Ako vidieť Boha v spätnom zrkadle?

Ako vidieť Boha v spätnom zrkadle?

Niekedy sa nám možno zdá, že Boh v našom živote nekoná. No keď sa potom pozrieme na dané udalosti, chvíle spätne, odrazu vieme „čítať“ Božie stopy, jeho prítomnosť, prozreteľnosť i zázraky. Čo nám môže pomôcť, aby sme to vedeli zachytiť a pripomenúť si? Ponúkame päť tipov.

  1. Poznámkový blok

Prvým a základným spôsobom je zapisovanie, prípadne nahrávanie. Všetko, čo vnímane, prežívame, čítame, čo sa nás dotkne, je dobré ideálne hneď zaznamenať. Postačí na to obyčajný poznámkový blok, zošit, lístočky, ale rovnako aj aplikácia poznámkového bloku v mobile, ktorú máme vždy po ruke. Tu nejde o dlhé, rozsiahle denníkové zápisky, ale naozaj o krátke slová, spojenia, pár viet. Iba ako krátka pripomienka, aby sme sa neskôr k nej vedeli vrátiť. Môže to byť skúsenosť v modlitbe, ktorej možno vtedy vôbec nerozumieme. Verš zo Svätého písma či úryvok z knihy, ku ktorým sa chceme neskôr vrátiť.

  1. Modlitebný denník

Predošlý bod by sme mohli nazvať akousi pracovnou verziou, ale je užitočné, keď sa neskôr k daným veciam vrátime a prepíšeme si ich do svojho modlitebného denníka. Tým môže byť nejaký pekný zošit, zápisník. Na trhu sú už aj mnohé veľmi pekne graficky spracované modlitebné denníky, ktoré lahodia nielen duši, ale aj očiam. Jeden konkrétny odporúčame v QR kóde na konci článku. Modlitebný denník však nemá svoj zmysel len v čase, keď si doň dané veci zapisujeme, ale obzvlášť nápomocný je vtedy, keď sa k tomu vraciame a čítame si svoje zápisky, obrázky, to, čo sa v ňom nachádza. To je jeden z veľmi konkrétnych spôsobov, ako si spätne pripomínať to, ako Boh konal a koná v našom živote. A oceníme to najmä vo chvíľach, keď nám vôbec nie je ľahko.

  1. Špeciálny čas

Niekedy sa rekapitulácia spája s časom na prelome rokov, čo je obzvlášť krásny čas na hľadanie Božích stôp v celom roku, ale nemusíme sa obmedzovať len na jednoročnú skúsenosť. Skúsme si vyhradiť pravidelne čas, v ktorom budeme rekapitulovať vždy určité obdobie a „čítať“, čo Boh robí. Napríklad raz do týždňa zájsť na adoráciu a pozrieť sa s Pánom na celý uplynulý týždeň – a zároveň prosiť o jeho prítomnosť v tom nasledujúcom. Alebo si to spojiť s časom, keď pristupujeme k sviatosti zmierenia, a okrem prípravy na vyznanie hriechov hľadajme aj to, kde sme vnímali Božie pôsobenie, sprevádzanie. Každý si môže nájsť spôsob, aký mu vyhovuje.

  1. Priatelia a spoločenstvo

Keď niekedy zabúdame na stopy Boha v našom živote, neváhajme sa obrátiť na svojich priateľov, spoločenstvo, rodinu, sprevádzajúceho…, aby nám ich pripomenuli. Keď sa svet zahalí do tmy, možno tie stopy niekedy nevidíme, ale ony tu stále sú a naši vzácni blízki nám ich určite radi pripomenú. Skúsili ste sa už niekedy svojich blížnych opýtať, ako vnímajú, že Boh koná vo vašom živote? Možno budete prekvapení ich odpoveďami. Vyskúšajte to!

  1. Umenie ako okno do duše

Často sa nám spája nejaká duchovná skúsenosť s umením – maľba, fotografia, hudba, divadlo… Môžeme si tieto umelecké stvárnenia ukladať a keď sa k nim vrátime, je to veľmi silný spôsob, ako si pripomenúť to, čo sme vtedy prežívali. Napríklad pieseň, ktorá nám začne hrať v ťažkej chvíli s takými trefnými slovami, že by to ani najlepší režisér sveta nezrežíroval.

Odporúčame modlitebný denník od Majky Melicherčíkovej, ktorý nájdete tu:

https://www.nakupujemplus.sk/darceky/maria-melichercikova–na-ceste—modlitebny-zapisnik/

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00