7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia

7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia
Stojíme na prahu Adventu. Nie po prvýkrát. A predsa ho možno chceme prežiť inak, hlbšie, viac s Pánom i s láskou voči blížnym. Čo by nám v tom mohlo pomôcť? Čo tak napríklad sedem slovies na S?
1. SPOMALIŤ

Ubrať zo svojho hektického spôsobu života a zastaviť sa. Naplno vnímať každú svoju činnosť, myšlienku či tlkot srdca. Lebo to podstatné sa deje tu a teraz – nie zajtra, ba ani včera. Bez potreby si niečo dokázať či zaslúžiť si lásku Boha alebo druhých. „Náhlivosť vždy vyprázdňuje dušu… spomaľme,“ pozýva nás Ann Voskampová. Aj Štěpán Smolen v knihe Buď, kde si, píše: „Je potrebné stále kráčať vpred – zostávaním. Odchodom sa zaostáva v ceste. Zápas sa vedie jedine neustupovaním.“ Autor sám vyznáva: „Nikdy nie som tam, kde ma čaká On.“ Spomaliť a zostať, aby sme boli tam, kde Boh – v prítomnej chvíli, tu a teraz.

Spomalím, aby som našiel Boha?

 

2. STÍŠIŤ SA

Vypnúť všetko rušivé. Alebo aspoň stíšiť hlasitosť – vecí, ľudí i svojich myšlienok. Všetky elementy, ktoré nás oberajú o ticho, v ktorom možno stretnúť Boha. Svätý Ambróz hovoril, že diabol hľadá lomoz a Kristus ticho. Práve preto prežívame taký veľký zápas o ticho a sme takí obklopení všakovakým hlukom. Kardinál Robert Sarah vo svojej knihe Sila ticha píše: „Najkrajšie veci v živote sa dejú v tichu. V tichu sa rodia a zjavujú najväčšie mystériá sveta. Všetko výnimočné je tiché.“ A na inom mieste pokračuje: „Ticho nie je absenciou niečoho. Práve naopak, je prejavom prítomnosti, ba tej najintenzívnejšej prítomnosti, aká existuje.“

Ponorím sa do Božieho ticha?

 

7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia

 

3. SPOČINÚŤ

V Božej blízkosť. Len tak byť. Hodiť sa do Božieho náručia a nechať sa Bohom milovať. Nič viac, nič menej. Nechať bokom všetky svoje aktivity, stiahnuť sa od ľudí, zavrieť sa do svojej komôrky a odložiť mobil s najnovšími novinkami na sociálnych sieťach. „Je to zvláštne – každé miesto sa stáva zasľúbenou zemou, keď sa požehnanie Božej prítomnosti stane darom, ktorý prijímame – a rozdávame,“ píše Ann Voskampová v knihe Najväčší dar.

Čo tak dať si do kalendára „čas spočinutia“?

 

4. SPOZORNIEŤ

Na svet okolo seba, na seba samého, na blížnych, na Boha. Byť pozorný na znamenia čias. Spozornieť na podstatné veci a odhodiť balast, ktorý nás zaťažuje (a áno, aj ten, ktorého sa roky zbytočne držíme zubami-nechtami). Nenechať sa vyrušovať a zamerať svoju pozornosť na to alebo skôr na Toho, ktorý je dôležitý. Spozornieť a nachádzať Božie stopy všade vôkol nás. Spurgeon hovoril, že sme obklopení Božou prítomnosťou – bez ohľadu na to, čo deň prináša, v akom období sa nachádzame. „Nech ste kedykoľvek kdekoľvek – celá zemeguľa je zrkadlením Boha a múdri hľadajú prítomnosť Krista na tisíckach miest, pretože sami k sebe môžete prísť len vtedy, keď prídete k nemu. A váš Boh aj v tejto chvíli, nech ste kdekoľvek, prichádza k vám,“ píše Ann Voskampová v spomínanej knihe.

Čomu alebo komu potrebujem venovať svoju pozornosť?

 

5. SLÁVIŤ

Aj keď je Adventné obdobie zahalené v liturgickej fialovej farbe, ktorá je farbou pokánia, pozýva nás sláviť chvíle, počas ktorých kráčame po ceste, ktorou sa pripravujeme na stretnutie s Novonarodeným. Sláviť aj všedné okamihy, aj obyčajnosti. Sláviť, že očakávame Toho, ktorý bol prorokmi predpovedaný, ktorého očakávali a ktorý naplnil to, po čom ľudstvo túžilo od vekov. „Ježiš neprišiel na svet náhle a bez ohlásenia. Vstúpil do sveta, ktorý bol naňho pripravený. Celý Starý zákon je príbehom mimoriadnych príprav… Ježiš prišiel, až keď bolo všetko pripravené a čas sa naplnil,“ povedal Phillips Brooks. A táto príprava, ktorá bola v Ježišovi zavŕšená, nás pozýva sláviť – a tým súčasne uctievať Boha. „Advent pozostáva z okamihov,“ píše Voskampová. Toto slávenie môžeme praktizovať napríklad prostredníctvom aktivity Jesseho strom. Slávte a rozbaľujte dary, ktoré vám Ježiš posiela. Dary, ktorých vrcholom a prameňom je on sám.

Ako chcem sláviť prípravu na Ježišovo narodenie?

 

7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia

 

6. SLÚŽIŤ

Tým, ktorí to potrebujú. Aj tým, ktorí nám nie sú príjemní a ktorým nám je ťažko slúžiť. Aj ľuďom, ktorých nám je ťažké milovať. Slúžiť a stať sa darom – v každom jednom stretnutí a nádychu. Frederick Buechner povedal: „Narodenie dieťaťa do temnoty sveta neprinieslo len nový pohľad na život, ale aj nový spôsob života.“ A Dieťa, na ktorého príchod sa v Advente pripravujeme, prinieslo nový spôsob života skrze to, že prišlo slúžiť, a nie dať sa obsluhovať – a pozýva k tomu aj nás.

Akým spôsobom budem slúžiť?

 

7. SPÁJAŤ SA

Nezostať uzavretý vo svojom (hoc aj zbožnom) individualizme. Budovať jednotu a tvoriť domácu cirkev či farské spoločenstvo. Hoci to teraz kvôli obmedzeniam nie je možné ako zvyčajne, predsa sme pozvaní hľadať kreatívne spôsoby, ako vytvárať jednotu a spájať sa. A možno aj vo vlastnom vnútri či rodine. Pri návšteve Slovenska svätý pápež Ján Pavol II. povedal: „Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.“

Čo je v mojom život ďaleko od jednoty a potrebujem to spojiť?

 

A aké slovesá budú napĺňať váš Advent?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00