TOP

Aké kritériá by mal spĺňať môj kandidát na funkciu prezidenta Slovenskej republiky?

O mojom kandidátovi by malo byť známe, že túži nasledovať Ježiša Krista a jeho evanjelium. Preto si na tomto dôležitom poste predstavujem človeka živej viery, osobnej skúsenosti s Bohom. Priameho a zároveň pokorného. Budovateľa vzťahov. Niekoho, kto sa skloní k núdznemu, vypočuje, povzbudí a v tom, v čom sa dá, aj konkrétne pomôže.

Rád by som v tomto úrade videl skúseného, zrelého muža. Keďže kompetencie prezidenta republiky toho veľa neumožňujú, mal by sa vedieť pohybovať v politickom priestore. Nie iba blúdiť so zaviazanými očami a očakávať postrčenia od poradcov, poprípade sponzorov. Žiadny krk by nemal krútiť hlavou štátu. Sám by mal byť aktívnym tvorcom agendy prezidentského úradu. Tvorcom vízie.

Čo sa týka prvej dámy, tu očakávam, že bude stáť po jeho boku a zviditeľňovať to, čo Boh spojil a čo by ani prezidentský úrad nemal rozdeľovať. Mala by ho nasledovať ako biblická Rút svoju svokru Noemi – „lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ (Rút 1, 16)

Okrem silného životného príbehu, lebo „po ovocí ich poznáte“(Mt 7, 20), by mal mať môj kandidát na prezidenta aj vlastný politický príbeh. Taký, z ktorého napríklad vyčítam jasný postoj k uneseniu syna prezidenta Kováča, tiež angažovanosť pri opakovaných snahách zrušiť legislatívu umožňujúcu zabíjanie nenarodených detí, ale tiež presvedčivú obhajobu národných záujmov nášho malého Slovenska vo svete.

Ale nechcem, aby sa budúci prezident vo funkcii iba vyhrieval. Za zásluhy. Nechcem mať prezidenta minulosti. Slovensko potrebuje aktívneho prezidenta. Očakávam zhodu s mojimi názormi aj v otázkach týkajúcich sa migrantov, korupcie, Istanbulského dohovoru, registrovaných partnerstiev či interrupčného zákona… Predpokladám tiež súlad s mojím názorom, že zvrchovanosť našej krajiny v etických hodnotových otázkach je viac ako mierne ekonomické prilepšenie. Dúfam, že jeho agenda bude obsahovať aj blokovanie akéhokoľvek pokusu pretlačiť zo strany starších členov Európskej únie do našej legislatívy rôzne nadpráva pre homosexuálov… Že bude zachovávať tradície národa, kultúru, ktorá po stáročia formovala náš národ… atď.

A ak moje nároky na funkciu prezidenta bude niektorý kandidát spĺňať, budem pozorne sledovať aj jeho predvolebnú kampaň. Verím, že bude priehľadná, čestná. A zrozumiteľná. Tak ako aj všetko, čo bude vychádzať z jeho úst. Pravdovravnosť by mala byť samozrejmosťou, aby som sa krátko po voľbách nemusel hanbiť za to, že som v rozhodujúci deň šiel namiesto k zodpovednej voľbe opäť iba na „procházku“.

Samuel Brečka (50), publicista, bývalý pracovník prezidentskej kancelárie u Michala Kováča

 

Komentáre