Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?

Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Vnímajú mladí ľudia Máriu ako svoju nebeskú Matku? Aký majú k nej a k jej životu vzťah? Obľubujú modlitbu ruženca? Na to všetko sa nám pokúsila odpovedať pätica mladých ľudí, ktorí žijú živú vieru.
Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Snímka: osobný archív Martiny Švorcovej
Martina Švorcová, umelkyňa z By Heart Project

Mária je pre mňa inšpiráciou v tom, akou ženou by som chcela byť. Je pre mňa vzorom najmä v jej odovzdanosti a totálnej dôvere. Keď za ňou prišiel anjel, aj ona mala otázky, aj ona mala pochybnosti, no vybrala si cestu poslušnosti Láske. Pre mňa osobne bola ženou veľkej pokory, ktorá dokázala povedať „áno“ Bohu každý jeden deň, aj keď to znamenalo, že jej vlastnú dušu neraz prenikol meč bolesti. Takisto mi je blízky Máriin Magnificat, v ktorom chváli Boha za to, aký je, bez ohľadu na okolnosti. To ma už párkrát inšpirovalo napísať si ten svoj.
Ruženec mi je blízky, keďže som vyrastala v saleziánskom prostredí a som za to vďačná. Nedávno som mala obdobie, keď som sa ho modlila každý deň. Priznám sa, že hoci mi niekedy ujdú myšlienky a nie vždy sa plne sústredím, stále je to pre mňa modlitba, počas ktorej si môžem jednoduchým opakovaním slov zapísať dôležité pravdy do srdca a zároveň tak odovzdať svoje trápenia Márii a Bohu, ktorí už lepšie vedia, čo s nimi.

Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Snímka: Klaudia Stašeková

 

Damián Lipták, web developer, člen spoločenstva MaranaTha

Pred niekoľkými rokmi som skoro stratil úctu k Panne Márii. Stalo sa tak kvôli vplyvu našich protestantských bratov z môjho okolia. Dospel som do bodu, kedy som nevedel, čo si počať a v čo veriť. Jedného dňa som vstupoval do miestnosti, kde prebiehali modlitby chvál. Zúfalý som prosil Otca: „Pane, ak chceš, aby som vzdával Tvojej matke úctu, pomôž mi rozlíšiť túto situáciu.“ Začal som sa modliť a v tej chvíli mi napadlo slovo „magnificat“. Nevedel som, čo to znamená, a tak som v tej chvíli pohnutý Duchom Svätým vyhľadal to tajomné slovo na internete. Keď som zbadal, že je to Máriin chválospev, veľmi ma to dojalo. A po prečítaní slov: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,“ som už nemal žiadne pochybnosti o tom, že Pán Boh si praje, aby som Jeho matke vzdával špeciálnu úctu. Do dnešného dňa si Pannu Máriu vážim a prosím o jej orodovanie.

Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Snímka: Petr Polanský

 

Lukáš Híveš, moderátor, videomaker

Panna Mária je pre mňa Mama. Mama, ktorá počúva, vníma, pozná, veď sama Mamou bola. Mám pocit, že v duchovných bojoch za mňa aj bojuje. Môj vzťah s ňou sa dá opísať ako „raz hore, raz dole“, kde to však neznamená „ako na hojdačke“ – skúsim vysvetliť. Mávam často klapky na očiach a pozerám sa iba dopredu. Modlievam sa ruženec, čo znázorňuje to „hore“ a keď sa mi niečo podarí, keď prejde nejaký čas, či už dobrý alebo zlý, a nastane čas obzrieť sa za seba, tak tomu venujem málo času alebo to neurobím vôbec a teda aj tie klapky „vpred“ z očí nezložím. Stáva sa mi, že ďakujem veľa Bohu Otcovi a mal by som ďakovať aj Mame Márii. Skrátka, pozerať sa aj tu „dole“ na Zemi na to, čo pre mňa ona robí, vnímať to, vidieť to, ďakovať, radovať sa. Takže smerom hore sa modliť a smerom dole žiť plnosť.

Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Snímka: osobný archív Jozefa Kačmára

 

Jozef Kačmár, študent informatiky, animátor

Počiatky mariánskej úcty v mojom živote siahajú už do raného detstva, kedy ma mamka pri vedení k modlitbe viedla aj k nebeskej Mamke. Spomínam si, ako som sa tešil, keď mi mamka dala nejakú novú modlitbu z jej knižočiek. Na základe vlastnej skúsenosti teda viem, že deti sú častokrát schopné vnímať duchovné veci intenzívnejšie ako dospelí. Ak sa však vrátim k svojmu vzťahu k Božej Matke, musím poznamenať, že to skôr ona si ma priťahuje k sebe a určite veľa vďačím modlitbám mamky či babiek, ktoré si zbožne ctia Pannu Máriu.
Asi najviac si budujem vzťah s Máriou modlitbou ruženca. Aktuálne sa modlím Pompejskú novénu, kde sa ich denne modlím aspoň tri, takže sa teším, že si upevním zvyk modliť sa túto modlitbu, vďaka ktorej zbieram vo svojom živote množstvo milostí. Mária si ma priviedla tiež do ružencového bratstva v mojej obci, kde som sa po istom čase stal horliteľom našej ruže. Mal som tiež milosť vstúpiť do Škapuliarskeho bratstva. Som si istý, že jej vďačím za mnoho a mám dôveru, že na jej príhovor prežijem požehnaný život hodný Božieho dieťaťa.

 

Anketa: Majú aj mladí ľudia vzťah k Panne Márii?
Snímka: osobný archív Dominiky Liptákovej

 

Dominika Liptáková, referentka odbytu

Pannu Máriu vnímam predovšetkým ako svoju nebeskú mamku a Kráľovnú pokoja. Obdivujem ju a uctievam. Tento vzťah sa prehĺbil práve pred piatimi rokmi, keď som prvýkrát navštívila Medžugorie. Prechádzala som ťažším obdobím a práve tam som ju prosila o pokoj a vnímanie jej nekonečnej lásky. To som aj zažila. Oázu pokoja, radosti a lásky. Naučila ma radovať sa aj z maličkostí a s láskou prijímať Božiu vôľu. Veľmi rada sa modlím práve modlitbu Pod tvoju ochranu. Viem, že nás ochraňuje a v každej situácii nás ako milujúca matka ukryje pod svoj ochranný plášť. A z Medžugoria som si neodniesla len to.
V tínedžerských rokoch som sa pri modlitbe sv. ruženca s mojou rodinou chcela predmodlievať každý desiatok iba ja, ale len preto, aby som modlitbu urýchlila, nerozmýšľala som nad slovami. Teraz som si k ružencu vybudovala vzťah. Naučila som sa modliť ruženec s láskou.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+