Ako koronavírus aj voľby odhaľujú tvár slovenského katolicizmu

Ako koronavírus aj voľby odhaľujú tvár slovenského katolicizmu
Verím, že najrozšírenejšia cesta je stále cesta úprimnej viery, kde si každý človek nepripadá ako znalec Božích myšlienok ani bojovník, čo by aj Krista Pána vyhlásil za liberála.

V ostatnom čase uvažujem čoraz viac nad tým, akú tvár má kresťanstvo v našej krajine? Aká je tvár katolicizmu na Slovensku? O jednej z tvárí, hoci to bola skôr tvár pseudokresťanstva, som písal nedávno. Stretávam sa však aj s inými tvárami kresťanstva, a nemôžem povedať, že by som nadobúdal pokoj.

Na úvod chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že text vychádza z konkrétnych názorov a postojov, mená ich protagonistov sú bezpredmetné. Nebudem ich uvádzať a ani by som nechcel, aby ctený čitateľ vyhľadával ich autorov. Taktiež by som chcel zdôrazniť, že sa chcem vyhnúť akémukoľvek zovšeobecňovaniu. Uvedené príklady sú a aj majú ostať len príkladmi zmýšľania jednotlivcov. Môžu síce poukazovať na istý trend, ale napriek tomu sa chceme zovšeobecňovaniu vyhnúť.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00