ACN Slovensko – Odchádzajúca riaditeľka ďakuje

ACN Slovensko – Odchádzajúca riaditeľka ďakuje
Riaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi Martina Hatoková hodnotí prvé dva roky práce národnej kancelárie pápežskej nadácie a k 31. marcu 2019 odovzdáva svoj úrad.

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

BRATISLAVA – V marci 2017 začala na Slovensku svoje pôsobenie pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need. Cieľom jej národnej kancelárie je upriamovať pozornosť na prenasledovaných a trpiacich kresťanov vo svete a aktívne organizovať ich duchovnú a finančnú podporu medzi Slovákmi.

 

ACN Slovensko – Odchádzajúca riaditeľka ďakuje

 

Počas prvých dvoch rokov sa nadácii podarilo predstaviť a do slovenského kontextu zasadiť medzinárodné pôsobenie a model práce ACN – Aid to the Church in Need a priamo sa zapojiť do šiestich medzinárodných kampaní (Pomoc pre Sýriu, Z ruín k domovu – obnova Ninivskej planiny v Iraku, Sila dalitských žien – pomoc chudobným kresťanským komunitám v Indii, Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom, Milión detí sa modlí ruženec).

 

ACN Slovensko – Odchádzajúca riaditeľka ďakuje

Cieľom kampaní a ďalších iniciatív a projektov ACN je dať hlas ľuďom, ktorých náboženské slobody sú obmedzované alebo brutálnym spôsobom popierané, poskytnúť priamu humanitárnu a pastoračnú pomoc tým, ktorí sa ocitli v extrémnych situáciách spôsobených vojnou, násilím alebo kritickou materiálnou núdzou.

 

 

 

Vďaka štedrosti Slovákov prijala národná kancelária ACN Slovensko od dňa svojho založenia do 13. 3. 2019 finančné dary v celkovej sume viac ako 400 000 eur, čím prispela k realizácii vyše 5 300 projektov konkrétnej pomoci ročne v 150 krajinách sveta.

 

 „V tejto pre mňa dôležitej chvíli sa chcem poďakovať za Vaše modlitby smerované ku konkrétnym adresátom a k misii ACN ako takej. Ďakujem Bohu za jeho požehnanie, všetkým našim darcom, spolupracovníkom a partnerom, rodine a priateľom a najmä členom môjho tímu, bez ktorých by náš úspech nebol možný,“ uviedla Martina Hatoková, ktorej po viac ako dvojročnej službe končí mandát k 31. marcu 2019.

 

 

ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje viac než 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00