Ako sa stať oddaným katolíkom (1)

Ako sa stať oddaným katolíkom (1)
Máme krízu katolíkov. Mnohí muži, ktorí boli pokrstení v kostole, opustili Cirkev. A tí, čo zostali – nuž, väčšina z nich sa označuje za „obyčajných katolíkov“, čo vlastne znamená, že poznajú túto vieru, ale nepraktizujú ju.

Autor: Matthew James Christoff

Katolíci zlyhali, nie sú oddaní Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi, a to prispelo k rastúcemu úpadku postmodernej kultúry. Do očí bijúce prejavy tohto úpadku vidia tí, čo si to dokážu priznať, všade naokolo. Industrializované zabíjanie detí v lone, samosterilizácia, ktorú umožňuje antikoncepcia, epidémia promiskuity, pornografia a sexuálna zvrhlosť, vyhýbanie sa uzavretiu manželstva, narastajúca rozvodovosť a podvádzanie, tzv. homosexuálne „manželstvá“, závislosti, zmätok v prirodzených rodoch, špina a vulgárnosť v médiách, strata spojenia s prírodou a unikanie do virtuálnej „reality“, nekontrolovateľný materializmus, strata dôstojnosti v práci, rasová neznášanlivosť, komercionalizovaná pažravosť, dysfunkčný politický a právny systém. Postmoderná spoločnosť je chorá.

Uprostred tohto úpadku spoločnosti však sú muži, ktorí stále hľadajú pravdu, krásu a dobro a snažia sa svetu prinášať Kristov pokoj a radosť. To sú tí oddaní. Úplne sa zaviazali všemohúcemu Kráľovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, a jeho svätej Cirkvi. Uvedomili si, že byť skutočným mužom znamená byť skutočným katolíkom. Milovať Boha celou svojou bytosťou a milovať blížneho je tá skutočná láska. Katolíci pocítili, že z oddanosti Kristovi a jeho Cirkvi plynie neskutočné požehnanie. Cieľom oddaných katolíkov je svätosť a svoje rodiny a druhých chcú rovnako viesť smerom k nebesiam.

Oddaní katolíci zistili, že za úpadkom spoločnosti sa skrýva diabol. Vedia, že je reálny. Aj diabol, aj peklo, aj hriech; a že život je boj so zlom. Zlom, ktoré číha na každom rohu, aby zhltlo nepripravených. Oddaní katolíci nie sú bez chýb, ale Kristovo volanie k dokonalosti berú vážne. Iba v Kristovi nachádzajú títo oddaní katolíci odvahu vytrvať, keď upadnú do hriechu. V ňom nachádzajú silu bojovať s diablom.

Každý katolík je povolaný plne sa odovzdať Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. No ako sa vlastne stať oddaným katolíkom? Ponúkame vám „návod“ na to, ako byť vernejším a oddanejším Kristovi.

 

1. Objavte svoje oduševnenie, prečo je Ježiš Kristus váš Kráľ

Keď sa muža spýtate, prečo miluje svojich rodičov, manželku, deti alebo kamarátov, zvyčajne rýchlo odrapoce dlhý zoznam dôvodov. Kristus je však pre väčšinu mužov niečím abstraktným, konceptuálnym alebo ho považujú za historickú osobnosť, ktorá je už dávno pasé. Veľa mužov nepozná Ježiša ako reálneho, živého a prítomného.

Každý katolík však musí vedieť, prečo je pre neho Kristus najväčším spomedzi mužov a prečo Ježiša Krista volá Kráľom. Ak muž nie je natoľko presvedčený o veľkosti Krista, aby to dokázal vyjadriť aj slovne, jeho viera zakrpatie a ani druhých nebude schopný privádzať ku Kristovi. Oddaní katolíci vedia, že byť oduševnený pre Krista stojí za to.

 

Ako sa stať oddaným katolíkom (1)

 

2. Dajte si záväzok stať sa svätcom Krista Kráľa

Ľudia, ktorí sú v nebi, sa nedelia na „milých“ či „dobrých“; nájdete tam len svätcov. Väčšina mužov si nedala záväzok snažiť sa o svätosť celým duchom. Zasekli sa v priemernosti a latku potrebujú zdvihnúť trocha vyššie. A latka vyššia, ako je svätosť, už neexistuje. Prvé slová, ktoré Ježiš povedal na začiatku svojho verejného účinkovania, boli: „Kajajte sa!“ Každý musí buď robiť pokánie, alebo zomrieť.

Zaviazať sa k svätosti znamená začať s pokáním a usilovať sa o veľkosť. Ak muž spozná duševnú chudobu, v pokore si uvedomí, že potrebuje Božie milosrdenstvo, a bude oň úpenlivo prosiť. Snaha stať sa svätým zmení všetko.

 

3. Aspoň raz do mesiaca prijmite sviatosť zmierenia

Hoci v cirkevnom učení je napísané, že človek sa musí vyspovedať aspoň raz do roka, každý muž, ktorý je úprimný voči sebe a Kristovi, vie, že sviatosť zmierenia potrebuje častejšie. Zvoľte si pomôcku a často si spytuje svedomie podľa desiatich prikázaní. Dajte si záväzok ísť na spoveď raz do mesiaca, odporúčam vopred si stanoviť pevný dátum. Ak spáchate ťažký hriech (napríklad pozeranie pornografie), choďte na spoveď ihneď. Pravidelná a častá spoveď mení muža, počas rozhrešenia ho obmýva prúd milosrdenstva.

 

4. Denne sa modlite pätnásť minút

Iba tretina katolíkov sa modlí každý deň. O niečo menší – o dosť menší – počet sa modlí pätnásť minút denne. Ako môže muž poznať človeka, keď sa s ním nikdy nerozpráva? Nemôže. Dajte si záväzok, že osobne spoznáte Krista, že sa priblížite k jeho trónu a každý deň sa s ním budete rozprávať pätnásť minút. Kristus zjavuje svoju vôľu ľuďom práve v takomto osobnom rozhovore.

 

Ako sa stať oddaným katolíkom (1)
5. Objavte majestátnu mužnosť svätej omše

Omša je zdrojom a vrcholom katolíckej viery, no napriek tomu väčšina mužov tvrdí, že omša ich „nudí“ a „nič z nej nemajú“. Je to preto, lebo nevedia, čo sa deje počas omše, nerozumejú jej hlbokej mužskej symbolike, ktorá sa oddane odovzdáva z generácie na generáciu už dvetisíc rokov. Neuvedomujú si, že počas omše sa stávajú svedkami krvavej obety Ježiša Krista na kríži.

Ak sa muž nezúčastňuje omše, lebo mu na tom nezáleží alebo sa na nej nudí, nemôže prijímať milosť, ktorá plynie skrz Eucharistiu. Spoznajte svätú omšu do takej hĺbky, že ju budete vedieť vysvetliť aj druhým práve s takou úctou a oddanosťou, ako si to Kristova obeta zasluhuje.

 

6. Každý týždeň sa zúčastnite nedeľnej svätej omše a ešte jednej

Chodiť na omšu každú nedeľu je minimálna povinnosť každého katolíka, no iba štvrtina mužov sa jej zúčastňuje pravidelne. Je to jednak zlyhanie výučby náboženstva, jednak aj hanebná urážka nášho Kráľa. Ba každý muž by sa mal zúčastňovať nielen nedeľnej bohoslužby, ale urobiť čosi viac pre to, aby sa stretol s Kristom v Eucharistii ešte aspoň raz v týždni, buď na svätej omši, alebo pri tridsaťminútovom kľačaní na adorácii. Mnoho mužov má toho veľa na práci a len málo vzácneho času, avšak pravidelné približovanie sa ku Kristovi im pomôže získať stratený čas. Upozorňujem vás, nikdy neprijmite Eucharistiu v stave smrteľného hriechu.

 

Tak, to bola prvá polovica odporúčaní, ako možno prehĺbiť svoj vzťah s Kristom a stať sa oddaným katolíkom. Na budúci týždeň sa môžete tešiť na pokračovanie, ako poriadne zatiahnuť na hlbinu.

A nezabúdajte, Ježiš nikdy nesklame tých, čo sú mu oddaní.

 

zdroj

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00