8 vecí, ktoré má denne robiť katolík

8 vecí, ktoré má denne robiť katolík
Osem vecí, ktoré má denne robiť každý katolík, nevyzerá vo svetle večnosti ako nemožný záväzok.

Autor: BeckyRoach

Ak si hovoríte, že váš zoznam povinností je už beztak dosť dlhý a o žiadne ďalšie nestojíte, tak vás chcem ubezpečiť, že vo vás nechcem vzbudiť pocit viny a ani vám ešte väčšmi zahltiť dostatočne preplnený deň.

Cieľom je, aby ste jednu alebo dve z týchto vecí spravili súčasťou svojho dňa a potom na nich pracovali tak dlho, až sa stanú vašou druhou prirodzenosťou.Nech sú pre vás zdravým návykom – ako umývanie zubov –, aby ste sa nemuseli dvakrát zamyslieť, či ich vykonať alebo nie.

Tento zoznam vznikol po vypočutí jednej prednášky, kde sa hovorilo o súzvuku nášho života na zemi s tým, ako si predstavujeme svoju večnosť. Veď keď ju máme na zreteli, nepríde nám až tak zaťažko niečo pre ňu robiť. Náš životný štýl má odrážať nádej, že večnosť strávime s Bohom Otcom.

Čo teda nemá chýbať v žiadnom dni katolíka?

 

1. Začať deň modlitbou, Svätým písmom a rozhovorom s Mamou

Zdá sa to ľahké, ale v niektoré dni sa mi akoby vôbec nedarí niekam vsunúť modlitbu. Pritom naše dni musia byť sústredené okolo tohto zvyku. Urobte z toho niečo ako rande. Nastavte si budík na taký čas, keďsa budete môcť modliť a nenechávajte Boha opusteného. Najlepšie sú rána, ale ak u vás nefungujú, nájdite si čas, keďto fungovať bude. Vyberte si Bibliu a prečítajte jeden alebo dva riadky. Výborným počiatočným bodom sú čítania z liturgie dňa. Skvelým by bolo pomodliť sa každý deň ruženec, ale niektorí to jednoducho vo svojom momentálnom rozpoložení nedokážu. Ak nezvládate ruženec, skúste začať aspoň jedným Zdravasom (alebo Raduj sa, Bohorodička, ak ste gréckokatolíci, pozn. prekl.) a postupne to rozširujte na celý desiatok alebo korunku.

Modlitba nie je ničím iným než zjednotením sa s Bohom. Keď je srdce čisté a v jednote s Bohom, dostáva útechu a napĺňa ho sladkosť; skvie sa úžasným svetlom.(svätý Ján Mária Vianney)

 

2. Usmievať sa, zachovať si dobré spôsoby, byť milý a rozdávať objatia

V jednom starom hymne sa spieva, že spoznajú, že sme kresťanmi, podľa našej lásky. Nuž dnes to mnohokrát, žiaľ, neplatí. My kresťania sme sa stali rovnako (niekedy ešte aj viac) nezdvorilía bezohľadní ako tí okolo nás. Staňme sa opäť milujúcimi kresťanmi tým, že sa budeme usmievať, prepustíme niekomu miesto v rade, alebo pomôžeme staršej dáme prejsť na druhú stranu ulice.

Nech pri stretnutí s inými vidno na našich tvárach úsmev, lebo ním sa začína láska. (blahoslavená Matka Tereza)

 

3. Komunikovať (!) na sociálnych sieťach, zavolať priateľovi alebo nejakého navštíviť

Áno, viem, určite sme sa už vyjadrovali na tému prílišného používania médií, ale teraz vás povzbudzujem: využívajte ich tak, aby bol oslávený Boh. Podeľte sa s priateľom o citát z Písma. Obnovte kontakt s bývalým spolužiakom. Spájajte sa s ľuďmi na každodennej báze, aby ste budovali vzťahy. (Nezastavte sa však iba pri tom, dajte si každý týždeň za cieľ stretnúť sa osobne s priateľom alebo členom rodiny.)

Priateľstvo je zdrojom najväčších radostí, no bez priateľov sa aj najvznešenejšie úsilie stane fádnym.(svätý Tomáš Akvinský)

 

4. Povedať blízkym ľuďom, že ich máte radi a prečo

Nepoznám nikoho, komu by sa zunovalo počúvať, že je milovaný. A je to ešte lepšie, keď dostaneme zoznam dôvodov, prečo! Či už pôjde o vašich rodičov alebo deti, nech sa stane vaším každodenným zvykom povedať aspoň jednej osobe, ako ich milujete.

Hovoriť sa naučíme, keď rozprávame, študovať štúdiom, behať behaním, pracovať prácou, a presne tak isto sa učíme milovať láskou. Všetci, ktorí si myslia, že sa to dá naučiť inak, klamú sami seba. (svätý František Saleský)

 

8 vecí, ktoré má denne robiť katolík

 

5. Hovoriť o Bohu

Boh nech je súčasťou celého vášho dňa, nielen keď sa modlíte. Naveďte na neho konverzáciu s priateľmi, rodinou, alebo aj spolupracovníkmi, ak je to možné. O tom, čo milujeme (o filmoch, reštauráciách, ľuďoch…) hovoríme, ale nie často sa nám darí hovoriť rovnako o Bohu.

Ale to neznamená, že by sme mali odkladať evanjelizačné poslanie; naopak, každý z nás by mal nájsť spôsob, ako sprostredkovať Ježiša všade tam, kde sme. Všetci sme povolaní ponúknuť iným zjavné svedectvo o spásnej láske Pána, ktorý nám napriek našim nedokonalostiam ponúka svoju blízkosť, svoje slovo a svoju silu, a dáva našim životom zmysel.(pápež František)

 

6. Obetovať niečo

Je veľmi dôležité naučiť sa denne prinášať obety a ponúkať ich Pánovi. Nemusí to byť nič divoké. Napríklad zjedzte chlieb bez masla. Vypnite rádio a šoférujte v tichu. Práve malé veci pestujú našu svätosť a pomáhajú nám prekonávať našu naviazanosť na veci tohto sveta.

Sebectvo nemá miesto – a ani strach! Preto sa nebojte, keď je láska náročná. Nebojte sa, keď si žiada obety.(svätý Ján Pavol II.)

 

7. Slúžiť akýmkoľvek spôsobom

Každý deň hľadajte spôsob, akým by ste niekomu mohli poslúžiť. Nemusí to byť nič obrovské ako misia v Afrike. Môže to znamenať umyť mame riad, zaplatiť niekomu neznámemu kávu, alebo zdvihnúť odpadky, keď kráčame po ulici. Nech neprejde jeden deň bez toho, aby ste niečo spravili pre iného človeka.

Viete, že náš Pán nepozerá na veľkosť alebo ťažkosť našich skutkov, ale na lásku, s ktorou ich robíme. Teda čoho sa máme báť? (svätá Terézia Ježiškova)

 

8. Popremýšľať o svojom dni

Na konci každého dňa si vyhraďte pár minút na to, aby ste sa vrátili k tomu, čo ste prežili. Skvelou metódou je spytovanie svedomia. Potrebujete niekomu odpustiť? Je niekto, koho odpustenie si máte žiadať? Zamyslite sa nad tým, ako sa o vás Pán staral a buďte vďační za jeho početné dobrodenia. Ďakujte mu! Pýtajte sa samých seba, či ste sa počas dňa svojimi skutkami k Bohu priblížili, alebo sa od neho vzdialili. Ako by ste sa mohli v ďalší deň polepšiť?

Musíte sa zo všetkých svojich síl snažiť potešiť Boha tak, že nebudete nič robiť ani nič vnímať skôr, než by ste sa s ním poradili, a že budete vo všetkom hľadať len jeho samého a jeho slávu.(svätý Alfonz Rodriguez)

 

Plán na týždne, mesiace a roky:

Každý týždeň

– sa zúčastnite na nedeľnej omši (a častejšie aj počas týždňa, ak to je možné),

– choďte na adoráciu,

– stretnite sa osobne s priateľom a/alebo choďte so svojou polovičkou na rande,

– dávajte desiatky.

Každý mesiac

– choďte na spoveď,

– konajte nejakú dobrovoľnícku prácu (napríklad pomôžte s mládežníckym stretkom, servírujte polievku bezdomovcom, atď.),

– prečítajte si duchovnú literatúru,

– stretnite sa s duchovným sprievodcom.

Každý rok

– choďte na duchovné cvičenia.

Toto je len „štartovací balíček“. Čo ešte by sme mohli robiť, aby sme žili svätý život tu na zemi?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00