Ako sa modliť za toxických ľudí vo svojom živote

Ako sa modliť za toxických ľudí vo svojom živote
Láska sa dáva. Láska pôjde aj kilometer navyše. Láska pretrvá. Niekedy sa však stáva, že osoba, ktorú milujeme, nás zradila alebo nás neustále zraňuje.

Autor: Jennifer O. Whitová

Ako milovať v takýchto situáciách podľa Prvého listu Pavla Korinťanom?

Blogerka Debbie McDanielová radí, ako sa vyhnúť toxickým ľuďom v našich životoch. Múdro nám odporúča určiť hranice a obmedziť ich vplyv na náš život. No taktiež sa zaoberá touto myšlienkou: „Keď sa lepšie pozrieme do zrkadla našej duše, možno prídeme na to, že aj my máme isté nezdravé tendencie, ktoré Boh chce zmeniť.“

 

Odhaľovanie nefunkčných vzorov správania

Mám skutočne silný sklon zľutovať sa nad druhými. Desaťročia som sa v každom snažila hľadať len to najlepšie. Rozvíjala som vzťahy aj s emocionálne nezdravými ľuďmi. Bola som si istá, že Boh ich miluje a že to dokážem aj ja. No netušila som, ako stanovovať hranice. Dávala som lásku bez ohľadu na to, koľko bolesti sa mi za ňu dostalo. Príliš som váhala povedať pravdu v láske.

Žila som vo veľkom strachu z konfliktu. Moja racionálna časť myslenia v tej chvíli, ako som pocítila akúkoľvek hrozbu výbušnej reakcie, upadla do kómy. Napokon otrávenosť zrazila milosrdenstvo k zemi. Zranená a vyčerpaná som jednoducho vzťah nechala tak. Toto sa odohrávalo aj v mojom manželstve.

Kríza v mojom manželstve ma viedla k intenzívnemu štúdiu Biblie a modlitbovému poradenstvu. Boh ma vystavil vlastnému toxickému vzoru správania vo vzťahoch. Bola som závislá od mienky ostatných. Vo veľkom som vinila druhých a klebetila. Keby existovala nejaká súťaž o najarogantnejšiu obeť, jednoznačne by som vyhrala.

Bola som slepá, no otvorili sa mi oči.

 

Ako sa modliť za toxických ľudí vo svojom živote

 

Obnova je práca Boha

Pýcha mi nedovolila vidieť sa v pravom svetle. Taktiež som sa pre ňu sústredila len na to, ako sa má zmeniť „ten druhý“, a nie ja. Ja som bola v pohode. No Boh mi vo svojej úžasnej milosti zjavil pravdu, aby ma v celosti obnovil.

„Zoslal mi svoje slovo, uzdravil ma a zachránil ma od sebadeštrukcie.“ (Ž 107, 20 – parafráza autorky)

Boh všetkým ponúka uzdravenie a slobodu. Čaká, aby mohol premeniť život každého z nás. Každému, komu unikajú výbušné emócie, a každého, kto vrhá slovné bomby. Kontrolór, zneužívateľ, i ten, kto sa rýchlo rozčúli – nikto z nich nie je imúnny voči sile Božieho slova. Bolo nám sľúbené, že s Bohom nič nie je nemožné (pozri Lk 1, 37 a Mk 10, 27). Nádej má šikanovaný, závislý i ten, čo uviazol vo svojej negatívnosti. Obviňujúci, klebetník, ten arogantný i obeť – každému sa ponúka nový kus milosti od Boha. Znovu a znovu, každý deň.

Boh stvoril všetkých. Aj tých, čo nás zraňujú. A aj s ich životmi má plán. Pozná odpoveď na otázku „Prečo?“ ohľadom ich deštruktívneho správania. Pozná klamstvá, ktorým o sebe uverili. Vie, čo im stojí v ceste za tým, aby sa stali celistvými. On je pastier, ktorý ide za každou ovcou, ktorá odbočila od toho, čo jej ponúka.

 

Byť partnerom s Bohom

Sme chrámami Ducha Svätého. Posilňuje nás, aby sme verili v to, čo nemôžeme vidieť. Sme nádoby pre jeho milosrdenstvo, múdrosť, slovo.

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme.“ (Ef 3, 20)

„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom.“ (pozri Ef 6, 12)

Za každou poruchou osobnosti a za každým bojovným sebaobranným mechanizmom smrteľníka sa skrýva temná sila zla. Každý zranený vo vojne vzťahu padol za obeť tomu, kto kradne, zabíja a ničí.

No skvelá správa je, že Boh je oveľa silnejší než Satan. Boh armády anjelov nás do boja vyzbrojil svojou pravdou, spásou, vierou, správnosťou, pokojom a mečom – Božím slovom. Jeho víťazná vlajka veje nad nami. Keď sa vyzbrojíme a modlíme sa, klaniame sa jeho autorite a spolupracujeme na jeho pláne pre Božiu rodinu.

Čo môže potešiť nášho Boha väčšmi než človek, ktorý odvráti svoju myseľ od problémov a prilipne k nemu? On je naše riešenie.

Mocná prvá obranná línia je chváliť Pána. Uctievať jeho – nášho úžasného poradcu a zvrchovaného experta na vzťahy.

 

Ako sa modliť za toxických ľudí vo svojom živote

 

Svätý Bože!

Ty si plný milosrdenstva a súcitu. Hnev v tebe rýchlo nevzplanie a si naplnený láskou. Tvoja veľkosť sa nedá zmerať. Otváraš nám svoje ruky, aby si naplnil potreby každého z nás.

Ochránil si Daniela v levovej jame. Pred potopou si sa postaral o archu. V púšti vytváraš pramene. Žiadnu situáciu nepovažuješ za mizernú. Všetko je možné, pretože ty si Stvoriteľ a Vykupiteľ.

Miluješ nás, nedokonalé ľudské bytosti. A tvoja dokonalá láska vyháňa strach.

Si mocný, ty nás zachrániš.

Pred Bohom si môžeme vybrať skromný a zbožný život. On nám pomôže milovať tých, čo nás nemilujú.

Otče, možno som aj ja zaslepený voči mojej úlohe v toxických vzťahoch. Daj mi spoznať pravdu o sebe. Použi silu svojho uzdravujúceho slova a uzdrav moje srdce a myseľ. Zachráň ma od mojich sebadeštrukčných vzorov správania.

Vo svojich vzťahoch zápasím s _____. Potrebujem, aby si mi dal svoju múdrosť, ako _____ milovať. Ty si môj štít a moja ochrana. Ukáž mi kedy, ako a kde stanoviť hranice v našom vzťahu. Verím, že si môj uzdravovateľ a zverujem ti ochranu môjho srdca a mysle.

Potrebujem tvoje vedenie, ako sa správať voči _____.

Chcem, aby moja láska k _____ vychádzala z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)

Pomôž mi odvážne milovať _____. Naplň ma svojou dôverou a daj, aby som dokázal povedať pravdu v láske bez strachu. Nechaj svoju dokonalú lásku vytesniť všetok môj strach.

Odpúšťam _____, že ma zranil(a). A žiadam ťa, aby si mi odpustil _____ a _____. Pozývam ťa, aby si upokojil moje srdce a zabránil tomu, aby mojim rozhodnutiam vládli emócie.

Vzdávam sa svojej predstavy o našom vzťahu. Prosím ťa, premeň ho tak, aby oslavovalo teba.

V mene Ježiša Krista.

 

Ako sa modliť za toxických ľudí vo svojom živote

 

Toxickí ľudia v našom živote nám môžu pripadať ako nepriatelia. A to je presne to, čo Satan chce, aby ste si mysleli o svojom manželovi/manželke, členovi rodiny, vodcovi cirkevného spoločenstva,… No zapamätajte si, skutočný vinník je Satan.

Boh nám dal jasný návod – žehnať tým, čo nás preklínajú, modliť sa za tých, čo nás potupujú. (pozri Lk 6, 27 – 28). Ježiš nám na kríži zjavil čistú lásku i vtedy, keď umyl Judášovi nohy, aj keď vedel, že to on ho zradí.

Modliť sa za nepriateľov je akoby tréning na kresťanské olympijské hry. Stávka je vysoká. Požiadavky sú náročné. No odmena bude lepšia než zlatá medaila. Vašu modlitbu si Boh môže použiť nielen v živote danej osoby, ale aj v jej rodine či nasledujúcich generáciách.

Skúste touto modlitbou začať nepretržitý rozhovor s Bohom v mene toxického človeka vo vašom živote.

 

Pane, uznávam ťa ako _____ živiteľa. Vďaka ti, že mu/jej dávaš všetko na to, aby mohol/mohla žiť v pokoji a harmónii so mnou i s ostatnými.

Tvoje slovo je živé a zároveň je darom uzdravenia pre _____. Pozývam ťa, aby si ním naplnil jeho/jej život. Daj, nech je balzamom na rany, ktoré má. Použi ho na to, aby si _____ vyslobodil z pasce nepriateľa.

Si dobrý pastier. Prosím, zachráň _____ z chodníka skazy. Si skvelý poradca. Zbor múry v jeho/jej srdci i mysli zjavením seba samého. Daj mu/jej duchovnú múdrosť a daj, aby dokázal(a) preniknúť do tvojej podstaty. Naplň jeho/jej srdce svojím svetlom.

A tam, kde zažil(a) potupu, vlej dvojnásobnú dávku vyznamenania.

Duch Svätý sa nám prihovára dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. Použi tak aj mňa. Daj, aby povstala armáda príhovorcov v _____ mene. Nech nebesá i zem pracujú spoločne, aby _____ zachránili od zlého.

Daj, nech je _____ pripravený(á) vypočuť si pravdu v láske odo mňa i od ostatných. Pomôž mu/jej zakúsiť tvoju lásku a prítomnosť.

Ty jediný môžeš dať do _____ srdca túžbu po počúvaní svojho slova a dodržiavaní svojich zákonov. Nech sa tak stane.

S dôverou v Ježiša. Amen.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00