Biblista Peter Olas: Konca sveta sa nemusíme báť

Biblista Peter Olas: Konca sveta sa nemusíme báť
Študoval v Ríme i Jeruzaleme a venuje sa najmä Apokalypse – Knihe Zjavenia apoštola Jána. S kňazom a biblistom Petrom Olasom (32) sme sa rozprávali o tom, čo nás čaká po smrti, i ako vyzerajú nebo, peklo a očistec.                                                           

Ľudia odjakživa túžili vedieť, čo sa s človekom deje po smrti. Budhisti veria v reinkarnáciu, kresťania v spravodlivý súd – v nebo, peklo a očistec. Skúsme si postupne rozobrať tieto tri pojmy. Čo je to nebo?

Túžba poznať život „na druhom svete“ je skutočne v každom jednom nás. Cirkev chápe pod slovom „nebo“ dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, spoločenstvo života a lásky s ňou, Pannou Máriou, anjelmi a so všetkými blaženým. Na jeho opis ľudia oddávna používali priestorové metafory. Prvou z nich je raj, po grécky paradeisos, ktorý označoval nádhernú záhradu mocnárov plnú ovocných stromov, vody a obohnanú plotom. Druhou metaforou je nebo ako obloha – označuje niečo, čo vidíme, keď zodvihneme svoj zrak, pričom tušíme, že nejde iba o ten fyzický. V nebi je možné zažívať úplnú jednotu lásky s Bohom a druhými ľuďmi. Budeme vidieť Boha z tváre do tváre a budeme zaplavení jeho láskou. Zažijeme šťastie bez hraníc.

 

V protiklade k nebu však stojí peklo alebo, presnejšie, zatratenie. Je to miesto alebo skôr stav duše? Ako vyzerá peklo?

Ani peklo nevieme podrobne opísať. Chápeme ním stav definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a blaženými. Hovoriť o mieste by bolo opäť zavádzajúce, lebo by sme ho začali hľadať niekde na zemi alebo vo vesmíre. Napriek tomu určite nie je len niečím virtuálnym, ale obsahuje v sebe aj niečo fyzické. Navyše veríme vo vzkriesenie tela a telo potrebuje nejaký priestor. Najzávažnejšia vec je tá, že je to „niekde“, kde nie je Boh. Je to úplne mimo Boha a jeho lásky a nikdy sa to nezmení. Do pekla Boh nikoho neposiela, človek sa tam posiela úplne dobrovoľne. Je to naozaj ťažké pochopiť, ale aj Apokalypsa hovorí o tejto hrôzostrašnej zatvrdilosti srdca niektorých ľudí, ktorí budú vidieť Božie znamenia, jeho moc, jeho láskavé volanie na návrat k nemu, no napriek tomu mu povedia nie. Peklo prirovnáva k ohnivému a sírovému jazeru – k „miestu“, kde nie je možný život –, pričom životom sa myslí život v plnosti, život lásky.

 

Biblista Peter Olas: Konca sveta sa nemusíme báť

 

No a azda najzvláštnejším pojmom je očistec. Má očistec svoje korene vo Svätom písme? A čo to vlastne očistec je?

Očistec nie je až takým zvláštnym pojmom, iba sme si za posledné obdobie zvykli na jeho neustále popieranie zo strany iných cirkví. Katolícka cirkev ho chápe ako konečné očisťovanie vyvolených, ktorí zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú ešte dokonale očistení. Sú si však už istí svojou večnou spásou. Myšlienka očistca je biblická, no aj keby nebola, naša viera nestojí na princípe „sola Scriptura“ (iba Písmo). Ani Ježiš o očistci nijako špeciálne nehovoril, no neprišiel nám povedať o „zlatej strednej ceste“, ale rovno nás postavil pred voľbu: buď sa rozhodneme pre Boha, alebo budeme proti nemu. To, čo on robí navyše vo svojom milosrdenstve, nepatrí do našej základnej voľby. Očistec nemôže byť náš cieľ. Naším cieľom má byť len a len nebo!

 

 

CHCETE SI PREČÍTAŤ CELÝ ČLÁNOK?

Prečítali ste si úryvok z tlačeného vydania Slovo+ (apríl 2023). Celý rozhovor nájdete v papierovej forme.

Dozvedeli by ste sa ešte:

  • Ako sa postaviť k zážitkom ľudí, ktorí prežili klinickú smrť
  • Ako rozpoznať znamenia čias súvisiacich s koncom sveta
  • Ako asi bude vyzerať posledný súd? Máme mať pred ním strach?
Biblista Peter Olas: Konca sveta sa nemusíme báťKaždý mesiac prinášame v tlačenom Slovo+ tie najkvalitnejšie články a najzaujímavejší obsah, ktorý si môžete vychutnať doma a s vôňou papiera v modernej grafike. Objednajte si tlačené Slovo+ domov, pomôžete nám zachovať projekt Slovo+ a dostanete navyše úplne zdarma aprílový výtlačok do vašej schránky priamo z redakcie.
Získajte bezplatne aprílový výtlačok, kde nájdete aj tento článok, tu. (Je potrebné oň požiadať mimo nového predplatného).

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00