dvojročné dieťa raz hlboko povzdychlo: „Ó, môj Bože. Nevládzem už.“ Jej tón a výraz boli presne ako moje.

Niekedy sa stretnete tvárou v tvár svojim vlastným hriešnym návykom cez slová a činy Vašich detí.

Nedávno som bola pri krste, v ktorom kňaz pripomenul každej prítomnej osobe, že práve pokrstené dieťa sa bude prostredníctvom jeho skutkov dozvedať o Bohu a ako na Neho reagovať. Keby naše dieťa videlo svedectvo o našej modlitbe, naučilo by sa modlitbe, ale ak by dieťa nikdy nevidelo komunikáciu s Bohom od ľudí vo svojom živote, dozvie sa tak od nás, že to nebolo potrebné.

Aj keď nikto z nás nie je dokonalý, máme zodpovednosť za správanie, ktoré chceme, aby naše dieťa napodobňovalo. Rovnako ako sa deti učia z toho, čo robíme, tiež sa učia z toho, čo nerobíme.

Keď každú nedeľu vynecháme prioritnú návštevu nedeľnej svätej omše, srdciam našich detí sa nedostane slovo o viere a živote s Bohom.

6 vecí, ktoré sa deti naučia, keď v nedeľu vynecháme svätú omšu

 

1. Boh je dôležitý, ale nie až taký dôležitý.

Tráviť čas s Bohom je určite skvelé, ale iba vtedy, keď je to pre mňa výhodné. Futbalové zápasy, spánok a _____ (vložte aktivitu podľa výberu) sú dôležitejšie ako snaha byť s Bohom jednu hodinu týždenne aspoň v nedeľnú sv. omšu.

 

2. Boh v skutočnosti nevie čo hovorí.

Áno, je to prikázanie, aby bol Pánov deň zasvätený, ale Boh nechápe, ako sme z celého pracovného týždňa uťahaní, znechutení, takže sa môžeme na základe okolností nášho života rozhodnúť, čo vlastne znamená toto prikázanie o nedeli a všetky Jeho ďalšie prikázania. Je na nás, aby sme si vybrali, ktoré z Božích prikázaní chceme dodržiavať.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00