Ako milovať vášho kňaza, hoci ho „nemáte radi“, alebo 6 spôsobov, ako podporiť vášho farára

Ako milovať vášho kňaza, hoci ho „nemáte radi“, alebo 6 spôsobov, ako podporiť vášho farára
Ešte než začneme, je dobré ujasniť si pár vecí. Tento článok nebude o tom, že si môžete „kopnúť“ do svojho kňaza. Sú to naši kňazi, tí, ktorých je ľahké mať rád, ale aj tí mrzutí, rezervovaní, večne zahrabaní v knihách, slabí, zranení.

Oni sú tí, ktorí nám prinášajú sviatosti a bez ktorých by laici nemali priamy kontakt s touto skvelou nadprirodzenou milosťou. Takže nezávisle od toho, čo nám práve vadí, ba dokonca aj od toho, na čo sa oprávnene sťažujeme – začnime tým, že im povieme „ďakujeme“ a „máme vás radi“.

Nevravíme teraz, že všetci nemajú mať radi svojho pána farára, no uznávame, že niekedy sa stane, že sa s ním dostaneme do konfliktu. Ale podporujeme vás v tom, aby ste ho milovali, modlili sa za neho a naďalej to skúšali.

Tento článok nechce byť ani kritikou kňaza, ani kritikou farníka. Jednoducho chceme pripomenúť, koľko našej podpory kňaz potrebuje, a chceme podporiť budovanie silných, živých a nadšených farností.

 

1. Vždy sa modlite za svojho kňaza

Často prosíme našich kňazov, aby sa za nás modlili, ale nezabúdajme, že i oni sami potrebujú pravidelne naše modlitby. Jedna z našich autoriek vysvetľuje: „Moje duchovné sesterské spoločenstvo na vysokej škole raz darovalo bratom (kňazom) duchovnú kyticu. Od dojatia plakali a boli nadšení. Namiesto toho, aby ste niekomu dávali kyticu kvetov, dáte mu kyticu modlitieb.“

Takže ako špeciálny dar môžete darovať vášmu kňazovi duchovnú kyticu, sériu modlitieb, ružencov alebo odslúžených svätých omší na jeho úmysel. Rovnako môžete myslieť kreatívne a vymyslieť svoj spôsob, ako mu povedať o obetách za neho (napíšete mu v mene farnosti list, pohľadnicu, upečiete ako spoločenstvo koláč a pribalíte malý lístok s odkazom).

 

2. Hľadajte to dobré, hoci to môže byť náročné

Nikto nemôže mať všetkých naokolo rád rovnako a po celý čas a môže sa stať, že práve k vám do farnosti príde kňaz, s ktorým „si nesadnete“. Avšak aj ten potrebuje vašu podporu a lásku. Pokúste sa pochopiť vášho kňaza a prečo ho Boh poslal práve k vám.

„Keď sa u nás prvýkrát zmenil kňaz a slávenia zrazu neboli „také inšpirujúce“ ako tie predtým, uvedomila som si, že tento nový kňaz mal neskutočné vedomosti ohľadne Svätého písma a poznal dobre aj historický kontext. A tak, hoci to nebolo to, čo som si na začiatku priala, dokázala som sa naučiť mnoho práve z toho, čo nám mohol ponúknuť. Boh ho použil na to, aby nám otvoril celú novú dynamiku Písma, ktorú som dovtedy akýmsi spôsobom prehliadala,“ píše ďalšia autorka.

 

3. Viac sa zahĺbte do svätej omše

Ak skutočne chceme podporovať našich kňazov, ak chceme, aby medzi nami rástli povolania, a ak chceme lepšie budovať našu farnosť, musíme sa lepšie pozrieť na náš vlastný prístup k viere a ako ju prežívame v každodennom živote. Dá sa spraviť viac, aby sme pochopili učenie Cirkvi, ktoré sa nám až tak nepáči alebo máme problém pochopiť ho? Skutočne chceme vedieť viac o našej viere, alebo sa iba ukážeme v nedeľu v kostole a odchádzame preč s dobrým pocitom? Rozumieme svätej omši a tomu, prečo sme tam a čo sa tam deje?

Existuje mnoho spôsobov, ako tomu lepšie porozumieť. Knihy, prednášky, videá a blogy – aj cez ne môžeme ľahšie pochopiť, čo sa deje počas omše. Lepšie pochopenie slávenia Eucharistie vedie k väčšej vážnosti, čo následne vedie aj k lepšiemu prežívaniu. Rovnako to pomáha kňazovi viesť poslušnejších veriacich, ktorí sú ochotní počúvať a aktívne sa zapájať do diania vo farnosti. Správne pochopenie rolí a vzťahov pomáha vytvárať harmóniu.

 

Ako milovať vášho kňaza, hoci ho „nemáte radi“, alebo 6 spôsobov, ako podporiť vášho farára

 

4. Neznepriateľte si ho

Je dôležité, aby sme vedeli, že tým, že sa snažíme podporovať nášho farára, nepodlizujeme sa mu ani ho nestaviame na piedestál. Povolanie kňaza si zasluhuje rešpekt, keďže „zosobňuje Krista“ (koná „in persona Christi“).

Ale aj bez toho, aby sme prekročili hranice, ho dokážeme vrúcne prijať a zároveň zostať prítomní v realite, zdieľať s ním naše radosti i starosti, smiať sa, nezabúdať na jeho výročia či sviatky a z času na čas ho pozvať na obed či na večeru do rodiny.

 

5. Inšpirujte ho

Toto je proces, ktorý prebieha z oboch strán medzi farníkmi a ich farárom. Namiesto sťažovania sa na vášho nevýrazného farára či túžbe po tom mladom a skvelom kňazovi z vedľajšej farnosti sa snažte, aby oheň vašej viery nevyhasol, a zapájajte sa, nakoľko je to vhodné, do života vo farnosti. Nájdite si čas ísť do kostola aj mimo nedeľnej omše. Choďte na adoráciu alebo čokoľvek iné, čo vaša farnosť ponúka.

Jasné, možno budete jedným z mála, ktorý sa tam objaví, ale i váš farár potrebuje vedieť, že to má zmysel. Adorácia i spoveď sú vzácne. Patria medzi tie veci, ktoré nám budú veľmi chýbať, ak ich nebudeme mať k dispozícii. Nikdy ich nepovažujte za samozrejmosť.

 

6. Buďte výzvou pre vášho kňaza

Buďte farníkom, ktorý ho motivuje k tomu, aby bol lepším kňazom. A keď vravím, aby ste boli výzvou, nemám na mysli to, aby ste ho štvali alebo mu doslova kázali, to by bolo strašné. Skôr mám na mysli, aby ste mu dali spätnú väzbu – povedzte mu, že jeho kázeň vás oslovila, prípadne, ak vás niečo zaujalo špeciálne, pýtajte sa ďalej.

Pomôžte mu pochopiť, že povolanie, ktoré vykonáva, je cenné a že jeho slová nejdú iba jedným uchom dnu a druhým von. Dobre vieme, že v niektorých farnostiach účasť na omšiach klesá (ale sú aj také, kde stúpa). Tam, kde rastie, je nálada plná vášne a úcty a chýba tam vlažnosť. Ak nemáte radi hluk a rozhovory pred omšou, poproste kňaza, nech trvá na atmosfére ticha a modlitby bezprostredne pred svätou omšou.

Ak si myslíte, že hudba by mohla byť lepšia, ponúknite svoj talent. Ak sa vám nepáči výzdoba alebo vidíte, že váš kostol chátra, ponúknite sa, že budete organizovať zbierku. Ak vidíte mladých, starších či opustených, ktorým sa nikto nevenuje, rozbehnite stretko. Robte to starostlivo, taktne a s rešpektom, ale robte to! Len takým spôsobom môže farnosť pracovať na raste kňaza a kňaz na raste farnosti.

 

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej sviatosti. Prosíme ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na našich duchovných pastierov. Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú tvoje sväté Slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi podľa tvojho božského srdca. A až raz prídeš súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu večného života.

Zdroj: catholic-link.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00