Augustín: Moje srdce bolo nespokojné, kým nespočinulo v Bohu (#modlitsasosvatymi)

Augustín: Moje srdce bolo nespokojné, kým nespočinulo v Bohu (#modlitsasosvatymi)

Ten, ktorý dnes patrí medzi najväčších učencov Cirkvi, si vo svojom živote prešiel veľkým hľadaním. Prázdno vo svojom srdci sa snažil naplniť rôznymi – a mnoho ráz nesprávnymi – spôsobmi. Až kým jeho srdce nezvolalo: „Pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“

Augustín sa narodil vo 4. storočí v Tagaste v severnej Afrike rodičom Patríciovi, ktorý bol pohan, a matke Monike, ktorá je známa ako svätá Monika a svojimi modlitbami a slzami vyprosila dar viery svojmu synovi aj mužovi.

Vo svojej mladosti Augustín hľadal svoje šťastie na rôznych miestach – žil neviazaným spôsobom života, čo spôsobilo nemálo bolesti jeho matke Monike, ktorá ho stále prinášala pred Boha. Žil vo voľnom zväzku so ženou, s ktorou mal syna menom Adeodatus („Bohom daný“).

Študoval, ale svetské vedy mu nesprostredkovali pravdu, ktorú v skutočnosti hľadal. Jeho cesta viedla cez manicheizmus, ktorý ho uspokojil tým, že v ňom nebolo treba veriť na žiadne dogmy, neskôr si otvoril v roku 375 rečnícku školu v Tagaste aj Ríme.

Vďaka štúdiu Platóna zanecháva manicheizmus a onedlho sa stretáva so svätým Ambrózom, milánskym biskupom, ktorého kázne často počúval. Na veľkonočnú vigíliu roku 387 bol samotným biskupom pokrstený spolu so svojím synom Adeodatom.  

Augustín: Moje srdce bolo nespokojné, kým nespočinulo v Bohu (#modlitsasosvatymi)

Neskoro som si ťa zamiloval, ty krása taká stará a taká nová, neskoro som si ťa zamiloval! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal. Tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja škaredý. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Od teba ma odťahovalo všetko to, čo by vôbec nebolo, keby nebolo teba, vyznával Augustín.

Po smrti matky sa tri roky venoval pôstu, modlitbe, rozjímaniu a písaniu. Neskôr bol vysvätený za kňaza a po smrti tamojšieho biskupa prijíma aj biskupskú vysviacku a  ani v nej nezabúda na službu chudobným. Napriek tomu, že musel čeliť mnohým ťažkým veciam v živote aj vo svojej biskupskej službe, nikdy neprestal byť verný a konať skutky milosrdenstva. Zomrel v roku 430 v mestečku Hippo.

Volal si, kričal a tak si prehlušil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril a tak si zahnal moju slepotu. Šíril si sladkú vôňu, ja som ju vdychoval a túžil som po tebe. Ochutnal som. Teraz lačniem a smädí ma. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji, modlil sa.

Jeho darom bolo aj písané slovo a zanechal nám po sebe vzácne diela ako Boží štát, Vyznania, v ktorých opísal svoj život. Zachované sú aj mnohé výklady Svätého písma, veľa písal o Božej milosti, vďaka čomu dostal aj titul doctor gratiae – doktor milosti. 

Symbolickým je aj slávenie jeho liturgickej spomienky: svätého Augustína si pripomíname 28. augusta a deň predtým jeho matku svätú Moniku, ktorá mu okrem daru života vyprosila aj dar viery.

MODLITBA SV. AUGUSTÍNA

Neskoro som si ťa zamiloval, ty krása taká stará a taká nová,

neskoro som si ťa zamiloval!

Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal.

Tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja škaredý.

Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou.

Od teba ma odťahovalo všetko to,

čo by vôbec nebolo, keby nebolo teba.

Volal si, kričal a tak si prehlušil moju hluchotu.

Skvel si sa, žiaril a tak si zahnal moju slepotu.

Šíril si sladkú vôňu, ja som ju vdychoval a túžil som po tebe.

Ochutnal som.

Teraz lačniem a smädí ma.

Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.

Snímka: wikipedia.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00