Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

Víno – matéria, ktorá sa pri slovách kňaza počas premenenia mení na krv Ježiša Krista. Skôr, ako sa môže používať pri slávení svätej omše v našich chrámoch, prejde dlhou a náročnou cestou výroby. Čo všetko stojí za vznikom dobrých omšových vín a aké vlastnosti musí spĺňať víno pre liturgické používanie? Odpovedal nám biskup Spišskej diecézy Mons. František Trstenský a pán Ondrej Celleng z vinohradníctva z Veľkého Krtíša.

Mons. František Trstenský – spišský diecézny biskup

V Božom slove máme mnohé state, kde sa hovorí o víne, vinohradníkovi a o viniči. Čo symbolizuje víno v biblickom ponímaní?

Vinica je jeden z najčastejších biblických obrazov. Starostlivosť o vinicu (sadiť, okopávať, zavlažovať, chrániť) je symbolom Božej starostlivosti o človeka a jeho spásu. Pán Ježiš má viaceré podobenstvá o robotníkoch vo vinici. Známe sú jeho slová: „Ja som vinič, vy ste ratolesti,” ktorými zdôrazňuje nevyhnutnosť, aby v nás prúdila Božia milosť. Víno je symbolom obety a utrpenia, preto pred umučením v Getsemanskej záhrade sa modlí, aby, ak je možné, nech ho minie kalich utrpenia, ale nech sa stane Božia vôľa. Víno je však aj veľkým symbolom radosti a vďačnosti.

Ako chutí dobré omšové víno?

Niekedy sa ma úsmevne, najmä muži, spýtajú, že by chceli „okoštovať” omšové víno. Ja im odpoviem, že nech idú do predajne s liturgickými predmetmi a nech si kúpia. (smiech) Niektorí používajú omšové víno, keď potrebujú obklady na hojenie rán, alebo pri žalúdočných ťažkostiach. Pre mňa ako kňaza nie je dôležitá chuť vína, ale vedomie, že pri svätej omši sa premieňa na Kristovu krv. Preto chcem spomenúť, že jestvujú aj tzv. eucharistické zázraky.

Môžete spomenúť z toho veľkého množstva nejaký najznámejší?

Okolo roku 700 jeden mních v talianskom meste Lanciano prežíval veľké pochybnosti o skutočnej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii. Pri svätej omši, ktorú slávil, došlo k úplnej premene veľkej svätej hostie na mäso a vína na krv. Dodnes sa uchovávajú v striebornom svätostánku. Pri vedeckom bádaní v roku 1971 a opakovane v roku 1981 odborníci prišli k záveru, že neexistuje žiadna pochybnosť o skutočnosti zázraku, lebo sa jedná o skutočnú časť ľudského tela – srdcového svalu a ľudskú krv skupiny AB. Neboli zistené ani žiadne konzervačné zložky.

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

VÍNO JE SYMBOLOM UTRPENIA A OBETY

Otec biskup František, podľa Kódexu kánonického práva má mať omšové víno svoje presné vlastnosti. Aké sú to?

Kódex kánonického práva v kán. 924, par. 3 nariaďuje: „Víno na Eucharistiu musí byť prírodné z plodov viniča a nepokazené.” Znamená to, že víno musí byť bez dosládzania muštu repovým alebo trstinovým cukrom a bez pridávania vody. Dôležité spresnenie obsahuje inštrukcia Redemptionis sacramentum (Sviatosť vykúpenia), ktorú v roku 2004 vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

V nej sa uvádza: „Starostlivo sa má dbať, aby víno bolo zachovávané v perfektnom stave a nezoctovatelo. Je absolútne zakázané používať víno, o ktorého pravosti a pôvode sa pochybuje, lebo Cirkev vyžaduje istotu o podmienkach nevyhnutných pre platnosť sviatostí. Nepripúšťa sa žiadna zámienka v prospech iných nápojov akéhokoľvek druhu, ktoré nie sú platnou matériou.” 

Víno matéria, ktorá sa používa pri slávení liturgie – je zväčša biele, aj keď symbolizuje krv Ježiša Krista. Aká farba vína by sa teda mala správne používať?

Cirkevné predpisy vyžadujú, aby omšové víno bolo vyrobené z hrozna. Nestanovuje však farbu. Môže byť teda biele, ružové, červené, závisí to aj podľa odrody viniča. Z praktických dôvodov sa uprednostňuje biele víno, lebo pri kontakte s bielou tkaninou liturgických utierok, ktoré sa používajú pri svätej omši (tzv. purifikatórium), červené víno spôsobuje fľaky, ktoré sa ťažko odstraňujú.

 

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

Má každá arcidiecéza na Slovensku svojich vlastných dodávateľov omšových vín?

Dnes bežne v obchodoch s vínom a supermarketoch nájdeme vína s označením „omšové“, najmä pri vínach dovážaných zo zahraničia. Je potrebné upozorniť, že nápis ešte neznamená, že víno skutočne spĺňa cirkevné požiadavky. Aby nevznikli pochybnosti ohľadom platnosti eucharistickej matérie, musí mať víno certifikát, v ktorom poskytuje garanciu, že ide o vhodnú eucharistickú matériu. Slovensko je malá krajina, preto nie je potrebné, aby každá diecéza mala vlastnú distribúciu vína a hostií. Je to vyriešené prostredníctvom predajní s liturgickými predmetmi, ktoré nákup zabezpečujú. 

Podľa čoho sa vyberajú?

Z finančného hľadiska to nie je výnosný obchod, lebo pri svätých omšiach sa používa malé množstvo vína. Preto skôr ide o iniciatívu konkrétneho vinára, ktorý osloví s ponukou diecézu alebo biskupskú konferenciu. Musí zložiť prísahu/záväzok, že pri spracovaní vína dodrží cirkevné predpisy.

NAŠE VÍNA SÚ ZNÁME NA SLOVENSKU I V ZAHRANIČÍ

Vinár Ondrej Celleng

Pán Ondrej, ako spoznáme dobré víno?

Na hodnotenie kvality vína sú rôzne kritériá a odborné tabuľky, v ktorých sa hodnotí kvalita vzhľadu vína (farba, čírosť), vôňa, chuť a celkový dojem. Pre bežného konzumenta je najlepším znakom vína harmónia celkového dojmu a to, keď konzument po vypití prvého pohárika má chuť aj na ďalší. Alkohol je len jedna zložka vína, dôležitejšie sú svieže ovocné vône a chute.

Aká je história vášho vinohradu?

História vinohradníctva našej oblasti siaha až do 13. storočia, keď sa objavila prvá písomná zmienka o vinohradoch, ktorých vlastníkmi bol Bzovický kláštor. Novodobá významná história sa začala písať v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa vo veľkom začali vysádzať vinohrady v našom okrese.

Naše vinárstvo vzniklo na báze vinárskych závodov v roku 1992, na začiatku bez vinohradov, ktoré sa postupne dokupovali, vysádzali a obnovovali. Ja som skončil potravinárstvo na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT, no vo vinohradoch som pomáhal starým rodičom už od mlada.

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

Kedy presne ste sa začali venovať tomuto remeslu?

Tejto činnosti sa venujem profesionálne od roku 1980, najskôr na JRD Nenince – pivnica Čebovce, kde sme vnášali progres do výroby vín, za účelom výroby suchých odrodových vín. Boli sme úspešní v exporte do zaujímavých krajín, ako napr. Holandsko, Ekvádor, Španielsko, Nórsko, Francúzsko, Nemecko. Po zmene spoločenského systému sme spolu s ďalšími spoločníkmi založili vlastnú spoločnosť, ktorá za tridsať rokov prešla obnovou tak vlastníckou, ako technologicko-stavebnou. Naše vína sú známe na Slovensku i v zahraničí.

Čo máte na tejto práci najradšej?

Vinárstvo je zaujímavé aj tým, že každý rok máte možnosť vyrobiť víno len raz. Na korigovanie svojich chýb a omylov musíte potom počkať ďalší rok. 

SLÁVNOSTNÝ SĽUB V SÍDLE BISKUPSTVA BOL VEĽKÝM ZÁŽITKOM

Koniec leta a začiatok jesene je obdobie, kedy sa vinohrad odvďačuje vinohradníkovi za celoročnú starostlivosť. Je to čas zberu úrody. Aká bola tohtoročná sezóna?

Hrozno je veľmi náročná plodina, atakujú ju rôzne choroby a výkyvy počasia. Úroda je  závislá aj od lokality. Môžem povedať že tohtoročná sezóna spĺňa naše očakávania, čo sa týka kvality hrozna. Množstvo je o desať percent nižšie ako minulý rok.

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

Čo všetko sa môže podpísať pod neúspešnú sezónu?

Okrem tradičných „nepriateľov“ hrozna, ako sú múčnatka, peronospóra, ľadovec, sucho, prívalové dažde, zmena klimatických podmienok, čoraz viac trpí vinohrad novšími bakteriálnymi a vírusovými chorobami ako je napr. Petriho choroba, odumieranie celých krov.

Ako vznikla myšlienka venovať sa výrobe omšových vín?

Prvý impulz dali naši obchodníci, ktorí boli v kontakte so Spišskou diecézou, odkiaľ prišla požiadavka na výrobu tohto typu vína.

Kde všade už mali možnosť používať vaše omšové vína? Koľko litrov omšového vyrobíte v priemere za rok?

Priamo dodávame vína pre Spišskú a Žilinskú diecézu. Za minulý rok sme vyrobili asi 4 000 litrov omšového vína, z odrôd Rizling rýnsky, Chardonnay a Tramín červený.

Na distribúciu omšových vín do kostolov je potrebný cirkevný súhlas od miestneho biskupa. To vaše sa stalo oficiálnym liturgickým vínom pre spišskú diecézu len minulý rok. Prečo schválenie trvalo tak dlho?

Od požiadavky k realizácii sme potrebovali čas na vybratie vhodných vín, ktoré spĺňali stanovené predpisy.

Čo môže skomplikovať konečné schválenie?

Pri výbere vhodných vín sme úzko spolupracovali so zodpovednými osobami diecézy, aby náš výber vyhovoval nielen náročným predpisom zákona, ale aj senzorickým kritériám. To, že sme vybrali správne, ohodnotilo niekoľko odborných komisií aj na medzinárodných fórach. Tieto vína získali niekoľko ocenení, napr. tento rok zlatú medailu v Paríži, a dostali sa medzi sto najlepších vín v salóne vín na Slovensku.

Podľa Kódexu kánonického práva môže omšové vína označovať a do obehu uvádzať iba dôveryhodná osoba, pokrstený a praktizujúci katolík, ktorý biskupovi zložil sľub. Ako si na túto, pre vás určite slávnostnú, chvíľu zloženia sľubu spomínate? Kde a za akých okolností sa to konalo?

Konalo sa to v sídle spišského biskupstva. Slávnostný sľub bol veľkým zážitkom a zároveň záväzkom, aby som dbal o dodržanie predpísaných kritérií a zároveň aby víno spĺňalo aj najvyššie senzorické očakávania.

Biskup František Trstenský: Víno na Eucharistiu musí byť prírodné a nepokazené

S vínom sa spája prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno na svadbe v Káne. Zažili ste vo svojom živote už aj vy niečo, čo považujete za zázrak?

V osobnom živote považujem za zázrak, a nesúvisí to s vínom, že sme sa zbavili komunistického jarma (možno nastálo). Moji starí rodičia z oboch strán boli počas bývalého režimu perzekvovaní (väzenie, PTP) a neverili, že sa to niekedy zmení. Škoda, že nie všetci sa mohli dožiť tej zmeny.

Pre vás ako veriacu rodinu je určite česť, že sa vaše vína môžu používať pri slávení liturgie…

Už od malička som bol vychovávaný zo strany rodičov a starých rodičov v duchu viery. Pravidelná návšteva svätých omší v nedeľu a cez sviatky bola samozrejmosťou. Ja som sa snažil vychovávať svoje dcéry a vnukov v rovnakom duchu. Človek nie je dokonalý, nie vždy je život úplne bez problémov a v správnom duchu, ale dôležité je, aby všetky jeho skutky vychádzali z dobrých úmyslov.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00