Aj po kampani MINIdigi chceme žiť v eRku digitálnu miernosť

Aj po kampani MINIdigi chceme žiť v eRku digitálnu miernosť
V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí uplynulý týždeň od 24. do 30. mája prebiehala kampaň MINIdigi. Do kampane sa zapojilo viac ako 2 575 účastníkov z celého Slovenska. Nachádzať miernosť v používaní digitálnych technológií cez túto kampaň sa rozhodlo z celkového počtu zapojených viac ako 2 100 detí a približne 450 vedúcich, učiteľov a rodičov.

“Cieľom kampane bolo prostredníctvom zvolenej výzvy na sedem dní obmedziť využívanie tých digitálnych technológií, ktoré zúčastnených zbytočne oberajú o čas. Získaný čas venovali prehlbovaniu vzťahov, budovaniu spoločenstva či sebarozvoju”, približuje cieľ kampane koordinátor eRka pre komunikáciu Boris Kollár. “Uvedomujeme si, že aj na základe aktuálnych epidemiologických opatrení nie všetky skupinky realizovali kampaň v tomto termíne, ale presunuli si ju na neskôr a uskutočnia ju v júni, prípadne využijú metodické materiály na program pre deti v letných mesiacoch”, dodáva Boris Kollár.

Do kampane MINIdigi sa zapojili nielen detské, mládežnícke spoločenstvá či triedne kolektívy, ale aj mnohé rodiny. Vďaka pripraveným námetom si venovali viac času, rozprávali sa a modlili sa spolu. Týždeň kampane ukončili modlitbou rodinnej liturgie na Slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorú im ponúklo eRko v rámci pripravených námetov pre rodiny.

 

Aj po kampani MINIdigi chceme žiť v eRku digitálnu miernosť

 

“Zapojení do kampane boli vďační za to, že po dlhom čase sa znovu mohli stretnúť osobne s deťmi a prežiť tak radostný čas v spoločenstve. Dobrovoľníci sa v rámci niekoľkých stretnutí počas týždňa rozprávali s deťmi a mladými o využívaní voľného času i o ich postoji k digitálnym technológiám. S obetavosťou a s láskavým prístupom pripravili rôzne tvorivé, športové či iné spoločenstvo budujúce aktivity,” približuje koordinátorka kampane Dominika Bujdáková.

“Významnú úlohu počas kampane mal aj farebný náramok s nápisom MINIdigi. Jeden náramok nosili deti na ruke počas celého týždňa, aby im pripomínal rozhodnutie plniť výzvu. Druhý náramok mnohí zapojení darovali svojim kamarátom, spolužiakom, čím im priblížili podstatu kampane a pozvali ich k zapojeniu sa. Vďaka darovanému náramku prišlo na ďalšie stretnutia počas týždňa viac detí,” spomína vedúca jednej zo zapojených skupiniek. Fotografie zapojených skupín nájdu záujemcovia na webovej stránke www.erko.sk/galeria.

 

Aj po kampani MINIdigi chceme žiť v eRku digitálnu miernosť

 

eRko pozýva deti, mladých i rodičov, aby žili digitálnu miernosť aj po skončení kampane. Tvorcovia MINIdigi tímu si uvedomujú, že sedem dní je málo na to, aby sme si vytvorili návyk na úspešné krotenie digitálnych technológií v našich životoch. Na webovej stránke www.erko.sk/minidigi nájdu záujemcovia praktické tipy a rady ako žiť viac MINIdigi aj počas celého roka.

Kampaň MINIdigi organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Jeho cieľom bolo, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe. MINIdigi nadväzuje na Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko organizuje od roku 2001.

Informoval: Boris Kollár

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00