Anna Záborská (Kresťanská únia): Úspech a blahobyt krajiny sa nemeria iba cez “HDP”

Anna Záborská (Kresťanská únia): Úspech a blahobyt krajiny sa nemeria iba cez “HDP”

V sobotu 8.5.2021 sa bude v Porte na neformálnom samite lídrov EÚ rokovať aj o deklarácii k sociálnym otázkam.

Veľmi vítam, že hlavy štátov EÚ rokujú o alternatívnom súbore ukazovateľov na meranie blahobytu krajín, medzi, ktoré sa radí aj neplatená práca matiek. Je to začiatok správnej cesty. Iba začiatok, lebo na takýto súbor ukazovateľov potrebujeme naviazať mnoho politík na Slovensku.

Úspech a blahobyt krajiny sa totižto nemeria iba jej hrubým domácim produktom. Už 15 rokov hovorím a predkladám návrhy podporujúce iný pohľad na blahobyt národov a štátov. Som veľmi rada, že sa konečne táto téma dostáva do pozornosti hláv štátov a je zvýraznená v predkladanej Deklarácii.

Deklarácia v odseku 13 hovorí jasne “vítame (…) návrh súboru alternatívnych indikátorov pre meranie ekonomického, sociálneho a environmentálneho pokroku nahrádzajúceho ukazovateľ HDP na meranie blahobytu krajín.” Súčasťou týchto indikátorov je aj ocenenie neplatenej práce matiek v domácnosti.

Len krátky príklad toho ako meriame HDP a čo nám v ňom uniká. HDP sa zvyšuje vtedy, ak peniaze zmenia majiteľa. Keď sa rodina rozpadne a deti potrebujú náhradnú starostlivosť, HDP sa zvyšuje, ale ak sa rodičia úspešne starajú v kompletných rodinách o svoje deti na HDP to nevidno.

Keď sa opatrovateľská služba stará o starého prípadne chorého, náklady na túto službu sú súčasťou HDP, ak však túto službu vykonáva rodinný príslušník do HDP sa to nepočíta. Ľudia, ktorí nakupujú na kreditné karty veci, ktoré nepotrebujú zvyšujú HDP, ale tí, čo šetria a žijú striedmo tí nie. Keď to vidíme z tohto pohľadu tak ekonomicky najproduktívnejší ľudia sú tí, ktorí najviac míňajú, ale tí čo sú zdraví  a v šťastných manželstvách, varia doma, chodia pešo do roboty, pestujú zeleninu a nefajčia, sú pre ekonomiku neviditeľní.

Dovolím si preto apelovať na pána premiéra Hegera, aby Deklaráciu podporil a tiež implementoval na Slovensku. Veľmi rada budem pri tom súčinná.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00