Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov

Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov
Je dcérou významného diplomata a disidenta Antona Neuwirtha a nevestou akademického maliara Ladislava Záborského. V Európskom parlamente, v ktorom je poslankyňou, bojuje za konzervatívne hodnoty. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré presadzujú ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho svedomia. Je spoluzakladateľkou Fóra života. Vyše 29 rokov pôsobila v KDH, ktorého čestným členom je jej otec. V súčasnosti zakladá novú stranu – Kresťanskú úniu (KÚ), za ktorú kandiduje do Európskeho parlamentu. Viac informácií o novom projekte ponúkame v rozhovore predsedníčkou KÚ – Annou Záborskou.

Ľudia vás poznajú ako dlhoročnú členku Kresťanskodemokratického hnutia. Prečo ste z KDH odišli? Respektíve prečo bolo potrebné založiť na Slovensku novú kresťanskú stranu?

Očakávala som, že volebný neúspech v roku 2016 prinesie hlbšiu sebareflexiu a nový štart hnutia. No žiaľ, väčšina delegátov snemu strany rozhodla, že jediná zmena, ktorú KDH potrebuje, je výmena vedenia. Stavili na výrazného človeka zvonka, aktivistu, ktorý svojimi hlasnými vyhláseniami a gestami dokázal zaujať médiá. A KDH, ktoré bolo vždy stranou založenou na hodnotách, kvalitnom obsahu a tímovej práci, sa začalo postupne meniť na marketingový projekt riadený jedným človekom. Postupne som sa začínala cítiť nechcená, čo sa nakoniec potvrdilo pri zostavovaní kandidátky do eurovolieb.

Zároveň som však videla, že nový marketing KDH neoslovuje nových ľudí – priemer jeho preferencií za posledné tri roky nedosiahol ani 6,5 percenta, teda podporu, ktorú malo tesne pred prehratými voľbami. Jednoducho, veľkú časť kresťanských voličov KDH nedokáže osloviť ani dnes, rovnako ako ju nedokázalo osloviť pred tromi rokmi. Preto sme sa s Braňom Škripekom a ďalšími rozhodli, že skúsime týmto ľuďom ponúknuť nový projekt Kresťanskej únie.

Možno ešte jedna poznámka: Je zaujímavé, že v oblasti podnikania vedie snaha ponúknuť lepšiu alternatívu k lepšej ponuke, inováciám, novým príležitostiam, lepším službám. Prečo by to nemohlo platiť v politike?

 

Pre vznik strany ste nezbierali podpisy, údajne ste ju odkúpili. Prečo?

Stranu sme nekúpili. Ľudia blízki myšlienke Kresťanskej únie dostali ponuku prevziať existujúcu stranu v súlade so zákonom, za podmienky, že ju nezneužijú. To nám umožnilo ponúknuť ľuďom alternatívu už vo voľbách do Európskeho parlamentu. Voľby do Európskeho parlamentu sa opakujú až o päť rokov a ďalšiu príležitosť ovplyvniť zloženie slovenskej delegácie v ňom by sme mali až v roku 2024.

 

Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov

 

Na Slovensku je momentálne deficit politicky aktívnych kresťanských osobností. Vám sa však podarilo hneď od začiatku spojiť troch významných kresťanských politikov. Najmä odhodlanie najvýraznejšieho kresťanského poslanca v slovenskom parlamente Richarda Vašečku, predkladateľa zákona na obmedzenie potratov, či entuziazmus europoslanca Braňa Škripeka spolu s vašou brilantnou skúsenosťou môžu osloviť mnohých kresťanských voličov. Vyzerá to veľmi nádejne. Aké sú ambície Kresťanskej únie?

Chceme sa stať hlasom slovenských kresťanov, a to nielen katolíkov, v Európskom aj slovenskom parlamente. Ide nám o to, aby sme vytvorili hodnotovú platformu, ktorá spája ľudí vyznávajúcich judeo-kresťanské hodnoty, s cieľom meniť našu spoločnosť k lepšiemu.

 

Ako sa kreovala kandidátka do EP?

Po tom, ako sme sa v prípravnom výbore rozhodli, že využijeme možnosť zúčastniť sa eurovolieb, každý z nás prišiel s niekoľkými personálnymi návrhmi. Boli to mená ľudí, ktorých poznáme, ktorí majú záujem vstúpiť do politiky a majú za sebou podporu spoločenstiev, v ktorých aktívne žijú. Týchto ľudí sme oslovili a niektorí prejavili záujem angažovať sa v európskych témach.

 

Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov

 

Kedy plánujete zorganizovať ustanovujúci snem?

Najradšej by som bola, ak by sme to stihli ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. Naša strana však ešte len vzniká a pre nás je prioritou, aby sa do jej formovania mohli zapojiť všetky kresťanské spoločenstvá, ktoré o to prejavia záujem. Ak si to bude vyžadovať viac času, musíme to rešpektovať.

 

Kto financuje KÚ?

Každodenné fungovanie našej strany od začiatku staviame na dvoch pilieroch. Sú to transparentnosť a aktivizmus. Transparentnosť znamená, že budeme do bodky plniť požiadavky zákona o politických stranách a zverejňovať všetky príjmy. Našu vznikajúcu stranu považujeme v prvom rade za otvorené spoločenstvo, ktoré presadzuje kresťanské hodnoty vo verejnom živote. Od začiatku preto ponúkame každému, kto má záujem a chuť, príležitosť prispieť k úspechu tohto projektu vlastným časom, energiou, myšlienkami, tým, že priloží ruku k spoločnému dielu – organizovaním stretnutí, ako koordinátor či odborník.

Naša strana ešte len vzniká, to znamená, že náklady na jej fungovanie sú v podstate zanedbateľné. Doteraz asi najväčším výdavkom bola úvodná tlačová konferencia. Keďže sme nová strana, nemáme nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu, pretože sme sa zatiaľ nezúčastnili volieb do NR SR. Budeme sa preto v súlade so zákonom o politických stranách snažiť získavať financie potrebné na prevádzku strany predovšetkým vo forme darov a neskôr aj členských príspevkov, zvažujeme aj možnosť úveru.

 

Na prvej oficiálnej tlačovej konferencii vystúpil aj známy evanjelizátor, líder kapely Lámačské chvály Braňo Letko. Povedal, že verí, že je to „začiatok niečoho veľmi dobrého“. Čo pre vás znamená jeho podpora?

Braňo je dobrý človek s veľkým srdcom a charizmou, ktorý sa celým svojím životom snaží dávať svedectvo o hodnotách, ktorým verí. Jeho dôvera je pre mňa veľkým povzbudením.

 

Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov

 

Podporujú vás však aj ďalší angažovaní kresťania. V jednom z rozhovorov ste tiež spomenuli mladých z Kolégia Antona Neuwirtha, ale aj z ďalších kresťanských spoločenstiev. Plánujete ich zapojiť aj do praktického politického života?

Naše pozvanie zapojiť sa do projektu Kresťanskej únie platí pre každého, no zvlášť pre mladých ľudí. Budujeme niečo nové, ako sa hovorí, „na zelenej lúke“, a oni môžu byť pri tom a vtlačiť svoju vlastnú pečať priamo do základov. Taká príležitosť sa tak skoro nezopakuje.

 

Práve v OĽaNO je niekoľko kresťanských poslancov, ktorí by vás mohli posilniť. Napríklad Marek Krajčí sa pred pár dňami vyjadril, že u nás chýba „kvalitná hodnotová konzervatívna strana, ktorá by konzervatívne hodnoty vedela kultivovane zastupovať“. Ďalší poslanec, Eduard Heger, na sociálnej sieti na otázku, koho bude voliť v eurovoľbách, napísal, že Braňa Škripeka z Kresťanskej únie. Teda vášho kandidáta… Rokujete s nimi o podpore Kresťanskej únie?

Každý z nich dostal pozvanie pridať sa k nám. Sú to však ľudia, ktorí veľmi citlivo vnímajú svoju zodpovednosť voči voličom, preto rozumieme ich zdržanlivosti. Keď budú pripravení urobiť tento krok, radi ich privítame.

 

Autor: Samuel Brečka

Snímky: Archív Kresťanskej únie

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00