TOP

Alenka Ješková: Skúsenosti či spontánnosť?

Čo sa cení viac? Zažila som, že oboje. Ak je to v správnom čase (rozumej Božom) a v správnom pomere.

Pre deti sme objavili skvelý letný tábor Levitov, organizovaný už dvadsať rokov nadšenými božími ľuďmi, ktorí sa s nesmiernou láskou venujú formácii detí. Jeden ročník i naše deti s nimi prežili a domov sa vrátili nadšené. Ďalší rok sa nemohli pre nedostatok miesta zúčastniť, čo vyvolalo nemalé sklamanie. Organizátor nás povzbudil, aby sme spravili my vlastný tábor. Prisľúbil nám pomoc v podobe rád, materiálov a modlitby. Cítili sme sa malí, neskúsení, nesvoji. Pocit neistoty je mi dôverne známy, ale prvý raz hádam som sa cítila aj prázdna. Prázdna na vymyslenie workshopu, neschopná zasadiť sa za niečo. Akoby som už kedysi dávnejšie vyčerpala svoje talenty v tejto oblasti, keď mi to všetko šlo „ľavou zadnou“. Kamarát z Levitov nám prezradil, že hoci majú už dosť prepracované isté aktivity a štruktúru, najlepšie campy boli tie úplne prvé. „Lebo sme dali najväčší priestor Duchu Svätému, nie našim ľudským nápadom.“ Tejto myšlienky som sa chytila. Pomohla mi ešte jedna, od kamarátky Adelky, ktorá už roky tiež pripravuje rodinné tábory: „Hlavne sa za každé dieťa už teraz modli.“ To dokážem, upokojila som sa. S malou dušičkou sme šli do toho. Môj muž to najviac prakticky odmakal. Niekto sa musí chopiť iniciatívy a príprav. A tam si každý z trinástich dospelých našiel svoje miesto a zasadil sa do celku. Všetci robili svoje najlepšie a Pán pridával. Nemali sme ambíciu vyrovnať sa Levitom ani byť lepší, a vôbec – porovnávanie sa nesvedčí dospelým. Boh rozmnožil naše dva chleby. Spravil nečakané. Program plynul dobre, deti boli spokojné, hodnotili tábor v superlatívoch, nikto neochorel, čo je v dnešných časoch v rovine zázraku, zažili sme uzdravujúce slzy z Božieho dotyku. Naplnilo sa to, čo nám povedal kamarát – treba ísť, veriť a spoliehať sa na Neho.

Alena Ješková, manželka, mama dvoch adoptovaných chlapcov, zakladateľka a šéfredaktorka ženského magazínu Miriam, učiteľka NJ a SJ pre cudzincov, jazyková korektorka.Komentáre