Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?
Sté vydanie tlačeného Slovo+ je na svete. V čom vidia jedinečnosť naši predplatitelia? Prečo sa nás rozhodli podporovať naši darcovia? A aké sú ohlasy na naše noviny vo farnostiach? To všetko sme sa spýtali priamo ich.
PREDPLATITELIA

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

páter Ján Hríb, rehoľný kňaz, piarista, pedagóg

Jedinečnosť Slovo+ vidím predovšetkým v „zaplnení diery“ v aktuálnych duchovných potrebách súčasného postmoderného človeka. Práve Slovo+ je jedno z ojedinelých kresťanských periodík, ktoré dokáže aktuálne reagovať na tieto potreby. A to je aj v dnešnej modernej spoločnosti a aj v osobnom prejave viery človeka veľmi dôležité – aby sme boli priamo napojení na vanutie Božieho Ducha. A myslím si, že novinám Slovo+ sa to darí, a preto ich oceňujem a vrelo odporúčam.

DARCOVIA

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

Viliam Dobiáš, lekár, záchranár

Je to relatívne nový a mladý časopis, ozvláštnený sviežosťou tvorcov. Zaujali ma témy jednotlivých čísiel, ktoré nie sú často uverejňované v iných médiách, a pritom sú kresťanské. Páčia sa mi témy o manželstve, zoznamovaní sa mladých ľudí, modlitbe, duševnom zdraví. Zaujímavé a netradičné pohľady na svet prinášajú úvodníky šéfredaktora.

Dôležitá je pluralita názorov a vadí mi, že v iných kresťanských časopisoch sa opakovane rozoberajú často len a výlučne interrupcie a LGBT témy, akoby kresťania nemali širší záber. V tomto je Slovo+ síce konzervatívne, ale so širokým, neobmedzujúcim pohľadom. Mesačník Slovo+ ma neobmedzuje, pomáha mi duchovne rásť – a som za to vďačný.

 

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

Viera Poláková, mama, učiteľka

Na Slovensku, pokiaľ viem, nie je žiadny podobne zameraný časopis. Pre mňa znamená príjemné čítanie pri šálke kávy či pri raňajkách. Je plné povzbudenia a inšpirácie pre môj život od obyčajných ľudí – či už v zaujímavých rozhovoroch alebo príspevkoch od redaktorov.

Môj prvotný zámer podpory pre Slovo+ bol, aby mohli byť články Slovo+ voľne prístupné na internete a mohli sa k nim dostať rôzni ľudia. Vo virtuálnom svete nie je veľa médií, ktoré by šírili dobro a evanjeliové posolstvo, a touto troškou som chcela prispieť k zmene. Myslím si, že je dôležité podporovať katolícke médiá, pretože ich sféra pôsobenia je veľmi „hlasná“ oblasť, dotýkajúca sa množstva ľudí, v ktorej kresťania nesmú chýbať.

 

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

Matúš Kalina, programátor

Jedinečnosť Slovo+ vidím práve v tom, že aj napriek množstvu dostupných bulvárnych plátkov si stále dokáže zachovať svoju „tvár“ a nedá sa stiahnuť alebo pokaziť okolitými situáciami.

Odporučil by som ho svojmu okoliu, ako aj iným z dôvodu naplnenia a hlbokého posolstva čítaného slova. Priamosť a skvelý výklad je to, čo najviac oceňujem na tomto magazíne.

 

KŇAZI A FARNOSTI

 

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

Ján Holubčík, kňaz, salezián

Jedinečnosť novín Slovo+ vidím v nových, kreatívnych a odvážnych formách, ako priblížiť ľuďom obsahy viery a dianie v prostredí Cirkvi. Spätná väzba od čitateľov je pozitívna. Ja čítam Slovo+ sporadicky. Na novinách Slova+ sa mi páči tematické zameranie každého čísla.

 

Anketa: Čo vás oslovuje na novinách Slovo+?

 

Filip Gacek, študent, farnosť Poprad

Moja úloha spočívala skôr v distribúcii ako v samotnom čítaní. Spätnú väzbu od farníkov nemám, neviem, kto Slovo+ číta, keďže všetkých členov farského spoločenstva nie je možné bližšie poznať.

Ak sa však našiel voľný čas, stalo sa, že som po časopise siahol aj ja. Z tých pár článkov, ktoré som čítal, by som vyzdvihol ich hodnotu. V množstve protichodných informácií, rôznych negatívnych či bulvárnych článkov Slovo+ ponúka takpovediac prístav pokoja, kde sa človek čítaním skutočne obohatí.

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00