Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu

Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu
Posledný septembrový týždeň zavítali do Banskej Bystrice stovky mladých, aby sa stretli na jedinečnom podujatí desaťročia. Akcia animátor Banská Bystrica (AABB) sa konala pre saleziánskych animátorov, ktorí pôsobia v strediskách po celom Slovensku a pracujú vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci.

V piatok podvečer (27. 09. 2019) sa centrum Banskej Bystrice začalo zapĺňať davom animátorov, ktorí sem prišli z celého Slovenska. Na Námestí SNP ich privítali moderátori, organizátori. ale aj primátor mesta Ján Nosko a viceprimátor Milan Lichý. Všetci prítomní animátori takpovediac roztancovali Banskú Bystricu, keď začali tancovať „Belgičák“ v jednom obrovskom kruhu. Po takto naštartovanom programe sa presunuli do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval otec biskup Mons. Marián Chovanec.

 

Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu

 

Mottom podujatia bolo: „Objav svety, kde sú svätí!“ Malo nabudiť mladých vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prekročiť prah vlastného pohodlia. Sobotný program bol rozdelený do troch zón. Náučnej, zážitkovej a duchovnej. Celé delenie vychádzalo z myšlienky sv. Jána Bosca (zakladateľa saleziánov), že svätosť sa dá dosiahnuť, ak budeme veselí, ak si budeme plniť svoje povinnosti a privádzať druhých k Ježišovi. Animátori si tak mohli vybrať z programu aby načerpali čo najviac do života. V podvečer bol pripravený galaprogram, ktorým saleziáni a saleziánky chceli vyjadriť vďaku všetkým animátorom. Vďaka za ich ochotu a čas, ktorí dávajú druhým a to úplne nezištne.

„Galaprogramom sme chceli poďakovať všetkým týmto mladým za ich obetavosť, čas a ochotu. Pracujú v našich strediskách počas celého roka, na rôznych podujatiach. Sú to napríklad tábory, chatovačky, krúžky, stretká. Trávia tam veľmi veľa času a nečakajú za to nijakú odmenu,“ povedala Marta Baňasová, FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže na Slovensku.

Sobotný večer mohli animátori ukončiť na mestskej plavárni alebo na afterparty, ktorá začala hneď po programe na Univerzite Mateja Bela.

 

Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu

 

V nedeľu ráno sa všetci zišli na Starohorskej ulici na modlitbe ruženca, po ktorom niesli sochu Panny Márie Sásovskými ulicami až do strediska. Záverečná slávnostná svätá omša sa konala na ihrisku strediska. Okrem samotných animátorov boli na nej prítomné aj rodiny, ktoré poskytli svoje domovy pre mladých. Celebroval don Peter Bučány SDB, vikár saleziánov.

„Už počas víkendu za nami chodili mladí a ďakovali nám za túto možnosť, prísť sem a stretnúť tu animátorov aj z druhého konca Slovenska. Atmosféra celého podujatia bola neskutočne dobrá. Od prvého okamihu na námestí, až po ukončenie v Salezku,“ zhodnotil vedúci pastorácie mládeže na Slovensku, don Ján Holubčík, SDB.

 

Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu

 

Takmer rok sa pripravovalo toto podujatie, ktoré zorganizoval užší tím a na mieste ďalších 120 dobrovoľníkov. „Chcel by som sa všetkým poďakovať. Rodinám, ktoré zobrali mladých a ubytovali ich u seba doma, dobrovoľníkom, skrátka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli na zorganizovaní tohto podujatia. AABB dopadla nad naše očakávania,“ povedal na záver hlavný organizátor celého podujatia, don Juraj Kovaľ, SDB.

 

Organizátormi podujatia boli Saleziáni dona Bosca, Inštitút dcér Panny Márie Pomocnice, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura – združenie mladých.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00