7 dôvodov, prečo je dôležité chodiť s deťmi na prechádzky

7 dôvodov, prečo je dôležité chodiť s deťmi na prechádzky
Prechádzka je tá najjednoduchšia činnosť, ktorú môžete kdekoľvek a kedykoľvek s deťmi uskutočniť. Pre deti má viac výhod, ako ste možno predpokladali.

Všetko je len otázkou zvyku a priorít. Aj prechádzka. Niekedy sa podceňuje a mnohí ju považujú za menej dôležitú ako iné aktivity.  Ale ak sa podarí urobiť  z rodinných prechádzok tradíciu, bude to dobré nielen pre deti, ale aj pre celú rodinu. Pozrime sa na niektoré výhody, ktoré so sebou prechádzky prinášajú.

 

1 | Pobyt na čerstvom vzduchu dobre vplýva na zdravie

Prechádzky v meste, v parkoch či v prírode by sme mali s deťmi uskutočňovať čo najčastejšie, a to v akomkoľvek ročnom období. V dôsledku ochladenia na jeseň a v zime sa však rodičia často snažia udržať deti doma, pretože vonku sa nedajú uskutočňovať všetky aktivity tak ako v lete. Niekedy majú pocit, že deťom chlad vadí alebo sa obávajú o ich zdravie. Prechádzky podľa odborníkov je potrebné uskutočňovať nielen vtedy, keď je teplo a neprší. Svoje čaro majú aj v jeseni či v zime. Pozitívne vplývajú na imunitný systém i na psychiku dieťaťa. Občas môžete prechádzku prerušiť a môžete sa s deťmi zahrať aj nejakú hru. Niektorí rodičia spájajú prechádzky i s behom. Môžete vyskúšať aj to. Ak deti nechodia takmer vôbec vonku, môže sa u nich vyvinúť porucha NDD. Ide o poškodenie spôsobené nedostatkom prírody. Aj v dôsledku minimálneho kontaktu s prírodou u detí čoraz častejšie dochádza k poruchám pozornosti, k zníženej koncentrácii, k nižšiemu sebavedomiu, k zhoršenej disciplíne, k agresivite či k prehnanej úzkosti prameniacej z nízkej odolnosti. Niekedy sú tieto problémy sprevádzané aj nadváhou či svalovou slabosťou. A práve preto je tak veľmi potrebné, aby deti boli čo najčastejšie vo vonkajšom prostredí a najlepšie si na to navyknú tým, že odmalička chodia s rodičmi na prechádzky.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00