Ako ísť na spoveď po rokoch

Ako ísť na spoveď po rokoch
Praktický sprievodca pre tých, čo sa roky obávajú opäť pristúpiť k sviatostiam.

Ísť po piatich, desiatich, dvadsiatich, tridsiatich či po x rokoch na spoveď môže vyvolávať skľučujúce pocity. Viete, že by ste tam mali ísť, no sčasti sa zdráhate a bojíte.

Odhliadnuc od pocitu zahanbenia, jednoducho ste možno zabudli, ako sa spovedať. Ak ešte stále váhate prijať Božie milosrdenstvo, ponúkam vám praktického sprievodcu.

 

Prvý krok: Spytujte si svedomie

Spytovanie svedomia je základ spovede. Skôr než vyznáte hriechy, musíte ich poznať. Kňazovi zvyčajne povieme hriechy, na ktoré si spomenieme od poslednej spovede. Po viacerých rokoch je to však ťažšie. Základ je vyznať všetky smrteľné hriechy, ktoré si podľa svedomia a vedomia pamätáte.

Ťažké hriechy si zvyčajne pamätáme. Ak však potrebujete pomoc, vezmite si spovedné zrkadlo. Pri vyznávaní ťažkých hriechov povedzte aj ich počet (alebo aspoň odhad, napríklad: „Na svätej omši som nebol dvadsať rokov.“). Nebojte sa. Kňaza neprekvapíte ani nešokujete. Počul už všetko.

Spoveď možno porovnať s návštevou lekára. Ak lekárovi nepoviete, že vás bolí ruka, nebude vedieť určiť diagnózu a nastaviť liečbu. Ak spovedníkovi nepoviete hriech, nedá vám od neho rozhrešenie a nevylieči ranu na duši.

 

Druhý krok: Zistite si, kedy sa spovedá, alebo sa osobne dohodnite s kňazom

Niekedy je lepšie dohodnúť sa na spovedi osobne s kňazom. Najmä, ak od tej poslednej uplynuli roky. Hoci ak sa s farárom vo vašej farnosti nepoznáte, môže vás to znepokojovať. Spokojne môžete zájsť aj do susednej farnosti a vyspovedať sa v čase na to určenom. Je dôležité prísť skôr, aby ste boli na začiatku radu a nie na konci.

 

Tretí krok: Vojdite do spovednice a začnite sa spovedať

Ak ste na spovedi neboli roky, možno neviete, že v niektorých farnostiach už nenájdete staré spovednice, prípadne majú aj spovednice, aj miestnosti na spovedanie. Aj v spovednej miestnosti môžete vyznávať hriechy anonymne, za prenosnou stienkou, avšak zvyčajne sa pritom nekľačí, ale sedí na stoličke. Tí, čo chcú ísť na spoveď, penitenti, sa stavajú do radu pred spovednou miestnosťou tak ako aj pred spovednicou a vstúpia, keď z nej predchádzajúci penitent vyjde.

Kdekoľvek sa koná svätá spoveď, kňaz typicky začína slovami: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Potom ste na rade vy. Keďže idete na spoveď po dlhšom čase, povedzte o tom kňazovi napríklad takto: „Otče, toto je moja prvá spoveď po x rokoch. A týmto som sa prehrešil…“

Potom vymenujte svoje hriechy. Snažte sa zapamätať si ich, no ak s tým máte problém, napíšte si ich na papier.

 

Štvrtý krok: Vypočujte si kňazove povzbudivé slová a vyjadrite ľútosť

A teraz je na rade kňaz. Povie vám povzbudenie na cestu viery a dá vám úkon pokánia (napríklad niekoľkokrát sa pomodliť istú modlitbu alebo niečo iné, spojené s vašimi hriechmi). Potom vyjadríte ľútosť. Je to modlitba, v ktorej ľutujete hriechy. Ak z toho máte obavy, nájdete ju aj vo väčšine spevníkov. Ak sa vám to nepodarí nájsť, len o tom povedzte kňazovi, on vás už povedie.

Alebo si môžete vytlačiť vlastnú kópiu:

„Dobrotivý Bože, zhrešil som.
Chcem sa polepšiť a konať dobro.
Poznám svoje slabosti, ale spolieham sa na tvoju pomoc.
Ty musíš byť mojím ideálom, ktorý chcem mať stále pred očami.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.“

 

Piaty krok: Nechajte sa ožiariť Božím milosrdenstvom a vykonajte uložený úkon pokánia

Ostaňte chvíľku v kostole a poďakujte Bohu za to, čo pre vás práve urobil. Zbavil vás hriechov. Sú preč! Chváľte ho a nechajte Boží pokoj, nech naplní vašu dušu. Keď budete odchádzať z kostola, nezabúdajte, že začínate novú kapitolu života. Kedykoľvek padneme, Boh je tu pre nás. Dôverujte v jeho milosrdenstvo a dovoľte jeho milosrdenstvu preniknúť do každého aspektu vášho života. A onedlho si naplánujte ďalšiu spoveď.

AUTOR: Philip Kosloski

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00