TOP

7 tipov, ako schudnúť počas Pôstu

Možno sme si dali pôstne predsavzatia, no zmena plánov v podobe koronavírusu neraz mnohé mení. A dáva nám osobitné predsavzatia, ktoré by sme si sami nedali. Pozýva na osobitnú púšť, na ktorú by sme sa možno sami od seba nikdy nevybrali.

Vo štvrtok 12. marca predseda vlády vyhlásil na Slovensku mimoriadnu situáciu. Okrem iného povedal aj to, že sa od toho dňa na Slovensku zatvárajú „nepotrebné veci pre život“. Všimli ste si týchto pár slov?

Aj Pôstne obdobie je pre nás takou každoročnou výzvou, aby sme zanechali všetky veci, ktoré sú nepotrebné pre Život, a upriamili všetko na Ježiša Krista. A tohtoročné je ešte špeciálnejšie – a o čosi väčšmi.

Z čoho sme teda pozvaní „schudnúť“ počas tohtoročného Pôstu? K čomu nás Ježiš pozýva? Azda tušíte, že na postavu a kilá v tejto chvíli vôbec nemyslím…

Pápež František na začiatku svojho pontifikátu napísal: „Pôst je privilegovaným časom. Je šancou otvoriť našu krehkosť vplyvu Božej milosti. Šancou zakúsiť nehu Boha Otca. Je to čas učeníkov, pretváraných prejavmi Otcovej blízkosti k nám. Takto nás Pán usmerňuje, aby sme sa znovu stretli s našimi bratmi a sestrami, najmä tými najmenšími, opustenými.“

Z čoho teda môžeme počas tohto mimoriadneho, a vôbec nie ľahkého Pôstneho obdobia schudnúť?

 

1. Z náboženskej „zvykovosti“

Niekedy náš duchovný život pozostáva len zo zvykov – „lebo to tak robím“, prípadne z toho, čo „musím“. Nedeľná svätá omša, nejaká modlitba, služba… A možno už ani nevieme, prečo do toho kostola chodíme a prečo danú službu robíme. Zväčša si cez Pôst doprajeme viac týchto náboženských úkonov (ktoré, samozrejme, nie sú zlé, práve naopak) – viackrát do týždňa ideme na svätú omšu, na krížovú cestu vo farnosti… Ale čo teraz, keď to nie je možné?

Môžeme „chudnúť“ z náboženskej „zvykovosti“, tradičnosti, samozrejmosti. Boh nás chce vyrušiť, vykoľajiť a pritiahnuť bližšie k sebe. A to nielen počas Pôstneho obdobia! „Veľký pôst je obdobím zastavenia lavíny času. Nie sú dôležité veľké a „komplexné plány“. Dôležité je nezmeškať tohtoročný Pôst, treba ho žiť tu a teraz. Teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy,“ napísal Marián Gavenda, katolícky kňaz. Z čoho ma chce Pán vykoľajiť?

 

 

2. Z viery prežívanej len obradovo, ale nie v srdci

Sme pozvaní vyjsť zo svojich zaužívaných formuliek, obradov prežívaných len navonok, dať dole svoje masky aj vo viere a ísť na hlbinu. Byť autentickí a milovať. Je bolestné nemôcť sa účastniť spoločných liturgických slávení, ale to neznamená, že aj náš duchovný život dostal stopku, voľno, oddych. Práve naopak.

Profesor František Trstenský v rozhlasových duchovných cvičeniach v rámci evanjelia o Samaritánke na Tretiu pôstnu nedeľu povedal: „Aj nás Ježiš pozýva – zanechaj svoj pôvodný život, nech sa tvojím zmyslom stane Boží Syn, Ježiš Kristus, jeho náuka.“ Dodal, že Ježiš nám nevyčíta, ale pozýva nás k zmene života. Prijmeme toto pozvanie k totálnej zmene nášho života?

 

3. Z prebytočného hluku, impulzov a slov

Bežne sa sťažujeme na to, že nestíhame, naháňame sa, nemáme na nič čas a z každej strany sa na nás valí niečo, čo musíme urobiť, ponuka, ktorú musíme využiť, slová, ktoré máme povedať… Dnes máme (aj keď nie všetci) príležitosť zostať doma, vo svojej komôrke, utíšiť sa, sme odstrihnutí od vonkajších impulzov (obchody, kultúrne predstavenia, stretnutia).

Avšak toto utíšenie je len vonkajšie; dôležité je, aby sme sa dokázali stíšiť aj vo vnútri. A práve tam, v tichu, nájdeme svojho Pána. Toho, ktorého môžeme denne nachádzať aj v slove – Svätom písme. Nachádzať a zostávať s ním. Ako sa modlíme prostredníctvom Taizé piesne: „Zostaňte a bdejte so mnou. Bdejte a proste, bdejte a proste.“ Chceme zostať?

 

4. Z vysokokalorických slov, skutkov a myšlienok

Ďalším bodom, z ktorého môže skutočne každý z nás počas tohto Pôstu schudnúť, sú slová – plné posudzovania, nelásky, nevraživosti, pýchy, hnevu, smilstva… Myšlienky, ktoré zamotávajú naše srdce a my sa len motáme dookola a veríme tomu, čo nie je pravdivé. Skutky, ktoré ubližujú nám samým i našim blížnym. Diéta od týchto vecí nám rozhodne osoží!

Svätý Augustín povedal: „Predstav si, že Boh ťa chce naplniť medom. Ak si plný octu, kam dá med? Treba vyliať z nádoby, čo v nej bolo, a nádobu vyčistiť. Treba ju vyčistiť, aj keď namáhavo, úporne, aby sa stala súcou na niečo. Vylej zlo, lebo máš byť naplnený dobrom.“ Čo je tým „octom“ v mojom vnútri?

 

 

5. Zo strachu, nepokoja, ustarostenosti

Rovnako aj zo všetkého, čo ničí naše srdce. „Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a utišuje dušu,“ povedal svätý Ján Klimak.

Aj v modlitbe: „Netráp sa márne, nemaj strach stále, kto Boha má, tomu nič viac nechýba. Netráp sa márne, nemaj strach stále, vystačí Boh sám.“

 

6. Z egoizmu a zamerania na seba

„Pôst mi odkrýva, kto som. Ukazuje mi moje ohrozenia a naznačuje, kde začať s bojom. Na púšti nás Boh skúša, aby vyšlo najavo zmýšľanie našich sŕdc,“ napísal benediktín Anselm Grün. Tam, kde sme, v tom, čo robíme, sme povolaní chudnúť z vlastného egoizmu, sebectva, zamerania na seba.

Vyjsť smerom k Bohu, k druhým, k svetu. Potrebujú nás! Nikto sa nespasí sám, ale sme povolaní byť Kristovými rukami, nohami, srdcom v tomto svete, uprostred svojich bratov a sestier. A to aj tých, ktorých mi je ťažko milovať! Z čoho potrebujem vyjsť ja osobne?

7. Z túžby držať všetko vo vlastných rukách

Ako vidíme, nejde to. A to nielen teraz. Vo farských oznamoch bežne na konci počúvame: „Budúca nedeľa je Tretia pôstna nedeľa. Sväté omše budú ako obvykle.“ A predsa neboli. Minimálne ani budúcu nedeľu nebudú. Plány, ktoré sú samozrejmosťou, sú zrazu zbúrané ako domček z karát. Ale Boh nás v tom neopúšťa, práve naopak, je nám veľmi blízko.

Výstižne to komentoval kňaz Juraj Vittek: „Prežívame bolesť z toho, že nemáte prístup k Eucharistii, ku kostolu. Ale dnes vám chcem s Ježišom povedať: keby ste poznali Boží dar! V čase zatvorených kostolov môžeme odhaliť, že sami sme Božími chrámami.“ A ako Božie chrámy môžeme s pokorou prijímať to, že Boh nás formuje, skladá, montuje tak, ako vie, že je to najlepšie. Aj keď my tomu nerozumieme. Čo potrebujem pustiť z rúk a vložiť do tých Pánových?

 

Akú diétu si naordinujete počas tohto Pôstneho obdobia vy?

Priberieme vnútorne, duchovne, alebo naopak, len schudneme navonok, telesne?

Záleží na každom z nás (samozrejme, v spolupráci s Božou milosťou), akú líniu srdca budeme mať na konci Pôstu.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).