Biskup Jozef Haľko: Je dôležité komunikovať duchovno v materinskom jazyku

Biskup Jozef Haľko: Je dôležité komunikovať duchovno v materinskom jazyku
Počuli ste už o slovenských katolíckych misiách v Európe? Na viacerých takýchto miestach pôsobia naši slovenskí kňazi. Rozprávali sme sa o nich s Mons. Jozefom Haľkom, ktorý je zodpovedný za ich pastoráciu.

Ste zodpovedný za slovenské katolícke misie v Európe. Čo to v praxi znamená?

V praxi to znamená sústavnú komunikáciu s kňazmi, ktorí majú na starosti jednotlivé komunity, pretože oni sú jurisdikčne zodpovední najmä pred miestnym biskupom. A mojou úlohou je komunikovať aj s miestnymi diecézami, aj s kňazmi, ktorí tam pôsobia, a nastavovať veci tak, aby to bolo čo najužitočnejšie pre Slovákov v zahraničí.

 

Tieto misie aj navštevujete?

Áno, pokiaľ je to možné, tak ich navštevujem a som v pravidelnom kontakte s kňazmi, ktorí ich majú na starosti.

 

CIEĽOM JE MAŤ ČO NAJLEPŠÍ VZŤAH K BOHU

Dalo by sa povedať, či sú to misie skôr také živé, alebo prežívajúce?

Každá misia má svoju dynamiku – aj v závislosti od toho, kedy vznikla. Ja sa neodvažujem povedať o niektorej misii, že je prežívajúca, každý kňaz sa snaží o to, aby Slováci, ktorí tam žijú, mali čo najlepší vzťah k Bohu a Ježišovi Kristovi.

 

Čím sú tieto slovenské katolícke misie v Európe špecifické?

Sú to farnosti špecifické tým, že v diecéze, ktorá je na nejakom zahraničnom území, prebieha pastorácia po slovensky. Zároveň je ten kňaz užitočný aj pre svoje prostredie – naši kňazi sú užitoční aj pre slovenskú komunitu, ale spravidla spolupracujú aj na pastorácii pre miestnych obyvateľov.

 

Čiže základným predpokladom je, aby kňaz poznal jazyk krajiny, do ktorej ide?

Určite je to veľmi dôležité a nevyhnutné, v niektorých krajinách je to dokonca podmienka.

 

KAŽDÁ KOMUNITA MÁ SVOJE ŠPECIFIKÁ A SVOJU KRÁSU

Prečo sú vôbec potrebné slovenské katolícke misie v zahraničí?

Potrebné sú preto, že mnohí Slováci, ktorí vycestujú, ešte nepoznajú jazyk danej krajiny, do ktorej idú. A najmä v duchovnom živote a duchovných rozhovoroch je dôležité, aby človek mohol najmä spočiatku, kým nemá zvládnutý ďalší jazyk, komunikovať svoje duchovné veci, problémy vo vlastnom materinskom jazyku.

 

Čo môže veriaci človek očakávať, keď sa obráti na nejakú slovenskú katolícku misiu v zahraničí?

Všestrannú pomoc, najmä duchovnú; niekedy však dochádza k situáciám, keď sa ľudia potrebujú zorientovať, takže ten kňaz musí byť k dispozícii aj v prípade, že ide o akýkoľvek iný druh pomoci – keď už nič iné, aspoň povie, na koho sa možno obrátiť a akým spôsobom.

 

Keďže máte zodpovednosť za tieto misie, máte s nimi skúsenosť, ktorá vám obzvlášť utkvela v pamäti?

Každá komunita má svoje špecifiká a svoju krásu. V každej je niečo originálne, čo sa dá ešte ďalej rozvíjať.

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Biskup Jozef Haľko: Je dôležité komunikovať duchovno v materinskom jazyku

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00