Ako si upevniť vzťah so strážnym anjelom?

Ako si upevniť vzťah so strážnym anjelom?
Na začiatok je dobrý nápad pozdraviť ho a požiadať o pomoc počas celého dňa.

Autor: duchovný otec Paulo Richardo

Boh dal každému z nás strážneho anjela, aby ho sprevádzal na ceste do neba, k večnému životu. No ako môžeme komunikovať s touto duchovnou bytosťou, ktorá je stále s nami?

Najprv sa skúsme nad naším strážnym anjelom zamyslieť ako nad kamarátom. Nie sú medzi nami žiadne tajomstvá, keďže vidí všetko, čo robíme. Dobrý nápad je pozdraviť ho a poprosiť o pomoc počas celého dňa.

A prečo si rovno nevypestovať aj zvyk mentálne pozdraviť strážneho anjela tých, s ktorými sa stretneme? Pomôže nám to správať sa k tejto osobe – či ide o známeho, alebo člena rodiny – s úctou, ktorú si jeho ľudská dôstojnosť vyžaduje.

Anjeli to vedia lepšie ako my. Spomeňte si na dialóg, ktorý viedol Tobiáš s anjelom Rafaelom (Tob 5, 5-6):

„Tobiáš pokračoval: „Poznáš cestu, čo vedie do Médska?“

On odpovedal: „Áno, bol som tam niekoľko ráz a dobre poznám všetky cesty.““

Takže od anjelov si môžeme žiadať radu kedykoľvek, keď sa ocitneme v ťažkej či nebezpečnej situácii. Ich pomoc je dôležitá najmä vo chvíľach pokušenia. Zapamätajte si, že ich úlohou je, aby sme nehrešili a aby nás priviedli do neba.

Mnohí duchovní nám priniesli pohľad na to, ako si upevniť vzťah s vlastným strážnym anjelom.

Podľa záznamu v Encyklopédii anjelov pápež Pius XI. sa zveril budúcemu pápežovi Jánovi XXIII. s tým, že ak má s niekým riešiť čosi náročné, najprv pošle svojho strážneho anjela, aby to prediskutoval s anjelom dotyčnej osoby. Ak išlo o nedorozumenie, požiadal by druhého strážneho anjela o pomoc porozumieť inému uhlu pohľadu. Vďaka súladu anjelov, vraví pápež, bude pre pozemských účastníkov jednoduchšie dospieť k dohode.

Páter Pio hovoril svojim duchovným deťom, aby za ním poslali v prípade potreby svojho strážneho anjela. Svätec často nespal celú noc, pretože sa venoval ich potrebám, ktoré mu predostierali strážni anjeli.

Svätá Terézia z Lisieux napísala svojmu anjelovi strážcovi báseň. Časť rozpráva o tom, ako bola vďaka svojmu strážnemu anjelovi blízko k tým, ktorých milovala.

 

Prostorem ty letíš jistě

jako blesk, jenž nebem krouží.

Prodli často nám na místě

u drahých, nimž srdce touží.

Křídlem svým jich osuš slzy!

Pěj o lásce Krista Pána!

Pěj, že žal se změní brzy

v radost, která nebem dána.“

 

Je dobré zapamätať si, že nielen ľudia majú strážnych anjelov, ale aj spoločnosti, farnosti, diecézy, mestá či iné entity sú zverené pod ochranu anjelov.

Keď svätý Ján Vianney – veľmi citlivý na duchovnú sféru – prišiel do Arsu, hneď pozdravil anjela farnosti a anjelov všetkých farníkov.

Svätý František Saleský vo svojom liste biskupovi odporúčal, aby sa obracal na anjela, ktorému je zverená diecéza.

V Portugalsku majú pre svojho anjela slávnosť. Pre toho istého anjela, ktorý sa zjavil pastierikom vo Fatime.

Najdôležitejšie je, aby sme sa snažili našich strážnych anjelov napodobňovať. Aby sme sa usilovali byť k ostatným ako anjeli – robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli na ceste do neba, kde raz všetci – my, svätí i anjeli – budeme kontemplovať Božiu tvár.

Zdroj: aleteia.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00