TOP

Becquartová: Pápež chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovania v Cirkvi

Rehoľná sestra Nathalie Becquartová, ktorá bude ako prvá žena v histórii mať právo hlasovať na biskupskej synode, zdôrazňuje, že Svätý Otec chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovacieho procesu v Cirkvi. Francúzska rehoľníčka pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že vníma jej vymenovanie za jedného z dvoch podsekretárov Synody biskupov ako úžasné gesto dôvery zo strany pápeža.

„Pre mňa je to predovšetkým výzva k ešte väčšej službe, ale aj ďalšie veľké dobrodružstvo viery,“ hovorí sestra Becquartová a zdôrazňuje, že pápežove rozhodnutie bolo pre ňu obrovským prekvapením.

// Čítajte celý text //

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.