TOP

Ako sa stať oddaným katolíkom (1)

Máme krízu katolíkov. Mnohí muži, ktorí boli pokrstení v kostole, opustili Cirkev. A tí, čo zostali – nuž, väčšina z nich sa označuje za „obyčajných katolíkov“, čo vlastne znamená, že poznajú túto vieru, ale nepraktizujú ju.

Autor: Matthew James Christoff

Katolíci zlyhali, nie sú oddaní Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi, a to prispelo k rastúcemu úpadku postmodernej kultúry. Do očí bijúce prejavy tohto úpadku vidia tí, čo si to dokážu priznať, všade naokolo. Industrializované zabíjanie detí v lone, samosterilizácia, ktorú umožňuje antikoncepcia, epidémia promiskuity, pornografia a sexuálna zvrhlosť, vyhýbanie sa uzavretiu manželstva, narastajúca rozvodovosť a podvádzanie, tzv. homosexuálne „manželstvá“, závislosti, zmätok v prirodzených rodoch, špina a vulgárnosť v médiách, strata spojenia s prírodou a unikanie do virtuálnej „reality“, nekontrolovateľný materializmus, strata dôstojnosti v práci, rasová neznášanlivosť, komercionalizovaná pažravosť, dysfunkčný politický a právny systém. Postmoderná spoločnosť je chorá.

Uprostred tohto úpadku spoločnosti však sú muži, ktorí stále hľadajú pravdu, krásu a dobro a snažia sa svetu prinášať Kristov pokoj a radosť. To sú tí oddaní. Úplne sa zaviazali všemohúcemu Kráľovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, a jeho svätej Cirkvi. Uvedomili si, že byť skutočným mužom znamená byť skutočným katolíkom. Milovať Boha celou svojou bytosťou a milovať blížneho je tá skutočná láska. Katolíci pocítili, že z oddanosti Kristovi a jeho Cirkvi plynie neskutočné požehnanie. Cieľom oddaných katolíkov je svätosť a svoje rodiny a druhých chcú rovnako viesť smerom k nebesiam.

Oddaní katolíci zistili, že za úpadkom spoločnosti sa skrýva diabol. Vedia, že je reálny. Aj diabol, aj peklo, aj hriech; a že život je boj so zlom. Zlom, ktoré číha na každom rohu, aby zhltlo nepripravených. Oddaní katolíci nie sú bez chýb, ale Kristovo volanie k dokonalosti berú vážne. Iba v Kristovi nachádzajú títo oddaní katolíci odvahu vytrvať, keď upadnú do hriechu. V ňom nachádzajú silu bojovať s diablom.

Každý katolík je povolaný plne sa odovzdať Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. No ako sa vlastne stať oddaným katolíkom? Ponúkame vám „návod“ na to, ako byť vernejším a oddanejším Kristovi.

 

1. Objavte svoje oduševnenie, prečo je Ježiš Kristus váš Kráľ

Keď sa muža spýtate, prečo miluje svojich rodičov, manželku, deti alebo kamarátov, zvyčajne rýchlo odrapoce dlhý zoznam dôvodov. Kristus je však pre väčšinu mužov niečím abstraktným, konceptuálnym alebo ho považujú za historickú osobnosť, ktorá je už dávno pasé. Veľa mužov nepozná Ježiša ako reálneho, živého a prítomného.

Každý katolík však musí vedieť, prečo je pre neho Kristus najväčším spomedzi mužov a prečo Ježiša Krista volá Kráľom. Ak muž nie je natoľko presvedčený o veľkosti Krista, aby to dokázal vyjadriť aj slovne, jeho viera zakrpatie a ani druhých nebude schopný privádzať ku Kristovi. Oddaní katolíci vedia, že byť oduševnený pre Krista stojí za to.

 

 

2. Dajte si záväzok stať sa svätcom Krista Kráľa

Ľudia, ktorí sú v nebi, sa nedelia na „milých“ či „dobrých“; nájdete tam len svätcov. Väčšina mužov si nedala záväzok snažiť sa o svätosť celým duchom. Zasekli sa v priemernosti a latku potrebujú zdvihnúť trocha vyššie. A latka vyššia, ako je svätosť, už neexistuje. Prvé slová, ktoré Ježiš povedal na začiatku svojho verejného účinkovania, boli: „Kajajte sa!“ Každý musí buď robiť pokánie, alebo zomrieť.

Zaviazať sa k svätosti znamená začať s pokáním a usilovať sa o veľkosť. Ak muž spozná duševnú chudobu, v pokore si uvedomí, že potrebuje Božie milosrdenstvo, a bude oň úpenlivo prosiť. Snaha stať sa svätým zmení všetko.

 

3. Aspoň raz do mesiaca

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Vytvoriť účet a objednať predplatnéUž mám účet, prihlásiť

Komentáre