TOP

Ako sa vám vodilo minulý rok?

Pár tipov, ako si zhodnotiť uplynulé obdobie.

Autor: Sam Guzman

Skôr ako sa začnete pozerať dopredu, je dobrý nápad zamyslieť sa nad tým, čo ste dosiahli v tomto roku.

Rok je cyklus. Má svoj začiatok aj koniec. Hoci sa život nekončí, keď hodiny odbijú tridsiateho prvého decembra polnoc, je to bezpochyby záver istého obdobia. A to si zaslúži, aby sme sa k nemu vrátili a v mysli si ho premietli.

 

Prestávka na ceste

Na začiatku nového roka máme tradíciu hľadieť dopredu a dať si predsavzatia na nastávajúce obdobie. Je však dôležité aj pozrieť sa naspäť a zrátať si to negatívne aj pozitívne, čo sa za rok odohralo. Napokon, koncoročné zhodnotenie je špeciálna príležitosť byť vďačný za všetky dary, čo sme dostali, a najmä za naše menšie či väčšie víťazstvá. Osobná reflexia je spôsob, ako sa spojiť so svojím vnútrom, treba ju robiť bez náhlenia, hoci každému z nás väčšmi vyhovuje niečo iné.

 

KĽÚČOVÉ BODY PRE ZHODNOTENIE OSOBNÉHO ŽIVOTA
 1. Na uplynulé udalosti sa treba pozrieť so zdravou dávkou realizmu.

Uvedomenie si aj dobrých stránok nám pomáha rásť. Priznanie tých zlých je zas dobrým východiskovým bodom pre nové predsavzatia.

 1. Zastavte sa a užívajte si všetko to jednoduché.

Či už to bolo niečo, čo sa vám prihodilo, alebo ste to dosiahli počas predošlého roka. Neobmedzujte svoju vďačnosť len na najväčšie úspechy.

 1. Oceňte aj chvíle, ktoré boli pre vás ťažké, či chvíle, keď ste trpeli.

Niečo ste sa z nich naučili a rovnako vám poskytli mnoho príležitostí pre rast.

 1. Oceňte všetko, čo je v živote naozaj podstatné.

Najmä lásku a náklonnosť rodiny, priateľov či známych. Najodolnejší ľudia a tí, čo najlepšie zdolávajú prekážky, si uvedomujú, že sú v živote obklopení tými, ktorí ich milujú. Potrebujeme, aby naše priority boli v zdravej rovnováhe.

 1. Dajte si záväzky, vychádzajúc z toho, čo ste sa dozvedeli vďaka predchádzajúcim bodom.

Každý rok vieme zmerať svoj rast vďaka tomu, že sa nielen pozrieme na predsavzatia a ciele, ktoré sme si stanovili, ale aj zhodnotíme, ako sa nám ich podarilo plniť.

 1. Predovšetkým si však pripomeňte motiváciu, ktorá vás inšpirovala počas roka. Obnovte ju a posilnite.

Osobné naplnenie v živote vychádza z veľmi špecifických základov, a teda z hodnôt a motivácií, ktoré nás viedli v každej chvíli.

 

A TERAZ SA OD ANALÝZY POSUŇME K NOVÝM PREDSAVZATIAM. TU SÚ KONKRÉTNE KROKY, AKO NA TO
 1. Začnite s tým, čo ste dosiahli.

Je dôležité pomenovať ich tak jasne, ako to len ide. Nie je to totiž len zhodnotenie seba, ale robíme to hlavne pre seba. Vďaka svojim úspechom sme totiž spokojní a motivovaní pracovať na nových víťazstvách.

 1. Urobte si zoznam cieľov, ktoré sa vám nepodarilo naplniť.

Priznanie si reality pomáha zistiť, či niektoré predsavzatia neboli až príliš nereálne alebo či sme to nimi neprehnali.

 1. Sústreďte sa na to, čo chcete zlepšiť.

Toto je hlavný cieľ každého hodnotenia. Učíme sa zo skúseností a vďaka takejto reflexii rastieme v sebapoznaní. A toto poznanie osoží rozvoju našej osobnosti a vzťahom s druhými.

 1. Napíšte si a spočítajte predsavzatia, ktoré ste si dali.

A nezabudnite si pritom nájsť silnú motiváciu na ich splnenie. Vytýčiť si konkrétne a jasné záväzky je potrebné, ak na nich chcete pracovať efektívne počas celého roka.

 1. Niektoré z cieľov, ktoré chcete dosiahnuť, povedzte svojim blízkym.

Toto je spôsob, ako sa zaviazať aj pred svojím okolím. Zároveň to rozvíja aj empatickú a emocionálnu stránku nášho bytia.

 

AKO ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU NAPĹŇANIA DOBRÝCH ÚMYSLOV
 1. Zmeňte slovo „musím“ na „chcem“.

Toto je spôsob, ako zmeniť úroveň, na ktorej pracujeme. Namiesto toho, aby sme predsavzatia naďalej brali ako povinnosť, začneme ich brať ako svoju túžbu. Motivácia je veľmi nápomocná, len ju treba oživiť.

 1. Určte si konkrétne ciele.

Očakávané výsledky by mali byť reálne a mali by sme vedieť zhodnotiť, či sme ich naplnili, alebo nie.

 1. Dajte si také ciele, ktoré závisia len od vás.

Neviažte svoje predsavzatia na vôľu iných ľudí. Ich dosiahnutie by tak už nezáviselo len od vás.

 1. Začnite pracovať na nových záväzkoch hneď, ako sa vám dá.

Neodkladajte na zajtra to, čo môžete urobiť dnes.

 1. Neponáhľajte sa.

Spomaľte a vyhraďte si čas, aby ste sa uistili, že naplníte svoje predsavzatia. Nie všetky výsledky sa dostavia okamžite.

 1. Doprajte si malú odmenu.

Vždy, keď dosiahnete cieľ.

 

Keď dokončíte toto zhodnocovanie, mali by ste cítiť nádej a mať pozitívny prístup k nadchádzajúcemu roku. Loď života sa vydá na plavbu len vtedy, keď napneme svoje plachty. Nestačí však vedieť len to, kde je sever, a nasmerovať kormidlo. Potrebujeme aj silu vetra, čiže energiu motivácie. A predovšetkým ešte istotu, že sa plavíme po mori života v pokoji s ostatnými ľuďmi, našimi bratmi a sestrami.

 

Komentáre