Anketa: 3×3 rôzne pohľady na manželské objatie

Anketa: 3×3 rôzne pohľady na manželské objatie
Snúbenci Veronika Kazimírová a Patrik Malota, manželia Simona a Jozef Predáčovci a jeden ženatý gréckokatolícky kňaz Peter Paľovčík odpovedajú na 3 otázky z oblasti sexuality a manželského objatia. Prečo by nemala byť téma sexuality pasé alebo zbytočná v živote kresťana? Čo je najdôležitejšie pre zdravé manželstvo, kedy je manželské objatie obohacujúce a kedy zraňujúce?

 

Anketa: 3×3 rôzne pohľady na manželské objatie

 

Veronika Kazimírová a Patrik Malota, snúbenci

Prečo by nemala byť téma sexuality pasé alebo zbytočná v živote kresťana?

O tejto téme sa nehovorí dostatočne, vzhľadom na to, aká je podstatná. Žiaľ, vo väčšine rodín je sexualita tabu téma, o ktorej sa rodičia s deťmi hanbia hovoriť alebo si neuvedomujú, aká je dôležitá. Mladí by si mali byť vedomí aj následkov, ktoré z ich skutkov v tejto oblasti plynú. O téme manželstva, komunikácie a sexuality sme mali možnosť diskutovať s manželským párom, ktorý kedysi pripravoval snúbencov na predmanželských náukách. Tieto rozhovory boli obohacujúce a priniesli nám rozhľad v tejto oblasti tak, ako to v skutočnosti naozaj je, na základe konkrétnych príkladov, ktoré získali pri rozhovoroch s pármi, ktoré pripravovali.

 

Čo je najdôležitejšie pre zdravé manželstvo?

Najdôležitejšia je komunikácia, úprimnosť a otvorenosť. A hlavne nečakať na to, že sa človek v manželstve zmení. Keď niečo spoločne v manželstve chceme, musíme to budovať už predtým. Napríklad nemôžeme čakať, že po manželstve spolu začneme chodiť na omše, spovede len preto, že už sme manželia, tento návyk si treba vytvoriť predtým.

 

Kedy je manželské objatie obohacujúce a kedy zraňujúce?

Obohacujúce objatie je to, ktoré nastáva po hádke, po uznaní si viny, po zmierení. A zničujúce je vtedy, keď nastane nejaký problém, kedy nevieme ako ďalej, možno kríza, kedy sa snaží jeden druhého tým objatím utešiť, ale zároveň pri tom pociťujeme bolesť a neistotu, ako bude ďalej. Je ťažké si predstaviť zničujúce objatie.

 

Anketa: 3×3 rôzne pohľady na manželské objatie

 

Simona a Jozef Predáčovci, manželia

Prečo by nemala byť téma sexuality pasé alebo zbytočná v živote kresťana?

Kresťanský pohľad na manželský intímny život vychádza z úplne iného základu ako pohľad sveta, a preto je nevyhnutné, aby sa o tejto téme v kresťanských kruhoch hovorilo. Kde inde sa majú ľudia dozvedieť, aký je Boží plán pre ľudskú intímnu lásku?

Boli by sme radi, keby sa o tejto téme hovorilo viac, ale uvedomujeme si, že je to veľmi osobná téma, ktorá sa nejakým spôsobom dotýka každého človeka (manželov, slobodných aj zasvätených osôb), lebo všetci sme pohlavné bytosti, a tak túto tému vnímame veľmi citlivo. Katolícky postoj, zahŕňajúci odmietnutie antikoncepčnej mentality, potratov či umelého oplodnenia, je pre ľudí zo sveta nepochopiteľný, a teda aj neprijateľný. Každý, kto otvorí túto tému na verejnosti, riskuje, že bude nepopulárny a odmietnutý, a tak radšej mlčíme.

 

Čo je najdôležitejšie pre zdravé manželstvo?

Manželstvo môžeme prirovnať k záhrade. Ak sa o záhradu dobre staráme, prináša dobrú úrodu. Dobrá úroda však okrem pôdy, slnka, vzduchu a vody (v manželstve sú to naše prirodzené schopnosti, vlastnosti, výchova, vzdelanie) vyžaduje veľa, veľa usilovnej práce, a to nielen vtedy, keď má záhradník „chuť“ pracovať, ale vždy, keď to situácia vyžaduje. A aj napriek starostlivosti v záhrade (aj v manželstve) znova a znova vyrastie burina. Len vytrvalosť, odhodlanie nevzdať sa a ochota pracovať (hovoriť jazykom lásky svojho manžela, počúvať a odpúšťať) prináša úrodu v správnom čase v záhrade aj v manželstve.

 

Kedy je manželské objatie obohacujúce a kedy zraňujúce?

Manželské objatie je exkluzívny čas, v ktorom máme šancu obdarovať sa navzájom výnimočným spôsobom. Spájame sa na najhlbšej možnej úrovni, nielen telesne, ale aj duchovne a duševne. Zároveň nás Boh v našej plodnosti urobil svojimi spolupracovníkmi pri „tvorbe“ nového človeka. Náš intímny život môže byť plne ľudský, krásne „živočíšny“ a predsa zameraný na niečo väčšie, ako len momentálny zážitok. Egoizmus, nedôvera, manipulácia, nerešpektovanie partnera, necitlivé presadzovanie svojich predstáv a túžob a akékoľvek násilie ničia nielen intimitu, ale aj samotné manželstvo.

 

Anketa: 3×3 rôzne pohľady na manželské objatie

 

Peter Paľovčík (Páter Peter), gréckokatolícky kňaz

Prečo by nemala byť téma sexuality pasé alebo zbytočná v živote kresťana?

V živote kresťana je téma sexuality prirodzenou súčasťou. Sexualita je prostriedok odovzdania sa absolútne milovanému človeku – či už manžel manželke alebo manželka manželovi. Tu je priestor pre prijatie mňa samého iným človekom a priestor, aby som ja mohol absolútne odovzdať samého seba.

Hovoriť o týchto veciach, či už ako zdieľanie sa medzi manželmi alebo odovzdávať vo výchove zdravé pohľady, myšlienky, postoje, je nevyhnutnou súčasťou života každého kresťana. Správne odpovedať na otázky ohľadom sexuality je v prvom rade úlohou rodičov. Treba priznať, že tieto otázky sú stále tabuizované, mnohí kresťania o tom nedokážu správne, dôstojne a vecne diskutovať, či vyjadriť sa k tejto téme. Existuje dostatočné množstvo literatúry, ktorá je dostupná a vieme si ňou v niektorých otázkach, ktoré sú mnohokrát pre viacerých chúlostivé, pomôcť zaujať postoj v zhode s učením Cirkvi i prirodzenosťou a dôstojnosťou človeka.

 

Čo je najdôležitejšie pre zdravé manželstvo?

Aby sme vytvorili zdravé manželstvo, je to ako recept na dobré jedlo. Ingrediencie sú rovnaké, postup, množstvo a koreniny mnohokrát rôzne. Medzi „ingrediencie“ dobrého manželstva patrí láska, tolerancia, dôvera, rešpekt, odpustenie, zmysel pre humor, rovnaké hodnoty, priority a intimita.

Postup a korenie sa môžu u jednotlivých „kuchárov“ odlišovať. Niekto dá dôraz na lásku, iný na toleranciu, ďalší zasa na dôveru. Pre niekoho je veľmi dôležitá intímna časť. Všetky tieto „ingrediencie“ si musia manželia namiešať a dávkovať v správnom pomere. Prakticky celý život hľadá každý pár správny pomer, postup a korenie medzi týmito ingredienciami.

Na druhej strane, je veľmi subjektívne hovoriť o niektorom manželstve ako o zdravom a o inom nie. Mnohé veci môžu rôznym ľuďom vyhovovať, iným nie. Asi málokto by dnes hovoril o zdravom vstupe do manželstva, keby sme sobášili dvoch ľudí, ktorých rodičia sa dohodli, že sa vezmú. A určite mnohí poznáme aj zo svojho okolia prípady starých či prastarých rodičov, ktorí takto uzavreli manželstvo a prežili spolu šťastný život. Na druhej strane sa dnes pripravujeme na manželstvo rôznymi kurzami, knihami, prípravami; ľudia spolu pár rokov žijú pred manželstvom, aby si to „vyskúšali“, a predsa sa, aj navonok ideálne páry, rozvedú…

Zdravé manželstvo sa musí realizovať každý jeden deň. Znova sa rozhodnúť, znova pridávať ingrediencie, dopĺňať korenie, obnovovať postup.

A hlavne treba pamätať na to, že v manželstve nie je jeden víťaz a jeden porazený. Buď obaja vyhrávame, alebo sme obaja prehrali.

 

Kedy je manželské objatie obohacujúce a kedy zraňujúce?

Ak sa manželské objatie stane zraňujúcim, potom niečo v manželstve nie je v poriadku. Objatie musí byť jednou z vecí, ktorá manželstvo buduje, rozvíja, obohacuje. Ak niekoho objímem a pritom ho zraňujem, spôsobujem tým ešte horšie zlo, ako keby som to vôbec nerobil.

Keď moje objatie zraňuje, musím rozmýšľať, čo bolo pred tým, pretože zraňujúce objatie je iba dôsledok zraňujúcich slov, postojov, pohľadov, myšlienok.

Povedať niekomu „ľúbim ťa“, keď ho objímam, ale nepovedať po hádke prepáč mi, odpusť mi, mýlil som sa, sú najbolestivejšie slová. Ak nie je manželské objatie prejavom Božej realizujúcej lásky, prináša zranenie.

Avšak úprimným nežným objatím môžeme povedať veľa nevysloviteľného, nepovedaného, nevypovedaného. Toto objatie môže vyliečiť mnoho zranení, tráum a nedorozumení.

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00