Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život?

Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život?
Keď som bol mladý, zdalo sa, že mám ustavične problém s tým, ako poznať, čo je Božou vôľou pre môj život. Nadovšetko som túžil nasledovať Jeho plán. Zaujímavé je, že teraz, keď som „starý“ (momentálne mám 47), stále mám s plnením Jeho vôle ťažkosti. Nadobudol som presvedčenie, že to nie je len niečo, čo má robiť človek v mladom veku; je to celoživotné úsilie o to, aby sme vytrvalo konali v súlade s Jeho plánom.

Autor: Chris Russell

Teda ako môžeme spoznať Boží zámer pre náš život? Za posledných 25 rokov služby som objavil týchto 8 zásadných kľúčov k poznaniu Božej vôle:

 

1) Kráčaj s Bohom

Pre začiatok, ak naozaj chceš poznať Boží scenár pre svoj život, musíš sa naučiť s Bohom kráčať. Potrebuješ si s Ním vybudovať vzťah. Kresťanstvo je celé o vzťahu, nie je to náboženstvo.

Preto treba na vzťahu s Bohom pracovať. Musíš sa usilovať poznať Ho, nielen sa snažiť o Ňom vedieť.

Vzťah s Ním najlepšie porastie vtedy, keď budeš tráviť čas v Jeho Slove, nájdeš si čas pre modlitbu a využiješ každú príležitosť vo svojej Cirkvi zúčastniť sa biblického štúdia v malých skupinách. Keď budeš zachovávať tieto pravidlá, Boh Ti začne postupne zjavovať svoj plán pre Tvoj život.

 

Prís 3, 5-6

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!

Na všetkých svojich cestách mysli na neho
a on ti bude rovnať chodníky.

 

2) Podriaď svoju vôľu Božej

Mnohokrát, keď tvrdíme, že hľadáme Božiu vôľu, v skutočnosti hovoríme asi toto: „Takže, Bože, plánujem urobiť to a to. Potrebujem, aby si mi to odklepol, ok?“ Musím vám povedať, že toto naozaj nie je efektívne pre skutočné nachádzanie Jeho plánov.

Skôr, než ti Boh začne odkrývať svoju vôľu, musíš sa pevne odhodlať robiť, čokoľvek má On pre Teba v pláne. Boh Ti pravdepodobne bude svoj zámer ukazovať len pomaly, pokiaľ vie, že aj tak nemáš v úmysle ho uskutočňovať.

 

Rim 12, 1-2

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Ak Ježiš bol za nás ochotný zomrieť, nemali by sme my byť ochotní pre Neho žiť? Keď sa Mu podriadime, vtedy naozaj začne riadiť naše kroky.

 

Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život?

 

3) Poslúchaj to, čo už poznáš ako Božiu vôľu

Mnohí ľudia zdanlivo chcú poznať Božie zámery so svojimi životmi, ale prehliadajú skutočnosť, že 98% Jeho vôle je už dopodrobna vykreslených v Jeho Slove. Boh mnohé, mnohé aspekty svojej vôle jasne vyjadril. Napríklad, Jeho plánom zjavne je, aby sme sa zdržiavali smilstva ( 1 Sol 4, 3).

Ak nebudeme poslušní tomu, čo nám Boh zreteľne ukazuje ako to, čo chce, prečo si myslíme, že by nám zjavil akékoľvek ďalšie informácie o svojich predstavách o našich životoch? Poslušnosť je dôležitým prvým krokom.

 

4.) Hľadaj „Božie vstupy“

Ďalšou z hlavných zložiek nachádzania Božieho zámeru je nechať si poradiť Božími ľuďmi. Ak nemáš momentálne 3-4 duchovných sprievodcov, potom ti vrelo odporúčam, aby si si ich čo najskôr našiel.

Pozri sa na to takto: Dalo by sa povedať, že si v podstate poskladaný z tých piatich ľudí, s ktorými tráviš najviac času. A teda je nevyhnutné, aby si si týchto piatich dobre vybral. Ak sa  vedome obklopíš zbožnými poradcami, oni pre teba budú  nástrojmi pomoci pre spoznávanie Božieho plánu s tvojím životom. No ak sa obkolesíš ľuďmi, ktorí sú od Boha vzdialení, tvoje šance, že pochopíš, aké sú tie Jeho najlepšie plány pre teba, sa radikálne zmenšia.

 

Prís 11, 14

Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá,
dobre je však tam, kde niet núdze o radcov.

Skvelou pomocníčkou pre to je cirkevné spoločenstvo. Povzbudzujem ťa, aby si tam bol zakaždým, keď sa niečo deje. Čím viac sa zaangažuješ v spoločenstve veriacich, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že nájdeš Božích mužov a ženy, ktorí ti môžu pomôcť rozlišovať Božiu vôľu.

 

5) Poznaj sám seba

Boh ťa stvoril na to, aby si na tomto svete naplnil špecifické poslanie. Niet nikoho iného, kto by mohol úplne splniť ten zámer, pre ktorý Boh stvoril teba.

Apoštol Peter nás takto napomína:

 

1 Pt 4, 10

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Boh každého z nás obdaroval tak, aby sme dokázali splniť jedinečnú úlohu, pre ktorú sme boli každý jeden stvorený. Nie je to skvelé? Wow!

Takže keď sa usiluješ objaviť Boží plán pre svoj život, vnímaj, ako ťa obdaril. Jeho plán s tebou bude vždy priamo spojený s tými darmi, ktoré do teba vložil. Skvelou správou je, že budeš automaticky dobrý v tom, čo ťa volá vykonať!

 

Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život?

 

6) Načúvaj Božiemu Duchu

V mojom modlitebnom živote nastal obrovský obrat, keď som sa pri modlitbe naučil mlčať. Možno ti to znie divne, a mne to spočiatku tiež tak pripadalo.

Viete, keď som sa modlil, mal som vo zvyku byť ten, kto hovorí. Ale potom som si pred pár rokmi prečítal knihu od Billa Hybelsa Dopraj si prepych modlitby. Táto kniha úplne zmenila, ako som v modlitbe pristupoval k Bohu. Odkedy som ju čítal, pridal som k svojmu modlitebnému životu jeden významný prvok: načúvanie. Nechávam Bohu priestor, aby ku mne mohol hovoriť.

Prakticky na to idem tak, že keď si sadám k modlitbe, prinášam so sebou aj zápisník. Potom si na vrch niekoľkých stránok napíšem veci ako:

„Aký je ďalší krok v mojej kariére?“

„Aký je ďalší krok v mojej službe?“

„Aký je ďalší krok pre moju rodinu?“

„Aký je ďalší krok pre moje manželstvo?“

„Aký je ďalší krok v mojom štúdiu?“

„Aký je ďalší krok v oblasti mojich financií?“

Počas modlitby premýšľam o otázkach aké boli spomenuté. Často mi Boh začne do srdca vkladať kopec nápadov a skutočností súvisiacich s jednou alebo viacerými z týchto otázok. Zapisujem tak rýchlo, ako On k môjmu srdcu hovorí. Je to neskutočný zážitok, cítiť na sebe Jeho Ducha, ktorý vedie moje myšlienky a slová.

Pri takýchto skúsenostiach mi mnohokrát veľmi jasne ukázal, aká je Jeho vôľa pre môj život. Túžim po tých momentoch, keď ku mne takto hovorí, lebo sú naozaj pre môj život prevratné.

 

Jn 10, 27

Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.

 

7) Počúvaj hlas srdca

Okrem načúvania Sv. Duchu odporúčam tiež načúvať svojmu srdcu. Aby si pochopil, ako to myslím, zamysli sa nad týmto úryvkom:

 

Žalm 37, 4-5

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,
on sa už postará.

 

Tento citát milujem, pretože mi ukazuje, že keď kráčam s Pánom, On mi dovolí robiť plno úžasných vecí, ktoré robím rád! Keď si pri Ňom blízko, začne pretvárať tvoje túžby tak, že budeš túžiť po veciach, pre ktoré ťa stvoril.

Takže potom sa Jeho plán vlastne sane jedným super-vzrušujúcim dobrodružstvom. Vždy sa najlepšie bavím vtedy, keď plním, vo svojom živote Božiu vôľu. Je to tak preto, že stvárňuje moju vôľu tak, aby som chcel to, na čo ma stvoril.

 

8) Pozri sa na okolnosti

Boh často úplne zreteľne ukazuje svoj plán s našim životmi tak, že celkom jasne nastaví okolnosti. A rovnako nám ukazuje aj to, čo Jeho vôľa pre nás NIE je. Nie je Jeho vôľou zobrať tú prácu, ktorú nám neponúknu. Ak máš 56 kg a 1,65 metra, pravdepodobne ťa Boh nestvoril pre profesionálny americký futbal.

Za tie roky som zistil, že Boh je veľmi dobrý v otváraní a zatváraní „dverí“. Dokázal to aj apoštolovi Pavlovi a jeho sprievodcom v Skutkoch apoštolov. Pozri sa na tento úryvok:

 

Sk 16, 6-10

6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.

7 Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil.

8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady.

9 Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“

10Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium.

 

Čiže aj Pavol sa vo svojej službe ocitol pred zatvorenými dverami. Boh často používa zavreté dvere na to, aby nám jasne ukázal, čo od nás NECHCE. A niekedy používa otvorené dvere, aby nám naznačil, čo od nás CHCE. Samozrejme, to neznamená, že každé otvorené dvere sú určite Božím plánom, ale pomáhajú nám získať aspoň istú predstavu o smerovaní.

 

Na záver

Keď sa nabudúce začneš zamýšľať nad tým, čo je Božím zámerom pre tvoj život, skús si pomôcť vyššie uvedenými kľúčmi. Použi tieto princípy, aby sa ti ľahšie sústredilo na Jeho plán. A ak budeš Jeho vôľu hľadať úprimne, nájdeš ju!

Zdroj: ibelieve.com

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00