Ako sa stať oddaným katolíkom (2)

Ako sa stať oddaným katolíkom (2)
Kríza katolíkov. Úpadok spoločnosti. Týmto témam sme sa venovali minulý týždeň, no pozornosť sme venovali najmä oddaným katolíkom, ktorí chcú žiť naozajstnú pravdu, dobro a krásu, a tak svetu prinášať Kristov pokoj a radosť. Najprv ho však musíme milovať a poznať.

Autor: Matthew James Christoff

Každý z nás je povolaný plne sa odovzdať Kristovi a jeho Cirkvi. Ale ako na to? Ako sa stať oddaným katolíkom? Nech sa páči, druhá polovica odporúčaní, ako prehĺbiť vzťah s Pánom.

 

7. Pravidelne sa modlite ruženec a nosievajte ho so sebou

Iba štyridsať percent katolíkov sa už niekedy modlilo ruženec a iba jeden z desiatich ho nosí so sebou. Modlitba posvätného ruženca približuje človeka k svätej Matke a jej synovi, Ježišovi Kristovi, a zároveň je to jeden z najmužnejších rituálov: ruženec sa modlili veľkí svätci každého storočia, na tichých miestach a v hukote boja. Je to mužné vyjadrenie oddanosti a vernosti.

Zaumieňte si nosiť so sebou ruženec na znak lojality a viery ako zbraň proti každodennému nátlaku diabla. Diabol neznáša ruženec. Bojí sa ho. Majte ho teda vždy poruke, aby ste sa mohli pomodliť desiatok, keď ste vďační či keď ste v strese. Spoľahnite sa na svätú Matku, vaše modlitby prinesie Ježišovi Kristovi. Ruženec je súčasťou uniformy oddaného katolíka.

 

 

Ako sa stať oddaným katolíkom (2)

 

8. Spoznajte svojho svätého patróna a anjela strážneho

Veríme v spoločenstvo svätých. Veľa mužov nemá osobný vzťah so svojím patrónom ani anjelom strážnym. Mnohí sa necítia spojení s Cirkvou. Sčasti je to aj preto, že nie sú prepojení so svätcami a strážnym anjelom, ktorých každému človeku priradil Ježiš Kristus. Svätci a anjeli sa prihovárajú za ľudí a stoja po ich boku, aby ich ochraňovali pred dennodennými útokmi diabla a ostatných démonov. Nepúšťajte sa do tohto boja bez svojho patróna a strážneho anjela, ktorí vám stoja za chrbtom.

 

9. Pätnásť minút denne čítajte Bibliu

Napokon, Sväté písmo je celé o Ježišovi Kristovi. Keď človek číta Písmo, Ježiš je s ním. Nie v prenesenom alebo konceptuálnom význame, ale skutočne a aktuálne. Sám Ježiš prišiel na zem, aby nám rozpovedal to, čo sa píše v Biblii. Jeho večné slová máme čítať a kontemplovať, a tak z nich naberať silu, múdrosť a milosrdenstvo. Bibliu môžeme čítať buď zaradom, podľa jednotlivých kníh, alebo cez modlitbu liturgie hodín. Nemôžeme spoznať Ježiša bez toho, aby sme kontemplovali jeho slová.

 

10. Staňte sa vo svojom dome kňazom, prorokom a kráľom

V čase, keď čelíme útokom sekulárnej kultúry na právoplatné dedičstvo, katolíci musia opäť potvrdiť svoju úlohu kňaza, proroka a kráľa svojej rodiny. Nechcem tým povedať, aby sa stali šovinistickými tyranmi, ale skutočnými Kristovými svätcami, ktorí slúžia svojim manželkám a deťom pokorne a obetavo, idú im príkladom svätosti a odvážne plnia svoj záväzok viesť rodinu k nebesiam. Byť kňazom znamená viesť rodinu v modlitbe. Byť prorokom znamená učiť pravdivé učenie Krista a Cirkvi. Byť kráľom znamená chrániť rodinu pred zvrátenosťou doby, usmerniť ich, keď padnú, a privádzať ich k Eucharistii a sviatosti zmierenia.

 

Ako sa stať oddaným katolíkom (2)

 

 

11. Budujte si bratstvo s katolíkmi z vašej farnosti

V Skutkoch apoštolov (2, 42) dávajú apoštoli ranej Cirkvi „recept“ na katolícke bratstvo: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ Ak chce muž rásť vo viere, musí si vybudovať bratské vzťahy s ostatnými oddanými katolíkmi, s ktorými sa môžu vzájomne ťahať a rásť vo svätosti.

V dnešnom modernom mužovi sa usadzuje epidémia samoty, hoci pravidelne chodí na svätú omšu. Dajte si záväzok vybudovať si s ostatnými katolíkmi bratstvo, najmä s tými mladšími, ktorí práve prežívajú citlivé obdobie prechodu z puberty do dospelosti. Vo farnosti si vytvárajte väčšie i menšie skupinky mužov, modlite sa spoločne, študujte a učte sa, slúžte chudobným. Buďte tým, kto to začne, veďte ich, pracujte s kňazom. Každý z nás sa bude Kristovi zodpovedať sám za seba, za svoju vlastnú odpoveď na jeho príkaz: „Choďte teda a učte všetky národy.“

 

12. Dajte si záväzok odovzdávať desiatok a rovno podniknite konkrétne kroky

Vôľa muža poskytnúť svoje ťažko zarobené peniaze Cirkvi priamo ukazuje silu jeho zbožnosti a vernosť Kráľovi Ježišovi Kristovi. Je smutné, že mnohí katolíci nedávajú veľa ani Cirkvi vo všeobecnosti, ani jednotlivým farnostiam. Dať desiatok znamená darovať desatinu príjmu Cirkvi, vrátane farnosti a Katolíckej charity. Hoci vám finančná situácia rodiny teraz nedovolí dať celý desiatok, začnite na tom pracovať a napredujte v Duchu Svätom.

 

Byť oddaným katolíkom je tá najväčšia výzva, ktorú sa muž môže podujať zdolať, a tento záväzok sa veru môže zdať neľahký. Nedajte sa však odradiť, buďte katolíkom! Dajte si záväzok, hneď tu a teraz, stať sa oddaným katolíkom. Vytlačte si tento zoznam a nalepte si ho na také miesto, kde ho budete vidieť každý deň. Ako vždy, začnite modlitbou. Modlite sa, aby vám Ježiš Kristus poslal Ducha Svätého na pomoc, aby vám dal potrebnú silu stať sa oddaným katolíkom. Modlite sa ku Kristovi z celého srdca a snažte sa, ako len viete. Náš Kráľ prisľúbil odpovede tým, ktorí vytrvajú v modlitbe.

Ježiš nikdy nesklame tých, čo sú mu oddaní.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00