7 návykov duchovne efektívnych ľudí

7 návykov duchovne efektívnych ľudí
Autor Stephen Covey prišiel pred niekoľkými rokmi s megaúspešným projektom. Spoločnosti predstavil sedem návykov skutočne efektívnych ľudí. Do svojich životov ich implementovali manažéri veľkých firiem, učitelia, lekári, inžinieri a vývojári, ale aj bežní ľudia. Tieto návyky slúžia na to, aby jednotlivec neplytval svojím časom a svojimi silami, ale aby ich dokázal efektívne využívať a tak zlepšovať svoj život. A ak cítite, že váš duchovný život by potreboval o čosi zlepšiť, tieto návyky sú tu práve pre vás.
  1. BUĎTE PROAKTÍVNI

Pán stojí pred dverami vášho srdca. On čaká. Krok však musíte spraviť vy. Boh nie je násilník, nebude sa dobíjať a robiť rozruch. Buďte proaktívni, vyjdite mu v ústrety. Vytvorte si čas na modlitbu, svätú omšu. Pozývajte ho do svojho života. Dajte mu priestor, ale nečakajte so založenými rukami. Čítajte Bibliu – Božie slovo, počúvajte ho a aplikujte do svojho života. A garantujeme vám, že uvidíte, ako dobre chutí život s Kristom.

 

  1. ZAČNITE S MYŠLIENKOU NA KONIEC

My kresťania to máme jednoduché. Náš koniec je vlastne začiatkom – začiatkom plnšieho života v nebeskom kráľovstve. Robme všetko s myšlienkou na večný život, snažme sa žiť v milosti posväcujúcej. Nájdite si v mesiaci čas na CDS – cvičenie dobrej smrti. Môže to byť napríklad priestor na duchovnú obnovu, keď si zhodnotíte mesiac, nastavíte si nejaké krátkodobé ciele na ten ďalší, dobre sa vyspovedáte a prijmete sväté prijímanie.

 

  1. TO NAJDÔLEŽITEJŠIE DÁVAJTE NA PRVÉ MIESTO

Ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na tom správnom. Nuž, áno aj nie. V princípe by Boh mal byť prítomný na všetkých miestach vášho hodnotového rebríčka aj na všetkých miestach vášho plánovacieho rebríčka úloh. Pozrime sa napríklad na rebríček hodnôt kresťana žijúceho v manželstve a v rodine. Boh, partner, deti. A potom práca, zdravie, koníčky, spoločnosť… Vec sa však má tak, že Boh by nemal chýbať v žiadnej zo spomínaných kategórií. Boh má byť prítomný v partnerskom vzťahu, vo vzťahu s deťmi, v práci, v starostlivosti o vlastné zdravie, vo voľnom čase. Ak je Boh prítomný v každej zložke nášho života, potom je všetko na správnom mieste.

 

7 návykov duchovne efektívnych ľudí  

 

  1. ROZMÝŠĽAJTE SPÔSOBOM VÝHRA-VÝHRA

Dlhá sukňa, bledé líčka, to musí byť katolíčka! Kresťan musí trpieť, z dvoch ciest si vždy treba vybrať tú ťažšiu a tú, na ktorej je viac utrpenia… OMYL! Boh od nás nechce, aby sme za každú cenu trpeli, aby sme zažívali bolesť v duchovnom živote, lebo utrpenie očisťuje človeka. Áno, niektorému utrpeniu sa vyhnúť nedá, ba dokonca je prospešné, ale Boží plán pre náš život je plný radosti – je plný myslenia výhra-výhra. Boh už vyhral a pozýva víťaziť aj nás. Víťaziť nad hriechom, nad smútkom, nad sebou samým, nad lenivosťou v duchovnom živote, nad apatiou a rezignáciou. Sme vo víťaznom tíme, a preto musíme rozmýšľať ako víťazi.

 

  1. NAJPRV SA SNAŽTE POCHOPIŤ, AŽ POTOM BYŤ POCHOPENÍ

V modlitbe svätého Františka z Assisi nachádzame tieto slová: „Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.“ A práve to je základom kresťanského altruistického pohľadu na sveta. Možno tak so svätým Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) Predtým, než sa teda začneme sťažovať na to, ako nás naše okolie (partner, deti, kolegovia, spolužiaci…) nechápe, skúsme byť my tí, ktorí sa prví pokúšajú o pochopenie.

 

  1. VYTVÁRAJTE SYNERGIE

Tento návyk je o hľadaní Božieho plánu pre nás. Nie čo ja chcem, Pane, ale tvoja vôľa nech sa stane. Náš Boh je však taký skvelý, že nás do ničoho nechce nútiť a dáva nám slobodnú vôľu. Pýtajme sa ho: „Bože, čo si o tom myslíš ty?“ Náš Boh je milujúci Otec, nie diktátor. Nebojme sa vstúpiť s ním do dialógu hľadania a rozlišovania toho najlepšieho plánu pre nás.

 

  1. OSTRITE PÍLU

Aj Ježiš si išiel odpočinúť – utiahol sa na tiché miesto, kde sa modlil. Nedá sa neustále len dávať a slúžiť. Potrebujeme aj načerpať. A to vaše načerpanie môže vyzerať rôzne – či už to budú raz ročne duchovné cvičenia, raz mesačne duchovná obnova, raz týždenne svätá omša bez detí alebo raz denne modlitba pár minút v tichu. Dôležité je však nezabúdať na osvedčené recepty – osobná modlitba, čítanie Svätého písma, sviatosti. Duch Svätý preteká prúdom, je ako živá voda a  volá nás piť z prameňa, občerstviť sa a nabrať sily.

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+