Biskup Jozef Haľko má pre nás darček

Biskup Jozef Haľko má pre nás darček
Chceli ste ísť do Lúrd, no nemali ste zatiaľ možnosť? Príďte si vziať kúsok Lúrd k sebe domov. Z rúk samotného biskupa Haľka.

Titulná fotka: Roland Darré

Možno mnohí z vás sledujú otca biskupa Jozefa Haľka cez jeho facebookový profil, kam pridáva naživo videá zo 61. ročníka medzinárodnej púte Maltézskeho rádu v Lurdoch. Biskup tam odletel 3. mája 2019 a veriaci zo Slovenska ho mohli sprevádzať nielen svojimi modlitbami, ale aj sledovaním živých prenosov svätých omší a príhovorov z rôznych miest a chrámov v tomto požehnanom mariánskom pútnickom prostredí. Zároveň každý mohol pod jednotlivé živé prenosy písať úmysly, na ktoré sa následne Mons. Haľko modlil skrze orodovanie nebeskej Matky k nášmu Pánovi. Kto doteraz nepočul o týchto prenosoch, môže si ich ešte stále pozrieť zo záznamu na facebookovej stránke Biskup Jozef Haľko. Sú tu zachytené všetky kázne a príhovory.

 

 

Ak vás teraz trápi, že ste nemohli pripojiť svoje úmysly, pretože ste o ničom nevedeli, a radi by ste prijali aspoň kvapku z toho oceánu milostí, ktoré určite otec biskup na tomto mieste vyprosil, stále existuje pre vás možnosť. Príďte v nedeľu, 12. mája (Deň matiek), medzi 15.00 hod. a 16.30 hod. na Františkánske námestie v Bratislave k Mariánskemu stĺpu a z rúk samotného otca biskupa si môžete prevziať darček – požehnanú medailu s obrazom Panny Márie z Lúrd a osobné Božie požehnanie z rúk Jozefa Haľka.

K tomu však patrí aj isté predsavzatie, ktoré nám ponúka biskup Haľko: „Dať si medailu na kľúče znamená, že odkiaľkoľvek odchádzam, kamkoľvek vchádzam, kamkoľvek idem, ktorékoľvek dvere otváram alebo zatváram, chcem za tými dverami konať tak, ako to povedala Panna Mária v Káne Galilejskej: ,Urobte všetko, čo vám povie môj syn, Ježiš Kristus!‘“

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00