Adventná výzva Adoptuj si biskupa oslovila tisícky veriacich

Adventná výzva Adoptuj si biskupa oslovila tisícky veriacich

Adventná výzva s názvom Adoptuj si biskupa, ktorú iniciovali Saletíni z farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici, obsahuje jednoduchú modlitbu za otca biskupa, ktorý je veriacemu pridelený po vyplnení formulára. Túto výzvu nám priblížil správca Facebookovej stránky, Ľubomír Valient.

Počas tohtoročného Adventného obdobia sa môžu veriaci z celého Slovenska zapojiť do adventnej výzvy s názvom Adoptuj si biskupa. Prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom formulára na Facebookovej stránke Saletini Rozkvet. Správca tejto facebookovej stránky Ľubomír Valient nám prezradil, ako vznikla spomínaná iniciatíva.

Skrze modlitbu doputovať spoločne do Betlehema

V priebehu tohtoročného Pôstneho obdobia prebiehala výzva Adoptuj si kňaza. Táto výzva sa zamerala na modlitbovú podporu kňazov zo Žilinskej diecézy. Pre veľmi dobré ohlasy veriacich sa organizátori rozhodli pripraviť niečo podobné aj na Adventné obdobie. Ľubomír Valient objasňuje, čo je cieľom tejto myšlienky: „Cieľom tejto modlitbovej podpory je sprevádzať našich pastierov pravidelnou krátkou modlitbou, aby sme tak spoločne doputovali do Betlehema.“

Do tejto modlitbovej výzvy sa zapojili mnohí veriaci už hneď na začiatku jej uverejnenia. Konečné číslo do minulého týždňa bolo 2881 veriacich. Počas celého Adventu je stále možnosť zapojiť sa a adoptovať si svojho biskupa. Valient hovorí, že sa tak priebežne stále deje: „K dnešnému dňu je zapojených 3524 modliacich sa ľudí, takže každý otec biskup (do akcie je zaradených 13 rímskokatolíckych biskupov, 3 gréckokatolícki biskupi a apoštolský nuncius) má za sebou minimálne 205 modlitebníkov, ktorí mu v modlitbe „kryjú chrbát“.“ Týmto je modlitbová podpora naozaj bohato zastúpená veriacimi modlitebníkmi. 

Potrebujeme vaše modlitby

Na túto výzvu zareagoval aj samotný biskup Spišskej diecézy, František Trstenský. Na svojom facebookovom profile uviedol: „Zo srdca ďakujem Saletínom z farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici za túto nádhernú aktivitu.“ Po slovách vďaky zdôraznil potrebu modlitby za biskupov: „Prosím, zapojte sa a šírte ju ďalej. Potrebujeme vaše modlitby, potrebujeme Ducha Svätého, nech vedie naše rozhodnutia.“

Aj zapojení ľudia reagujú na spomínanú výzvu modlitby za biskupov vysoko pozitívne. S vďakou prijímajú vybratého biskupa a veria, že každá ich modlitba otcom biskupom pomôže.

Obdobie Adventu je ideálne na stíšenie sa a samozrejme aj na modlitbu. Aj touto formou môžeme obohatiť nielen svoj duchovný život, ale aj pomôcť vlastnou modlitbou, napríklad aj otcom biskupom. Je potrebné sa za nich modliť, pretože sú našimi pastiermi, ktorí nás sprevádzajú vo viere a napomáhajú k spoločenstvu živej Cirkvi, v ktorej centre je Ježiš Kristus.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00