Adventný coverDar – podcasty s františkánmi

Adventný coverDar – podcasty s františkánmi

Adventný coverDar je názov malého projektu bratov františkánov a ich priateľov pre adventné obdobie. Inšpirovaní tradíciou jednej z foriem očakávania narodenia nášho Spasiteľa chceme ľuďom každodenne ponúknuť ako dar myšlienku a pieseň. Názov projektu odkazuje na dve veci – potrebu byť si vzájomne darom, skrze to, čo v sebe nosíme (poznanie či talenty) a zároveň potrebu nášho každodenného, autentického a vôbec nie dokonalého spôsobu darovania. To je pre nás vlastne odkaz Vianoc.

Cover je známy anglický termín označujúci novú verziu hudobného prevedenia už známej piesne. Zároveň tento termín zdôrazňuje, že iba jedna verzia nahrávky môže byť originálna, ostatné sú iba jej alternatívami alebo tej originálnej vzdávajú akúsi poctu.

Je to teda pocta Bohu a hodnotám, ktoré nám odovzdáva Kristovo evanjelium, pocta známym i neznámym autorom piesní. Tak piesne, ako aj myšlienky sú iba ďalšou verziou čohosi už známeho a veľmi hodnotného.

Cieľom tejto adventnej iniciatívy je povzbudiť, možno i nastoliť určitú otázku, ale hlavne potešiť všetkých počas náročnej covidovej doby známou piesňou, ktorú si každý môže pohmkávať počas celého dňa. Zamyslenia sú doplnené o vizuálny prvok v podobe originálnych grafík, ktoré upriamujú pozornosť na kľúčovú myšlienku daného dielu podcastu.

Intenzívne nahrávanie gospelových piesní sa uskutočnilo vo františkánskom Kostole sv. Jozefa v Beckove. Napriek dobrej atmosfére malo však viacero úskalí, ktoré bolo nutné prekonať. Klavirista Pali, počas samotného nahrávania často opakoval zvolanie: „Tešme sa!“. Toto heslo sa veľmi rýchlo stalo akýmsi „mottom“ celého adventného projektu. Vďaka patrí všetkým takýmto ľuďom, ktorí nám to denne pripomínajú a vracajú nás späť k podstatnému. Čosi podobné je aj cieľom predkladaného adventného coverDaru – kráčať spolu adventom 2021 a tešiť sa, lebo napriek všetkému – je prečo a na čo.

Vďaka za obrovský vklad konkrétnym bratom i priateľom z nášho františkánskeho okolia:  najmä Veronike, Maggy, Palimu a tiež Mati, Katke, Zuzke, Monike, Marekovi, Veronike, Terezke, br. Filipovi i tým nemenovaným…

 

Podcast projekt začína 28.11. a bude dostupný prostredníctvom viacerých kanálov:

Facebook Františkáni – Slovensko | https://www.facebook.com/frantiskani.sk

YouTube Františkáni – SR | https://www.youtube.com/c/Franti%C5%A1k%C3%A1niSR

Spotify Adventný coverDar | https://open.spotify.com/show/5bNBbOEaqAYEjOW74k0Kkt

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00