9 vecí, ktoré som mal vedieť predtým, než som sa oženil

9 vecí, ktoré som mal vedieť predtým, než som sa oženil
Siedmeho novembra minulého roku, na sviatok Panny Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí, sme s manželkou oslávili sedemnáste výročie sobáša. Sedemnásť blažených rokov, ktorým sa nevyrovná žiadna iná etapa môjho života.

Dnes už môžem povedať, že to boli roky plné manželského porozumenia a harmónie, a nemyslím tým pokoj typu ticho pred búrkou. Naopak, hovorím o pokoji založenom na fakte, že sme rodina. Pokoj, ktorý sme spoločne vydobyli. Nebolo to jednoduché. Táto harmónia je totiž súčasťou posvätnosti manželstva, ktorá je jedným z plodov tejto sviatosti.

Manželstvo je tak trochu zvláštna sviatosť. Pri ostatných sviatostiach sú prvky, ktoré ich ustanovujú, jasné a odlišné. V prípade sviatosti manželstva, snúbenci sú zároveň vonkajšími symbolmi, vysluhovateľmi aj prijímateľmi sviatosti, a ich vyjadrenie slobodnej vôle je formou, ktorou sa tak uskutoční.

A tak, ako opisuje Katechizmus katolíckej cirkvi, manželstvo je jednou z vecí, ktoré, ak chce človek pochopiť, musí najprv zažiť.
Bol by som rád, keby mi to niekto ozrejmil vtedy, keď som sa šiel ženiť. Preto som spísal zoznam deviatich vecí, ktoré by som rád vedel v čase, keď sa k tomu schyľovalo.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00