Ako vytrvať hodinu na adorácii?

Ako vytrvať hodinu na adorácii?
Prebývanie pred tvárou Eucharistie je stretnutím s Nebeským kráľom. Prečo by sme sa ho nemali účastniť a odchádzať od Neho preč? Koniec koncov, Kristus požiadal učeníkov v záhrade v Getsemani: „Nemohli ste aspoň hodinu bdieť so mnou?“

Adorácia – jeden z najkrajších spôsobov modlitby

Nájsť si čas a tráviť ho s Ježišom v Eucharistii je recept na nájdenie úľavy pre dušu, ktorú tak veľmi potrebuje každý z nás.

Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby. Je to čas strávený s Ježišom ukrytým v Eucharistii. Zvyčajne počas adorácie je odhalená Najsvätejšia sviatosť a hostia je umiestnená v zlatej alebo striebornej monštrancii. Dokonca aj keď nie je vystavená Najsvätejšia sviatosť, môžeme sa modliť pred svätostánkom s prítomným  Ježišom.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00