Akadémia Karola Wojtylu pripravila Veľký kvíz o sv. Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho 100. narodenín

Akadémia Karola Wojtylu pripravila Veľký kvíz o sv. Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho 100. narodenín
Akadémia Karola Wojtylu vytvorila pri príležitosti 100. narodením svojho patróna Veľký kvíz o živote a diele sv. Jána Pavla II.

Veľký kvíz obsahuje 100 otázok rozdelených do piatich tematických okruhov: Všeobecné otázky, Z rodného kraja, Z pera sv. Jána Pavla II., Z pápežskeho stolca, Slovanský pápež a Slovensko. Každý deň od 18. mája 2020 bude na web stránke www.teologiatela.sk zverejnený jeden okruh otázok.
Otázky sú rôzne – otvorené i s možnosťou výberu odpovede. Koncipované sú tak, aby sa čitateľ pri hľadaní odpovedí dozvedel fakty i zaujímavosti zo života pápeža, ale aby napr. aj siahol po dokumentoch z jeho pera.

Cieľom kvízu je jednoduchou formou priblížiť život a najmä dielo sv. Jána Pavla II. rodinám zapojeným vo formačných programoch Akadémie Karola Wojtylu i širšej verejnosti, motivovať ľudí k štúdiu a objaveniu pokladov ukrytých v jeho dielach. Akadémia Karola Wojtylu chce aj týmto spôsobom upozorniť na bohatstvo dedičstva Jána Pavla II. v jeho dokumentoch a ďakovať za dar jeho života.
Autori kvízu pri jeho tvorbe odhalili, že ani 100 otázok nestačí na to, aby boli zachytené dôležité udalosti zo života sv. Jána Pavla II. a jeho odkaz.

Záujemcovia si kvízom môžu overiť svoje vedomosti o svätcovi úplne nezáväzne, alebo odoslaním odpovedí môžu získať odmenu. Pre zapojené osoby s najvyšším počtom správnych odpovedí je nachystaných 5×18 vecných cien súvisiacich s osobou sv. Jána Pavla II.

Kvízové odpovede môžu záujemcovia vyplniť do 31. mája 2020. Akadémia Karola Wojtylu odpovede vyhodnotí do 18. júna 2020.

Činnosť Akadémie Karola Wojtylu (AKW) je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu. Poslaním AKW je podporovať manželstvo a rodinu najmä interdisciplinárnym štúdiom, formáciou a vzdelávaním rodín, kňazov, zasvätených i  jednotlivcov a podporou pastoračných aktivít. Od roku 2016 organizuje trojročný program Diplom v rodinnej pastorácii zameraný na formáciu a sprevádzanie rodín. Rovnako je partnerom programu Master v teológii manželstva a rodiny, ktorý organizuje Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Vo veľkej miere sa venuje prekladu a distribúcii zahraničných publikácií o teológii manželstva a rodiny na česko-slovenský knižný trh.

Titulná fotka: FB Teologiatela.sk

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00