Ako chrániť rodinu od diabla podľa sv. Šarbela Makhloufa

Vysvetľuje, že diabol vždy sústredil svoju energiu na zničenie rodiny, pretože rodina tak veľmi pripomína obraz Boha.

Svätý Šarbel bol skromný maronitský pustovník, ktorý zomrel v roku 1898 a odvtedy je dobre známy vďaka nespočetným zázrakom, ktoré sa pripisujú jeho príhovoru. Bol to svätý kňaz v blízkom spojení s Ježišom and mal veľkú múdrosť, ktorá bola ovocím jeho hlbokých modlitieb.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00