TOP

Ach, tie ženy!

Mučeníčky, rehoľníčky, matky aj slobodné mladé ženy, ktoré boli skôr dievčatami než ženami. Odlišné krajiny, životné stavy, pôvod i vek. Sväté ženy Cirkvi. Pri toľkom ich počte a rozmanitosti sa zdá, že jediné, čo mali spoločné, bola skutočnosť, že boli ženami. Čo je však tým ženstvom, tým, čo napriek toľkým odlišnostiam všetky ženy spája a zjednocuje?

Autor: Patrícia Kováčiková je študentkou Kolégia Antona Neuwirtha.

Cirkev pozná mnoho svätých, nasledovaniahodných žien, ktoré nám dáva za príklad. Pohľad na ne v nás však nemusí vzbudzovať iba obdiv. Možno pociťujeme frustráciu z toho, že sa takými nikdy nestaneme. Nemáme ich vlastnosti a cnosti, nemáme ich podmienky… A predsa kdesi v hĺbke srdca vieme, že tie svätice majú čosi, čo je nám zvlášť blízke a čo nás priťahuje. Niečo, čo je nám ženám vlastné.

„Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou! S vnímavosťou, ktorá je pre ženskú bytosť charakteristická, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov,“ píše Ján Pavol II. vo svojom Liste ženám. Bol pápežom, ktorý rozumel človeku, a ktorý rozumel zvlášť ženám. Chvíľami sa zdá, že v ich duši postrehol to, čo ženy samé mnohokrát prehliadajú. Že jediné, čo je skutočne potrebné na to, aby si žena našla v Cirkvi i vo svete svoje miesto, aby naplnila svoj potenciál, už má. Je to jej ženstvo.

Jej ženstvo. Na prvý pohľad vágny, nič nevraviaci pojem. Predsa však v sebe skrýva veľké tajomstvo. A práve Ján Pavol II. ho poodhalil viac ako ktokoľvek pred ním. Povzbudzoval ženy k tomu, aby nenasledovali mužské vzory, ale aby autenticky vyjadrili svojho génia. „Génius ženy“ je pojem, ktorým pápež označoval jedinečnú schopnosť žien prijať druhého človeka, jedinečnú schopnosť darovať sa. Táto schopnosť podľa neho pomáha ľudstvu udržať si svoju ľudskosť. Veľmi priamo vyzýva k tomu, aby sa ženám otvoril čo najväčší priestor v oblasti kultúry, hospodárstva, politiky a duchovného života, aby sa celá spoločnosť mohla stále viac obohacovať ich osobitými darmi.

Nie je možné zhrnúť do siedmich tipov, čo by mala každá z nás robiť, aby bola dostatočne ženou. Každá sa má darovať, a to osobitným spôsobom. Pre jednu to však môže znamenať vziať si na starosť birmovanecké stretká vo farnosti, pre inú denne bojovať na kolenách a prihovárať sa za tých, ktorých má v srdci a pre matku detí to môže znamenať darovať sa svojej rodine prostredníctvom výchovy, starostlivosti o domácnosť, varenia a všetkých tých drobných prác, ktoré materstvo zahŕňa.

Možno sa v nás vynára otázka, ako nájsť to miesto, kde nás Boh túži mať, kde skutočne máme byť. Univerzálna odpoveď však neexistuje. Skús nájsť svojho génia tak, ako všetky tie sväté ženy pred tebou. Pripomeň si svoje dary a talenty, uvedom si, v akej životnej situácii sa nachádzaš a možno okamžite zbadáš, kde je práve tvoje pole pôsobnosti, tvoje sféra vplyvu, čo je tvojím géniom. A ak nie, pros v modlitbe, aby si videla. Nedovoľ, aby si zostala nerozvinutá a nedarovaná. Tvoj génius je darom nie(len) pre teba samú, je darom pre celý svet. Si povolaná darovať sa.

 

Použité zdroje:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/list-zenam-1995

https://zastolom.sk/genius-zeny-hladanie-seba-samej/

 Komentáre