6 znakov, ako zistiť, že sa človek dobre modlí

6 znakov, ako zistiť, že sa človek dobre modlí
Kedy sa človek správny modlí?

Autor: Ján Ihnát

1. Je to človek pokojný, zmierený so sebou a s Bohom. Odpustil Bohu, že nie je Supermanom. Prijal sám seba a má sa rád.

 

2. Je to človek radostný, radosť z Boha musí byť silnejšia ako všetky trápenia, s ktorými sa stretáva.

 

3. Je to človek aktívny. Šťastný človek sa nemôže nečinne pozerať, že druhí trpia, že nemôžu otvoriť dvere. Je ako slnko, ktoré žiari, kamkoľvek príde.

 

4. Je to človek pokorný. Pokora je pravda. Vidí veci jasne, vidí, čo Boh koná.

 

5. Je to človek schopný eclesiality – schopnými žiť s druhými a vytvárať spoločenstvo. (Marko Rupnik – Ex Velehrad)

 

6. Je to človek, ktorý vidí reálne. To znamená – pravdivo, nežije v ilúzii: “Buď pozorný ku svojmu okoliu… Mnohí namiesto Božej slávy hľadajú vlastný prospech… Mnohí milujú chudobu u druhých, ale nie u seba….” Po dlhej pauze povedala: “Pamätaj si, že tento život spočíva v utrpení. Opravdivé radosti budú vo večnosti…” Margita vyjadrila v týchto jednoduchých slovách “kresťanské poňatie života” stoviek generácií sedlákov, presvedčenie, ktoré pomohlo tisícom matkám niesť životné ťažkosti i cez biedy, vojnu, smrť, deti, námahy, ktoré drtili…” (Teresio Bosco – Mamka Margerita).

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00