Becquartová: Pápež chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovania v Cirkvi

Becquartová: Pápež chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovania v Cirkvi
Rehoľná sestra Nathalie Becquartová, ktorá bude ako prvá žena v histórii mať právo hlasovať na biskupskej synode, zdôrazňuje, že Svätý Otec chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovacieho procesu v Cirkvi. Francúzska rehoľníčka pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že vníma jej vymenovanie za jedného z dvoch podsekretárov Synody biskupov ako úžasné gesto dôvery zo strany pápeža.

„Pre mňa je to predovšetkým výzva k ešte väčšej službe, ale aj ďalšie veľké dobrodružstvo viery,“ hovorí sestra Becquartová a zdôrazňuje, že pápežove rozhodnutie bolo pre ňu obrovským prekvapením.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00