7 krokov k odpusteniu v manželstve

7 krokov k odpusteniu v manželstve
Jadrom ťažkostí v manželstve, keď sa musíme s námahou prekopávať ku koreňom problémov, je často odpustenie. Odpustenie v manželstve je jeden z najdôležitejších, priam základných návykov, ktoré je nutné pestovať, aby naše kresťanské manželstvo prosperovalo.

O odpustení treba vedieť tri veci:

Je to voľba.

Je to proces. 

Odmietanie odpustiť má veľké následky.

 

Prečo je dôležité si v manželstve odpúšťať?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00