Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas

Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas
V utorok 14. septembra pápež František zavítal do Košíc na stretnutie s mladými. Okrem toho tam bol pripravený bohatý kultúrno-modlitebný program s mnohými hosťami. Zopár z nich nám odpovedalo na otázky, ako prežili stretnutie s pápežom a na čo budú z tohto dňa najradšej spomínať.

Titulná snímka: TASR/ TK KBS/ Roman Hanc

Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas

 

Dominika Gurbaľová – speváčka

Tento čas prežívam naplňujúco. Akoby sa niečo vo mne a v mojom okolí, na Slovensku, doplnilo. Toto som si vedome pomenovala, keď som prišla domov, akési naplnenie. Na program som síce nešla s konkrétnymi očakávaniami, ale mala som srdce dokorán, túžiace zachytiť, čo nám chce Pán Boh počas toho odovzdať.

Pápež povedal mnoho oslovujúcich myšlienok. Niektoré veci sú pre mňa veľmi osobné, no v základe si beriem z tohto času radosť kresťana, ktorý nemusí byť dokonalý a je vždy nanovo vyslobodzovaný, a to pred Bohom, pred sebou samým, pred ľuďmi. Sme oslobodzovaní pre lásku – máme sa dávať a byť prijímaní a súčasne byť slobodní od neprijatia, so srdcom stále priaznivým ku všetkým. Máme mať schopnosť nanovo žiť, s hlavou hore upriamenou na Boha v radosti, ktorú nám nik nemôže vziať. Máme tiež prežívať nové vnímanie hodnoty každého človeka bez ohľadu na jeho momentálne postoje, vierovyznanie, vlastnosti, dojem a podobne.

Ďakujem za jeho návštevu, i keď sa priznám, že som bola jedna z tých, ktorá po prvom oznámení jeho príchodu nevedela prežiť spontánnu reakciu radosti, očakávania a vážnosti toho, že príde pápež. Akoby o nič nešlo. Tak som si to dala na rozjímanie, nech sa spamätám (úsmev) a pár dní pred tým prišlo to otvorené srdce plné očakávaní, a teraz som veľmi vďačná za každé jeho slovo a krok, ktorý na Slovensku spravil.

 

Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas

 

Ivan Petro – hudobník kapely Espé, moderátor projektu Godzone

Stretnutie so Svätým Otcom bolo pre mňa plné silných momentov, povzbudenia a radosti, ktorú bolo cítiť na každom kroku. S projektom Godzone sme mali tú česť hrať tesne pred príchodom pápeža na štadióne Lokomotíva a viesť desiatky tisíc ľudí v modlitbe chvál, bol to nezabudnuteľný a výnimočný čas plný oslavy, vzdávania vďaky Bohu a očakávania.

Na pápežovi Františkovi ma najviac oslovila jeho autentickosť a radosť, ktorá žiarila z jeho tváre. Svätý Otec vo svojich kázňach povedal mnoho myšlienok, ku ktorým sa ešte určite vrátim. Jedna, ktorá mi však utkvela v pamäti, bola tá, aby sme svojím životom vydávali autentické svedectvo evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti, a aby sme nenechali dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. Bol to požehnaný čas pre Slovensko a pre Boží plán s našou krajinou, ktorý sa zapíše do histórie.

Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas

 

Janais – speváčka

Stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach bolo krásnym vyvrcholením dvoch dní, ktoré sme s kapelou strávili v úžasnom spoločenstve kresťanských hudobníkov z celého Slovenska. Už počas náročných príprav a zvukových skúšok nám samotná atmosféra v zákulisí dobíjala baterky. Mnohí hudobníci sa medzi sebou poznáme roky a tu sme mali dosť času na vzájomné zdieľania a priateľské rozhovory.
Veľkú radosť na pódiu som mala z úprimných reakcií ľudí na moje piesne, ale aj z podpory rodiny a priateľov v publiku.

Najsilnejším zážitkom bolo za príchodu pápeža Františka spievať hymnu podujatia „Zdvíhajme svet” s Martinom Husovským. Celkovo bola atmosféra na štadióne Lokomotívy euforická, no ten moment príchodu Svätého Otca podporený našou piesňou, zborom a orchestrom bol pre mňa najemotívnejší. Verím, že si ho budem spolu s posolstvom, ktoré nám pápež František odovzdal, dlho pamätať.

 

Anketa s účinkujúcimi na štadióne Lokomotíva v Košiciach: Bol to nezabudnuteľný čas

Sestra Lamiya Jalilová – saleziánska rehoľná sestra, vlogerka

Tento deň som prežila v pokoji, aj keď som mala nejaký stres. V rámci programu som totiž mala krátky príhovor. Cítila som, že celý deň a stretnutie s pápežom bolo požehnané, plné milosti a bolo premodlené. Aj všetky moje stretnutia a rozhovory boli iné, ako v bežné dni. Všetko sme prežívali v obrovskej radosti asi z očakávania toho, že príde pápež. Bol to deň plný zážitkov a budem z neho čerpať ešte veľmi dlho.

Nezabudnem na moment, keď sme v zákulisí čakali na pápeža Františka. Videli sme ho, ako vchádza na štadión, ale najprv si nás nevšimol. Začali sme naňho kričať „Viva papa!“ a vtedy sa otočil. Bol to silný moment, lebo sa tam na nás pozrel a požehnal nás. Rovnako aj jeho príhovor, ktorý mal na pódiu, bol pre mňa nezabudnuteľný, a trefný hlavne pre mladých ľudí. Rada sa k jeho písanej podobe vraciam, lebo každá myšlienka z neho je veľmi silná. Aj teraz si každý deň čítam po jednej z nich a uvažujem o nich. Som za jeho príhovor veľmi vďačná.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+