Adoptuj si politika modlitbou

Adoptuj si politika modlitbou
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) spolu s ďalšími kresťanskými organizáciami opäť spúšťajú kampaň „Adoptuj si politika”. V rámci kampane budú modlitebne podporovať politikov v našej krajine. Začiatky projektu siahajú do roku 2013, vtedy sa do modlitieb zapojilo cez 1400 ľudí.

Cieľom kampane Adoptuj si politika je pozvať ľudí k modlitbe za vládnych predstaviteľov a poslancov NR SR, ktorí rozhodujú o zákonoch a o smerovaní našej krajiny. Túžime, aby cirkev prinášala kultúru modlitby a žehnania, ako nás k tomu Božie slovo vyzýva (1 Tim 2, 1 – 3)[1],” uviedla Andrea Bielová, koordinátorka projektu.

Do modlitebnej kampane sa môžu záujemcovia zapojiť cez webovú stránku: www.adoptujsipolitika.sk, kde si vyberú jedného alebo viacerých politikov, za ktorých sa chcú modliť.

Realizátori kampane chcú politikom vyprosiť múdrosť a zodpovednosť v rozhodovaní a zasadzovaní sa za spoločné dobro. Sme presvedčení, že k uplatňovaniu hodnôt ako spravodlivosť, čestnosť a úcta k životu sú potrební politici, ktorí budú tieto hodnoty aj žiť. Preto chceme namiesto kritizovania, znechutenia, či dištancovania sa od politiky prebrať cez modlitbu za nich časť zodpovednosti za Slovensko a jeho budúcnosť. Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme účinne pomôcť dianiu na Slovensku,“ dodal predseda ZKSM Eduard Filo.

Kresťania na Slovensku často aj v minulosti cez modlitbu prichádzali k Bohu a prosili ho o pomoc, ochranu a požehnanie. Sila modlitby inšpirovala mladých kresťanov pri príprave a obnove kampane „Adoptuj si politika” aj dnes. Cez tento projekt chcú medzi kresťanmi šíriť kultúru modlitby a žehnania.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže má viac ako tridsať ročnú históriu v práci s mládežou. V súčasnosti združuje 8403 členov, 259 spoločenstiev, 23 oblastných centier po celom Slovensku. Zastrešuje mnohé celoslovenské projekty, ako sú Godzone, záchrana ruín kláštora sv. Kataríny, letné jazykové tábory a iné. Hlavnou víziou organizácie je, aby v každej obci a meste bolo spoločenstvo mladých ľudí prinášajúcich Božie kráľovstvo. Viac informácií o ZKSM sa nachádza na www.zksm.sk.

 

[1] „Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich. Myslite aj na vládnych činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti. Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi.“ (1 Tim 2, 1 – 3)

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00