7 (k)rokov pápeža Františka

7 (k)rokov pápeža Františka
Dňa 13. marca 2013 na pápežský stolec zasadol Jorge Maria Bergoglio. Skúsme si zhrnúť jeho pontifikát v siedmich (k)rokoch.
  1. Heslo miserando atque eligendo si pápež vybral na základe kázne sv. Bédu Ctihodného na evanjelium o povolaní Matúša. Ježiš sa nad ním zmiloval a vyvolil ho. Pápež, presvedčený o svojej hriešnosti a vedomý si veľkého milosrdenstva Boha voči nemu, túži ohlásiť svetu, že náš Pán je milosrdný Otec, ktorý neláme palicu nad nikým.
  2. Za patróna si vzal Františka z Assisi – milovníka chudoby, reformátora Cirkvi a patróna ekológie. Podľa jeho vzoru túži po Cirkvi chudobnej, milujúcej ľudí na periférii. Vedomie potreby starostlivosti o svet sa prejavilo najmä v Laudato si´, prvom cirkevnom dokumente venujúcom sa otázkam ekológie v takom rozsahu.
  3. Pápež radosti. Mnohé pápežove dokumenty v názve nesú slovo radosť (Evangelii gaudium, Amoris laetitia, Gaudete et exsultate). Pápež jednoznačne túži svetu odkázať: Radosť v Pánovi je naša sila!
  4. Kontroverzné otázky –František sa nebojí vstupovať do náročných tém. Rieši pedofilné škandály v Cirkvi, kritizuje klerikalizmus, vyzýva k autentickému milosrdenstvu. Radikálne odmietol potraty a varuje pred zhubným pôsobením gender ideológie. Náuku v oblasti trestu smrti v duchu učenia Jána Pavla II. dotiahol do konca jeho definitívnym odsúdením. Voči celibátu a sväteniu žien sa jasne vyjadril, že podporuje doterajšiu náuku Cirkvi.
  5. Heretik? – nejeden člen Cirkvi kritizuje vyjadrenia pápeža a mnohí ho otvorene obviňujú z heréz. Osobne si myslím, že stačí pápeža čítať v celom kontexte a človek s otvoreným srdcom dospeje k vedomiu, že túži pravoverne ohlasovať evanjelium.
  6. Pokora – nejedno Františkovo vystúpenie a vyjadrenie môžeme označiť touto čnosťou. Neváhal sa ospravedlniť, pobozkať nohy, skloniť sa pred hodnostármi i obyčajnými ľuďmi.
  7. Ekumenizmus a medzináboženský dialóg – Svätý Otec pokračuje v nadväzovaní vzťahov s pravoslávnymi, pričom ako prvý pápež sa stretol s moskovským patriarchom. Očividne túži nadviazať priateľskejšie vzťahy aj s moslimami.

Juraj Švec 

redaktor, študent teológie

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00