Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
K mariánskej úcte neodlučiteľne patria aj púte do mariánskych svätýň po celom svete – Lurdy, Fatima, Medžugorie, La Salette či rôzne slovenské pútnické miesta. Poznáte však tie menej známe po celom svete?
Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Kibeho, snímka: thedailybeast.com

 

Kibeho (Rwanda)

Rok vzniku: 1981

Počet pútnikov ročne: 5 miliónov ľudí

V strednej Afrike, v diecéze Gikongoro (na juhu Rwandy), sa nachádza Svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Kibeho. Panna Mária prišla do Rwandy v roku 1981, vtedy tam ešte vládol pokoj. Vyzývala ľudí, aby sa kajali a obracali, kým je na to ešte čas. Pozývala ľudí k modlitbe a  konkrétne aj k modlitbe ruženca. Upozorňovala na nebezpečenstva, ktoré hrozia Rwande a celému svetu, ak budú žiť ďaleko od Boha. Avšak napokon sa to v Rwande v roku 1994 skončilo genocídou. Panna Mária sa tam zjavila trom študentkám strednej školy – Alphonsine Mumureke, Nathalii Mukamazimpaka a Marie-Claire Mukangango. Zjavenia pokračovali do roku 1989. V roku 1992 položili základný kameň budúcej svätyne. Od júla 2001 sú zjavenia uznané aj Apoštolskou stolicou.

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Akita, snímka: Sicdamnome, wikimedia.org

 

Akita (Japonsko)

Rok vzniku: 1973

Japonské mariánske pútnické miesto má zaujímavú históriu. V 60. rokoch darovali kláštoru Sestier služobníc Eucharistie v japonskej Akite obrázok Matky všetkých národov z Amsterdamu s japonskou verziou modlitby. Novicmajsterka sa vďaka tejto modlitbe uzdravila z ťažkej choroby. Požiadala preto budhistického sochára, aby urobil drevenú sochu Matky všetkých národov. Socha začala neskôr krvácať z rany, ktorá sa otvorila na pravej ruke, predniesla tri posolstvá a ronila slzy. Hlavnou postavou týchto zjavení bola sestra Agnes Katsujo Sasagawa z rehole Služobníc Eucharistie, ktorá bola hluchá, ale 12. júna 1973 započula zreteľný hlas a zbadala jasné svetlo vychádzajúce zo svätostánku, čo sa opakovalo niekoľko dní. Následne sa jej na ľavej ruke utvorila rana v tvare kríža. Tri posolstvá vyzývali k modlitbe, pokániu a uzmiereniam Otca. Zjavenie bolo cirkevne uznané a potvrdené ako autentické v roku 1988 kardinálom Jozefom Ratzingerom. Pri tejto príležitosti dodal: „Posolstvo z Akity je posolstvo z Fatimy.“

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Aparecida, snímka: depositphotos.com

 

Aparecida (Brazília)

Rok vzniku: 1717

Počet pútnikov ročne: 10 miliónov

Druhé najznámejšie mariánske pútnické miesto Latinskej Ameriky leží medzi Riom de Janeiro a São Paulom. Panna Mária z Aparecidy sa uctieva ako Kráľovná a patrónka Brazílie. Úcta k Božej Matke v Aparecide siaha až do roku 1717. Rybári sa vydali na lov rýb, ale nič nechytili. Rybár João Alves opäť spustil svoju sieť a vylovil sošku Nepoškvrnenej Panny Márie bez hlavy. Zas spustil sieť a vylovil hlavu Panny Márie. Odvtedy rybári nemali problém chytiť ryby. Táto soška zostala pätnásť rokov v dome Filipeho Pedrosa. Soška má mestické črty tváre – ako typická obyvateľka Brazílie. Susedia začali prichádzať k nemu domov a modliť sa pred sochou Panny Márie. Čoskoro sa táto správa a ovocie, ktoré modlitba prinášala, rozšírila po mnohých oblastiach Brazílie. Najprv postavili kaplnku, potom chrám a neskôr baziliku. V roku 1980 svätý Ján Pavol II. posvätil stavbu nového chrámu. Po Bazilike svätého Petra a Pavla v Ríme je druhým najväčším kresťanským chrámom.

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Loreto, snímka: aleteia.com

 

Loreto (Taliansko)

Rok vzniku: 1294

Počet pútnikov ročne: 3 milióny ľudí

Domček Panny Márie z Nazareta, v ktorom sa Božia Matka narodila a prijala správu od anjela o počatí. Dom mal anjel zázračne preniesť najprv do Chorvátska (Tersatta), neskôr do Loreta v Taliansku. Je to síce legenda, ale niečo na nej pravdy určite je – steny svätého domu s rozmermi 4×9 metrov sú postavené z materiálov z Nazareta, v Taliansku sa takéto materiály na stavby nepoužívajú. Domček z Loreta pozostáva z troch stien, lebo jedna stena bola v Palestíne prilepená o vytesanú jaskyňu. Dnes sa prijíma hypotéza, že domček priviezli do Loreta loďou v roku 1294. Bazilika zvestovania Panne Márii, v ktorej vnútri je domček z Loreta (podobne ako v Assisi Porciunkula), bola požehnaná 25. marca 1969. Je to najstaršie miesto mariánskej úcty. Vo vnútri domu je soška Čiernej Madony z Loreta, ktorá pochádza zo 14. storočia a je vytesaná z libanonského dreva. Pannu Máriu z Loreta v roku 1920 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za patrónku letcov. Mariánsky chrám v Lorete navštívili aj významní pútnici ako svätý Ján XXIII., svätý Ján Pavol II., Benedikt XVI., svätý Ignác z Loyoly, svätý František Xaverský, svätý Maximilián Mária Kolbe či svätá Terézia z Lisieux. Po Ríme je to druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Taliansku a ročne ho navštívi okolo troch miliónov pútnikov.

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Rue de Bac, snímka: aleteia.com

 

Rue de Bac (Paríž)

Rok vzniku: 1830

Svätej Kataríne Labouré, vtedajšej novicke v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, sa 27. novembra 1830 zjavila Panna Mária na ulici Rue de Bac v Paríži. Zjavila jej, aby dala zhotoviť medailu, na ktorej bude nápis: „Ó, bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Na druhej strane bolo písmeno M a nad ním kríž, pod písmenom srdcia Ježiša a Márie. Katarína šla za svojím duchovným vodcom, ako ju vo videní inštruovala Panna Mária, a povedala mu o zjaveniach. Vyvrcholením tohto zjavenia bolo ustanovenie sviatku Nepoškvrneného počatia a prijatie tretej mariánskej dogmy. Od februára 1834 sa táto medaila nazýva Zázračnou medailou.

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Mariazell

 

Mariazell (Rakúsko)

Rok vzniku:1157

Počet pútnikov ročne:1 milión

Je to malé pútnické miesto, ktoré leží v srdci Rakúska, avšak napriek tomu patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v strednej Európe. Toto pútnické miesto bolo najznámejšie už počas bývalej habsburskej ríše. Mariazellská Madona je nazývaná aj Magna Mater Austriae (Veľká Matka Rakúska). Uprostred baziliky je umiestnená posvätná soška, celoročne zaodetá do drahých vyšívaných šiat. Aktuálna podoba baziliky je zo 17. storočia, keď kvôli vyššiemu počtu pútnikov museli chrám rozšíriť a prestavali ho v barokovom štýle. Dominantou je strieborný milostivý oltár. Súčasne je tam umiestnená menej ako meter vysoká ranogotická soška Márie s Ježiškom. Zaujímavosťou je aj obrovské strieborné tabernákulum (schránka na uchovávanie hostií) v tvare zemegule, ktoré má priemer dva metre. V bazilike sú v jednom vzácnom obraze aj erby krajín, medzi nimi aj slovenský dvojkríž. Tento obraz sa nachádza na bohato zdobenom oltári – ten venovala pútnickému miestu cisárovná Mária Terézia. Svätú omšu tu slúžil aj emeritný pápež Benedikt XVI. dňa 8. septembra 2007 pri príležitosti 850. výročia založenia samotného pútnického miesta.

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Čenstochová, snímka: rodon.cz

 

Čenstochová (Poľsko)

Rok vzniku: 1384

Počet pútnikov ročne: 5 miliónov

Za našimi hranicami sa nachádza obľúbené pútnické miesto – Čenstochová. Ide o najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku. Jasná Hora v Čenstochovej ročne privíta až päť miliónov pútnikov, ktorí putujú k zázračnému obrazu – ikone Panny Márie Čenstochovskej (takzvaná Čierna Madona). Nejde teda o miesto mariánskeho zjavenia, ale hlavným bodom pútí je práve zázračný obraz. Tento obraz (ikona) je podobný byzantskej ikone z konca 10. storočia. Avšak dátum vzniku obrazu z Čenstochovej nepoznáme. Je tu však istá legenda, ktorá hovorí o tom, že ju namaľoval evanjelista Lukáš a je namaľovaná na doske stola, na ktorom jedávala Svätá rodina. Historické pramene hovoria o tom, že v 12. storočí bola ikona privezená do ruského Konštantínopolu a začiatkom 14. storočia sa dostala k Poliakom a bola dovezená do Čenstochovej. Kláštor na Jasnej Hore, kde bola ikona, bol v roku 1430 spustošený počas husitského povstania. Ikona bola vtedy poškodená, museli ju reštaurovať. Z toho obdobia zostali na tvári Matky Božej šrámy vzniknuté po seknutí šabľou. Matke Božej Čenstochovskej a ikone je prisudzovaný podiel na záchrane kláštora i celého Poľska v roku 1655. Práve preto je to primárne duchovné mesto Poľska. Hlavné púte sa uskutočňujú 3. mája (Kráľovná Poľska), 15. augusta (oslava Madony z Jasnej Hory) a 8. septembra (Narodenie Panny Márie).

Aj toto sú významné mariánske pútnické miesta vo svete. Poznáte ich?
Guadalupe, snímka: angelusnews.com

 

Guadalupe (Mexiko)

Rok vzniku: 1531

Počet pútnikov ročne: 20 miliónov

Ide o najväčšie pútnické mariánske miesto. Kde sa začala písať jeho história? Keď sa Panna Mária 9. decembra 1531 zjavila mladému novopokrstenému Indiánovi Juanovi Diegovi. Máriin odev vtedy svietil ako slnko. Od roku 1978 tam stojí priestranný chrám. Je tu uctievaný obraz Božej Matky, ktorý nie je namaľovaný ľudskou rukou. Komisia maliarov potvrdila, že je nemožné namaľovať niečo také ľudskou rukou na taký hrubý materiál. Obraz Našej milej Panej z Guadalupe bol prvých sto rokov vystavený bez ochrany pred vonkajšími vplyvmi, napriek tomu sa nerozpadol – hoci tilma má životnosť maximálne dvadsať rokov. Na obraze je zobrazená postava človeka – v zreničke Panny Márie sa nachádzajú traja ľudia – španielsky biskup, Juan Gonzales, biskupov tlmočník a sekretár, a Indián Juan Diego. V oku je až trinásť osôb. Zjavenia sú cirkevne uznané a ročne sem putuje okolo dvadsať miliónov pútnikov (do Lúrd je to „len“ päť miliónov pútnikov ročne).

Ktoré z mariánskych pútnických miest ste už navštívili?

 

 

Použité zdroje: www.putnickemiesta.sk, www.saletinirozkvet.webnode.sk, www.kolbeweb.sk

Titulná snímka: angelusnews.com

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00