Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)

Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)

My všetci sme Cirkev. Jednotlivci, no spolu – kňazi, rehoľníci aj laici. Spoločné dielo prekvitá vtedy, ak k nemu priložia ruku viacerí. Vidieť to aj na jednotlivých farnostiach. Ako byť aktívnym laikom? Inšpirujte sa príbehmi animátora, organistu a upratovačky – možno nenápadných, no potrebných ľudí, ktorí žijú svoju vieru aj cez skutky.

Jana Banasová, učiteľka, koordinátorka služby upratovania v kostole:

Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)

Do pravidelnej služby upratovania jezuitského kostola – Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch – som sa zapojila pred dvoma rokmi. Reagovala som vtedy na výzvu v nedeľných oznamoch, v ktorej pátri jezuiti hľadali ľudí ochotných pomôcť. Už dlhšie obdobie totiž nevedeli nikoho zohnať.

Upratovanie kostola nie je ľahká práca, ale dáva pocit vnútornej radosti a naplnenia, pramení z nej duchovná útecha. Je to zároveň možnosť, ako žiť svoju vieru cez skutky, príležitosť pomôcť a dať túto možnosť aj druhým ľuďom. Dôležitosť tejto služby vidím aj v tom, že pomáha pri vytváraní komunity veriacich a budovaní vzťahov v jej vnútri. Robíme to jeden pre druhého. Je veľmi dôležité, aby sme dali vieru do skutkov, konkrétnych činov, aby sme boli ochotní ponúknuť Bohu svoj čas, svoje sily a ochotné srdce.

Upratovať chodia spolu manželské páry a aj rodičia s deťmi a starými rodičmi. Stalo sa nám dokonca, že sa k nám pridali aj okoloidúci jednoduchou otázkou – ako nám môžu pomôcť. Máme medzi sebou aj hendikepovaných, ktorí zvládnu jednoduchšie práce, či ľudí, ktorí dochádzajú z okolitých miest a dedín.

Je to práca s ľuďmi, ktorá je vždy o pokore a bázni. Stretávajú sa tu ľudia rôzneho veku, vzdelania či skúseností, ale pred Božou tvárou a s mopom v ruke sme všetci rovnakí. (úsmev)

Boris Kollár, koordinátor eRka pre komunikáciu a fundraising, animátor:

Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)

Animátorom som sa stal preto, že som videl potrebu venovať sa deťom a mladým v našej farnosti. Túto službu robím už viac ako desať rokov. Do aktivít vo farnosti som sa začal zapájať v roku 2007, keď som bol prvýkrát v letnom tábore. Dnes už mám za sebou desiatky táborov a stretiek pre deti.

Táto služba ma veľmi baví. Využívam pri nej aj niekoľko svojich talentov, ako napríklad organizovanie, prepojenosť, zberateľstvo a podobne. Všetko dobré, čo som kedy urobil vo svojej službe, som dosiahol s Božou pomocou.

Vnímať animátorstvo ako službu Bohu je veľmi dôležité, aby som bol vždy ten pokorný a pokojný, ako sa snažím byť. Moja služba z farnosti sa pretavila aj do môjho aktuálneho zamestnania. Pracujem v eRku, no robím aj dobrovoľníka. Veľmi z toho čerpám a využívam svoj čas, chuť a nadšenie pre dobro.

Animátor oživuje a o to sa snažím pri všetkých pripravovaných aktivitách. Byť animátorom je rozhodnutie. Nie je to ľahké, ale byť k dispozícii vo farnosti pre deti a mladých je pre mňa dôležité. Pre deti sa to oplatí. Neľutujem čas, ktorý im venujem, hoci by som často mohol robiť niečo iné.

Vladimír Kopec, katedrálny organista v Nitre:

Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)

Služba organistu je služba Bohu a aj služba spoločenstvu. Organista, ktorý chce svoju službu vykonávať dobre, musí na sebe pracovať, cvičiť, vzdelávať sa v oblasti liturgie. Nestačí len vedieť niečo zahrať, treba aj rozumieť liturgii, vedieť vyberať vhodné spevy, spolupracovať s miestnym kňazom, vychovávať si spevákov, žalmistov, nadchnúť pre liturgiu aj iných ľudí. Dalo by sa povedať, že organista je spolu s kňazom na jednej lodi – obom im musí záležať na posvätení veriacich, na ich napredovaní na ceste k Bohu. Služba organistu tiež znamená prinášať svojím talentom duchovné pozdvihnutie. Krása je príťažlivá a dobrá hudba napomáha plnšiu účasť na tajomstvách liturgie. Toto je na hudbe v liturgii úžasné – v časnosti dokáže dať pocítiť večnosť, v pozemskom svete umožňuje zakúsiť nebo.

K službe organistu som sa dostal už ako dvanásťročný, keď v mojej rodnej farnosti Oponice nebolo organistu. Síce som vtedy ešte nedočiahol na pedál, ale prekonal som strach a odvtedy som sa už od organa nedokázal odpútať. Dnes je to už tridsať rokov, čo denno-denne sedím za organom.

Nikto nepochybuje o dôležitosti kňaza vo farnosti, no o dôležitosti dobrého organistu mnoho ráz pochybujú aj veriaci, aj samotní kňazi. Hudba v liturgii je často vnímaná iba ako prostriedok skrášľovania omše, dokonca niekedy iba ako zbytočné predlžovanie… Pritom je to integrálna súčasť liturgie, je to modlitba. Som presvedčený, že mnoho veriacich sme stratili z kostolov aj pre našu vlažnosť voči kráse liturgie. Liturgiu neslávime, iba slúžime, niekedy sa zdá, že ju dokonca trpíme.

Keď som pred štrnástimi rokmi študoval na konzervatóriu v Ríme, mal som úžasnú možnosť nazrieť do vznešenosti prípravy liturgie so Svätým Otcom Benediktom XVI. Ďakujem Pánu Bohu, že patrím medzi málo organistov, ktorí môžu pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Hudba je abstraktné umenie. A preto má k duši bližšie ako všetky ostatné druhy umenia, ktoré sa dajú chytiť do ruky. Hudba je reč. Komunikuje aj bez slov.

Snímky: Archív respondentov

TENTO ČLÁNOK SME PRINIESLI V TLAČENOM VYDANÍ A ŠPECIÁLNE HO ZVEREJŇUJEME ONLINE

Aktívni laici: Chceme žiť vieru aj cez skutky (upratovanie, animátor a organista)Každý mesiac prinášame v tlačenom Slovo+ tie najkvalitnejšie články a najzaujímavejší obsah, ktorý si môžete vychutnať doma a s vôňou papiera v modernej grafike. Objednajte si tlačené Slovo+ domov a pomôžete nám zachovať tento projekt.
 

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00